Z okazji 80. rocznicy pierwszych masowych wywózek Polaków na Sybir, w dniu 23 lutego 2020 r. o godz. 11.00 w gmachu głównym Muzeum Kresów w Lubaczowie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „W sowieckim »raju«. Losy mieszkańców powiatu lubaczowskiego pod okupacją sowiecką (1939–1941)”.

Zebranych uczestników wydarzenia powitał dyrektor placówki Tomasz Róg. Głos zabrał również starosta lubaczowski Zenon Swatek. Komisarz wystawy Dariusz Sałek wprowadził licznie przybyłych gości w tematykę ekspozycji.

W uroczystości uczestniczyli Sybiracy z Terenowego Koła Związku Sybiraków w Lubaczowie: Teresa Mielnik, Lidia Argasińska, Bronisława Mazepa, Władysław Białek, Stanisław Wróblewski, potomkowie Sybiraków, przedstawiciele instytucji kulturalnych, organizacji społecznych, mieszkańcy miasta Lubaczowa.

Ekspozycja przygotowana przez Muzeum Kresów w Lubaczowie odnosi się do losów mieszkańców powiatu lubaczowskiego pod okupacją sowiecką. Okres dzieciństwa, który został brutalnie przerwany przez politykę terroru prowadzoną przez okupanta, pozostawił w ich życiu ogromną traumę.

Główny trzon ekspozycji to 14 plansz, cztery plakaty propagandowe, pięć gablot, 120 obiektów, ukazujących dramat, który całkowicie zburzył życie mieszkańców. Zwiedzający mogli obejrzeć pamiątki, m.in. teksty źródłowe – fragmenty dokumentów, listów, fotografie, filmy archiwalne, świadectwa, sowieckie plakaty propagandowe, mundur NKWD-zisty, sanie, którymi wieziono zesłańców na dworzec kolejowy i wiele innych eksponatów.

Wystawa została przygotowana w oparciu o zbiory: Muzeum Kresów w Lubaczowie, Muzeum Zamojskiego w Zamościu oraz jego oddziału Muzeum Broni i Fortyfikacji Arsenał w Zamościu, Parafii pw. Narodzenia NMP w Oleszycach, Przemyskiego Stowarzyszenia Opieki i Rewitalizacji Linii Mołotowa „Projekt 8813”, Izby Pamięci Szkoły Podstawowej w Mołodyczu, Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju „Młody Mołodycz”, a także z kolekcji prywatnych: Heleny Jabłońskiej, Józefa Brozia, Sylwii Lei, Lidii Argasińskiej, Teresy Mielnik, Janiny Rutkowskiej, rodziny Hadlów, rodziny Rogów.

Pięknym akcentem wkomponowanym w przestrzeń wystawy były wspomnienia żyjących jeszcze Sybiraków z Terenowego Koła w Lubaczowie: Lidii Argasińskiej, Teresy Mielnik, Mieczysława Chwasty, Mieczysława Szymoniaka, a także i tych, którzy odeszli już na wieczną wartę: Henryka Tabina, Zdzisława Hadla.

Zestawienie oficjalnych dokumentów z bardzo osobistymi relacjami świadków wydarzeń podkreśla rozmiar indywidualnych tragedii ofiar systemów totalitarnych.

Otwarcie wystawy „W sowieckim »raju«. Losy mieszkańców powiatu lubaczowskiego pod okupacją sowiecką (1939–1941)”

Od lewej: Władysław Białek (Sybirak), Jadwiga Tabaczek (członek wspierający), Teresa Mielnik (Sybiraczka), Lidia Argasińska (Sybiraczka), Bronisława Mazepa (Sybiraczka)

Przemawia Tomasz Róg, dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie

Przemawia starosta lubaczowski Zenon Swatek

Komisarz wystawy Dariusz Sałek

Eksponaty z wystawy

Autor: Barbara Janczura, zdjęcia Andrzej Rychlewski, Tomasz Michalski

Click to listen highlighted text!