W dniu 6 lutego 2020 r. przy pomniku Syberyjskiej Golgoty rozpoczęły się obchody 80. rocznicy wywózki naszych rodaków na Syberię.

Z całych Kresów Wschodnich 10 lutego 1940 r. wywieziono ponad 140 tys. osób, inne źródła podają, że mogło to być nawet 220 tys. Pamiętajmy, że była wtedy mroźna zima z temperaturą do –40 stopni Celsjusza i padał gęsty śnieg. Łącznie deportacja objęła około 1,350 mln osób. Wielu naszych rodaków nie przetrwało nawet tej kilkutygodniowej podróży bydlęcymi wagonami na tereny Syberii i Kazachstanu.

Zebrani przy pomniku złożyli wieńce i kwiaty. W imieniu miasta Wałbrzycha kwiaty złożyli wiceprezydent Sylwia Bielawska, były wiceprezydent Zygmunt Nowaczyk oraz radna Małgorzata Wiłkomirska. Bukiet kwiatów złożyła również delegacja posła na sejm RP Ireneusza Zyski. Kolejne wieńce i kwiaty złożyli wałbrzyscy Sybiracy, których reprezentowała Joanna Baniukiewicz – prezes Zarządu wałbrzyskiego Koła Związku Sybiraków i Adam Mitelsztet – prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Wałbrzychu. Kwiaty złożyła i zapaliła znicze również młodzież z wielu wałbrzyskich szkół podstawowych.

Następnie wszyscy zebrani wzięli udział w uroczystej mszy świętej, którą odprawił Sybirak ks. prałat Stanisław Pająk. W homilii ks. Stanisława usłyszeliśmy nieznaną młodym pokoleniom odezwę kapelana Wojska Polskiego w armii gen. Andersa ks. bp. Józefa Gawlina. Odezwa ta była dołączana do darów UNRRA przeznaczonych dla syberyjskich zesłańców. Na zakończenie mszy świętej Joanna Baniukiewicz podziękowała ks. Stanisławowi za przepiękną homilię i zaprosiła zgromadzonych do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37.

W Publicznej Szkole Podstawowej przy ul. Głównej 2 przybyłych powitała dyrektor Małgorzata Gawonicz. Odśpiewano hymn państwowy, a następnie słowa powitania wygłosił pełnomocnik szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Damian Mrozek. Następnie wystąpili prezes Zarządu Oddziału Adam Mitelsztet, przedstawiając krótką historię Sybiraków, oraz działacz społeczny Wacław Kwieciński, którego wystąpienie poświęcone było obecnym trzem pokoleniom i temu, co je łączy.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie medali i odznaczeń. Medal Pro Patria w uznaniu zasług na polu społeczno-patriotycznym wręczono Ewie Ziomek i Zygmuntowi Zelkowi. Medal Pro Bono Poloniae w uznaniu zasług na polu krzewienia postaw patriotycznych otrzymali Ewa Gratzke i Jerzy Orabczuk. Odznakę Honorową Sybiraka wręczono Dagmarze Dworak, autorce książki „Kromka chleba”, za wybitne zasługi w działalności społecznej, patriotycznej i popularyzowanie wiedzy o martyrologii Polaków. Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków otrzymały Małgorzata Gawonicz i Gabriela Niewiadomska.

Następnie młodzież zaprezentowała program artystyczny bogaty w wiersze i pieśni patriotyczne.

Na zakończenie podziękowania młodzieży i słodki upominek złożyła prezes Joanna Baniukiewicz, po czym dyrektor szkoły zaprosiła gości na ciasto i kawę.

Kultywowanie wspaniałej tradycji upamiętniania męki naszych rodaków na Syberii jest naszym zaszczytnym obowiązkiem, by następne pokolenia pamiętały, jakie trudne i pełne cierpienia były losy naszych przodków.

Zebrani przed pomnikiem Syberyjskiej Golgoty

Kwiaty składają (od lewej) radna Małgorzata Wiłkomirska, wiceprezydent miasta Wałbrzycha Sylwia Bielawska, były wiceprezydent Zygmunt Nowaczyk

Delegacja posła na Sejm RP Ireneusza Zyski

Członkowie Zarządu wałbrzyskiego Koła Związku Sybiraków z Joanną Baniukiewicz

Młodzież Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wałbrzychu z wychowawczynią

Pomnik Syberyjskiej Golgoty

Poczty sztandarowe w kościele

Ks. prałat Stanisław Pająk podczas mszy świętej

Przemówienie wygłasza pełnomocnik szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Damian Mrozek

Występ patriotyczny młodzieży szkolnej z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 w Wałbrzychu

Autor: Wacław Kwieciński

Click to listen highlighted text!