Dnia 9 lutego 2020 r. uroczystość upamiętniająca pierwszą masową deportację Polaków na Sybir rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. Świętych Polskich Braci w Męczenników w Bydgoszczy. Przed Eucharystią chór Exultate Deo pod kierownictwem prof. Romualda Rajsa wykonał Hymn Sybiraków.

Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. prałat płk Józef Kubalewski. W koncelebrze uczestniczyli ks. kanonik Kazimierz Drapała i ks. płk Mariusz Śliwiński, dziekan Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

W bocznej nawie miejsce zajęły sztandary Wojska Polskiego, Oddziału Związku Sybiraków w Bydgoszczy, Miasta Bydgoszczy, Miejskiej Policji w Bydgoszczy, Rodziny Katyńskiej, Centrum Kształcenia Rolniczego im. Sybiraków, Zespołu Szkół im. H.Ch. Andersena, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Bydgoskiego. Wśród zaproszonych gości w mszy świętej uczestniczyli: zastępca prezydenta miasta Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz, radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Roman Jasiakiewicz, pełnomocnik wojewody kujawsko-pomorskiego ds. kultury, dziedzictwa narodowego i polityki historycznej Jarosław Jakubowski, kujawsko-pomorski kurator oświaty Marek Gralik, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji insp. Mirosław Elszkowski, zastępca komendanta miejskiego Policji mł. insp. Marian Sobiecki, radna Rady Miasta Bydgoszczy Grażyna Szabelska, naczelnik Delegatury IPN w Bydgoszczy Edyta Cisewska, była wojewoda kujawsko-pomorska Ewa Mes.

Czytania i modlitwę wiernych odczytały Regina Król i Ludmiła Borowczyk. Dar ołtarza wniosły Teresa Kosiło, Stanisława Jędrzejczyk, Mieczysław Gołąb.

Po mszy świętej uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik Zesłańców na Sybir, znajdujący się na placu przy kościele. Otwierając zgromadzenie pod pomnikiem, prezes Zarządu Oddziału ZS Mirosław Myśliński powitał przedstawicieli władz województwa, miasta i wszystkich przybyłych na uroczystość pod pomnikiem i jako pierwszy wygłosił przemówienie na temat pierwszej deportacji Polaków na Sybir. Jarosław Jakubowski, pełnomocnik wojewody ds. kultury, dziedzictwa narodowego i polityki historycznej odczytał list od wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza, zastępca prezydenta miasta Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz odczytał list od prezydenta miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego, radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Roman Jasiakiewicz wygłosił przemówienie.

Po przemówieniach zebrani pod przewodnictwem ks. płk. Józefa Kubalewskiego odmówili modlitwę za tych, którzy zostali na „nieludzkiej ziemi”.

Na zakończenie delegacje złożyły kwiaty po pomnikiem Zesłańców na Sybir.

Oprawę wojskową zapewnił Garnizon Bydgoski.

Na uroczystość przybyły poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, szkół, Wojska Polskiego, Policji oraz miasta Bydgoszczy

Kwiaty składają (od lewej) Jan Babiarz, Mirosław Myśliński, Józef Włodarski

Warta honorowa przy pomniku Zesłańców na Sybir

Autor: Mirosław Myśliński, prezes Zarządu Oddziału ZS w Bydgoszczy

Click to listen highlighted text!