Współpraca, a można powiedzieć przyjaźń pomiędzy Zespołem Szkół im. H.Ch. Andersena w Bydgoszczy a Zarządem Oddziału Związku Sybiraków w Bydgoszczy trwa od 1993 r., kiedy to ówczesny i stale ten sam dyrektor Eugeniusz Sobieraj udzielił schronienia powstałemu w dzielnicy Miedzyń Kołu Związku Sybiraków. Uroczystości upamiętniające losy Polaków na zesłaniu organizowane w szkole wspólnie z Sybirakami i samodzielnie spowodowały, że tematyka represji carskich i stalinowskich na narodzie polskim stała się znana w otoczeniu szkoły i dzielnicy. Ostatnio coraz większą popularnością cieszy się Konkurs Recytatorski Poezji Sybirackiej „Losem rzuceni…”, organizowany co roku w miesiącu lutym w nawiązaniu do rocznicy pierwszej deportacji. W 2020 r. 20 lutego V edycję konkursu zorganizowały Żaneta Pliszka i Magdalena Stachowiak. Do konkursu przystąpiła młodzież trzech szkół: Zespołu Szkół nr 8 im. H.Ch. Andersena, Centrum Kształcenia Rolniczego Technikum Rolniczego im. Sybiraków i Zespołu Szkół nr 1 im. Bartłomieja z Bydgoszczy.

Autor: Mirosław Myśliński

Finał Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Sybirackiej Losem rzuceni…”

Jak piękniej i wznioślej oddać hołd rodakom, których los doświadczył cierpieniem, bólem, głodem oraz wieloletnią rozłąką z ojczyzną?

Słowami poezji Sybiraków i dźwiękami piosenek młodzi ludzie uczcili pamięć Polaków, którzy 10 lutego 1940 r. zostali wywiezieni przez władze sowieckie w głąb Związku Radzieckiego. Od tego pamiętnego dnia rozpoczęły się masowe deportacje obywateli polskich na Sybir.

Spotkania z poezją, której autorami są Sybiracy, odbywają się w Zespole Szkół nr 8 już od kilku lat. Tegoroczna uroczystość upamiętnia okrągłą 80. rocznicę wywózek naszych rodaków w głąb Związku Radzieckiego i zbiega się z – mniejszą i skromniejszą – rocznicą, ponieważ już piąty rok organizujemy w naszej szkole spotkania z poezją Sybiraków.

Kontakt z tą wyjątkową poezją corocznie przybiera kształt konkursu recytatorskiego, a dzieci i młodzież chętnie w nim uczestniczą. Pierwszy dzień to czas przesłuchań i wyłonienie laureatów, natomiast drugi dzień to finał konkursu, który uświetniają występy dzieci i młodzieży z naszej szkoły.

Tegoroczny konkurs organizowany był w ramach Bydgoskich Grantów Oświatowych.

20 lutego 2020 r. w Zespole Szkół nr 8 spotkali się młodzi recytatorzy poezji sybirackiej, ich rodzice, opiekunowie, dyrekcja szkoły oraz zaproszeni goście: przedstawiciele Związku Sybiraków oraz Bydgoskiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru, którzy pełnili rolę gości honorowych.

Tegoroczny Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Sybirackiej „Losem rzuceni…” cieszył się dużym zainteresowaniem, a wysoki poziom deklamacji uczestników na pewno nie ułatwił pracy jury, które stanęło przed nie lada wyzwaniem. Bo jakże wybrać tych najlepszych wśród grona tak dobrych recytatorów. A w jury zasiadali: Mirosław Myśliński, prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Bydgoszczy i „Dobry Duch” naszej szkoły, Ludmiła Borowczyk – zastępca prezesa, Irena Myśluk z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, jednocześnie członkini Bydgoskiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru oraz Elżbieta Peplinska, polonistka i wicedyrektor Zespołu Szkół nr 8.

Coroczne spotkanie z wierszami Sybiraków to pamięć o pokoleniach, które w bólu i tęsknocie, o głodzie i w wielkim mrozie walczyły o godność i przeżycie. Trudno nawet wyobrazić sobie, jak traumatycznym przeżyciem była wywózka na daleką Syberię w bydlęcym wagonie, trwająca nawet kilka miesięcy. Trudne były pożegnania, ale powroty też były niełatwe. Przez wiele lat Sybiracy nie mogli głośno mówić o tym, co przeżyli; nie mogli dzielić się doświadczeniami. I właśnie w poezji odnaleźli ukojenie duszy.

Uroczysty finał konkursu „Losem rzuceni…” rozpoczął ósmoklasista Kacper Draus, który zaśpiewał piosenkę Andrzeja Rybińskiego pt. „Nie liczę godzin i lat”. Zgromadzonych powitali uczniowie klasy 7 c: Agata Trojańczyk i Marek Ozdyk, a następnie wystąpił Bartosz Peczka, który wykonał na trąbce utwór pt. „My Love’s an Arbutus”.

Po przedstawieniu członków jury w tematykę wierszy wprowadziła uczennica klasy 4 b Patrycja Alichniewicz, która zaśpiewała piosenkę Łucji Prus i Skaldów pt. „W żółtych płomieniach liści”.

Jury wyłoniło laureatów w dwóch kategoriach wiekowych. Pierwsza to uczniowie klas czwartych, piątych, szóstych i siódmych szkoły podstawowej.

Wyróżnienie otrzymała Sara Frąckowiak (Szkoła Podstawowa nr 18). Trzecie miejsce zajęli: Kinga Marzyńska (Szkoła Podstawowa nr 18), Piotr Białek (Szkoła Podstawowa nr 18) i Natalia Sarnowska (Szkoła Podstawowa nr 18). Drugie miejsce zajęła Zofia Wojciechowska (Szkoła Podstawowa nr 64). Pierwsze miejsce zajęły: Marta Szemplińska (Szkoła Podstawowa nr 18) i Jardena Dyga (Szkoła Podstawowa nr 18).

Występ Weroniki Czyżewskiej w tańcu współczesnym umilił czas wszystkim zebranym, oczekującym na kolejne recytacje.

W kategorii klas ósmych oraz szkół ponadpodstawowych nagrodzonych było równie dużo.

Wyróżnienie otrzymały: Julia Hoffmann (Szkoła Podstawowa nr 18) i Agnieszka Nowak (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego). Trzecie miejsce przypadło Gabrieli Klorek (Szkoła Podstawowa nr 18) i Agacie Klawitter (Szkoła Podstawowa nr 18). Drugie miejsce zajęły: Martyna Zabłocka (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego) i Adrianna Rutkowska (Zespół Szkół nr 1). Pierwsze miejsce zajęła Sandra Hetzig (Szkoła Podstawowa nr 32).

Gratulujemy! Jednakże nagrodzeni zostali nie tylko laureaci, ale wszyscy uczestnicy konkursu. Zaś Michalina Walentyn z klasy 8 b grą na pianinie wprowadziła słuchaczy w refleksyjny nastrój.

Tych pięknych emocji, które towarzyszyły uczestnikom uroczystości, nie byłoby, gdyby w przygotowania do konkursu nie włączyli się rodzice i nauczyciele. To dzięki nim uczniowie otwierają się na świat, wzrastają w atmosferze akceptacji i zrozumienia, uczą się empatii i życzliwości, poznają historię swych przodków, którzy wiele poświęcili, by żyć w wolnej ojczyźnie.

Drobnymi upominkami oraz piosenką Krystyny Prońko pt. „Małe tęsknoty” w wykonaniu Jardeny Dygi z klasy 7 b organizatorzy podziękowali rodzicom i nauczycielom za trud włożony w przygotowanie uczniów do konkursu.

Serdeczne podziękowania zostały skierowane do gości: do Sybiraków oraz członków Bydgoskiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru, którzy od wielu lat towarzyszą młodym recytatorom w kultywowaniu pamięci o ofiarach masowej deportacji.

Zaś ostatnie podziękowania złożył dyrektor na ręce dzieci i młodzieży, którzy swymi uzdolnieniami uświetnili tę doniosłą uroczystość. Oni również otrzymali upominki, a dla wszystkich ponownie na trąbce zagrał Bartek Peczka.

Młodzi recytatorzy, którzy od kilku lat dzielnie stają w konkursowe szranki i mierzą się z niełatwym tematem wywózki Polaków na Sybir, stanowić mogą wzór współczesnego patrioty. Kultywują oni bowiem pamięć o losach Sybiraków, ich tułaczych latach i zesłańczej doli.

Poezja Sybirakom pomagała przetrwać, ocalić od zapomnienia ludzi i ich los; współczesnym daje wzruszenie, pomaga krzewić wiedzę o gorzkich i bolesnych czasach dla tysięcy Polaków.

Wiara, nadzieja i miłość, płynące ze wzruszających utworów autorstwa Sybiraków, niech pozostaną w pamięci i w sercach wszystkich uczestników i gości konkursu.

Zuzanna Draus z klasy 8 b pożegnała wszystkich zebranych piosenką Anny Marii Jopek. Nad całością czuwały dwie nauczycielki: Żaneta Pliszka i Magdalena Stachowiak.

Do zobaczenia za rok!

Autor: Magdalena Stachowiak

Do udziału w konkursie recytatorskim poezji sybirackiej zgłosiło się wielu młodych uczestników

Konkurs recytatorski poezji sybirackiej „Losem rzuceni…”

Jury konkursu (od lewej): Irena Myśluk, Elżbieta Peplinska, Mirosław Myśliński, Ludmiła Borowczyk

Finał konkursu – z lewej dyrektor Zespołu Szkół Eugeniusz Sobieraj

Finałowe recytacje

Konkursowych deklamacji wysłuchali rodzice, nauczyciele i zaproszeni goście, wśród nich Sybiracy

Konkurs uświetniły występy w wykonaniu młodzieży

Zwyciężczynie konkursu w kategorii klas IV–VII szkoły podstawowej

Zwyciężczynie konkursu w kategorii klasy VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych

Nagrodzeni zostali wszyscy uczestnicy

Dyrektor Eugeniusz Sobieraj podziękował również młodym wykonawcom, którzy swoimi występami uświetnili konkurs

 

Click to listen highlighted text!