Bardzo podniosły charakter miały uroczystości związane z obchodami Światowego Dnia Sybiraka na terenie Oddziału Związku Sybiraków w Legnicy.

W dniu 14 września 2018 r. w Kole w Złotoryi odbyła się msza święta, w której uczestniczyli z ramienia Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Legnicy Maria Jurkiewicz i Antoni Dziemirów.

Koło w Ścinawie

W obchodach Koła w Ścinawie, zorganizowanych 15 września 2018 r., uczestniczyli z Oddziału w Legnicy Wanda Puchała i Antoni Dziemirów. Uroczystości rozpoczęto mszą świętą. Proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego ks. dr Andrzej Pławiak przy wejściu do kościoła powitał poczty sztandarowe: Oddziału Związku Sybiraków w Legnicy, Koła Związku Sybiraków w Ścinawie, cztery sztandary placówek szkolnych, sztandar Hodowców Gołębi oraz poczet sztandarowy Koła Łowieckiego. Proboszcz uroczyście wprowadził sztandary przed ołtarz przy muzyce patriotycznej. Homilia księdza była bardzo wzruszająca, ponieważ dotyczyła tematu Sybiru. Po zakończeniu nabożeństwa delegacja szkolna podziękowała prezesowi Zarządu Koła Józefowi Budrewiczowi, wręczając mu bukiet kwiatów oraz deklamując wiersz napisany specjalnie na Dzień Sybiraka.

Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy spotkania zostali przewiezieni na cmentarz parafialny w celu złożenia hołdu przed pomnikiem poświęconym zesłańcom Sybiru. Miejscowa orkiestra odegrała hymn państwowy, a następnie odśpiewany został Hymn Sybiraków.

Prowadzący poprosił księdza proboszcza o modlitwę. Po krótkim wprowadzeniu przez przedstawiciela miasta i gminy Ścinawa młodzież harcerska zarecytowała piękne wiersze o tematyce Sybiru.

Głos zabrała Wanda Puchała, wiceprezes Zarządu Oddziału ZS w Legnicy, która wygłosiła okolicznościowe przemówienie. Podkreśliła, że jest to dzień szczególnie ważny, gdyż jest to rok stulecia odzyskania niepodległości, 90-lecie powstania Związku Sybiraków i 30-lecie reaktywowania go po 50 latach milczenia. Zaapelowała również o zgodę narodową. Każdy Polak powinien dbać o swój kraj.

Następnie głos zabrał burmistrz miasta i gminy Ścinawa – Krystian Kosztyła, który życzył Sybirakom dużo zdrowia, a zgromadzonej młodzieży, by nigdy nie dzieliła losów Sybiraków.

Po przemówieniu burmistrza nastąpiło składanie wieńców i zapalenie zniczy przed miejscem pamięci.

Na koniec uroczystości burmistrz Krystian Kosztyła zaprosił wszystkich zgromadzonych do Domu Kultury na dalszą część ceremonii.

Przybyłych powitała orkiestra. Dokonano uroczystego przecięcia wstęgi przy otwarciu wystawy Instytutu Pamięci Narodowej przedstawiającej losy Sybiraków. Aktu tego dokonali: burmistrz miasta i gminy Ścinawa Krystian Kosztyła oraz wiceprezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Legnicy Wanda Puchała. Wszyscy zgromadzeni na uroczystości mogli obejrzeć zorganizowaną wystawę.

Następnie uczestnicy ceremonii zostali zaproszeni na wspólny obiad. Przed posiłkiem burmistrz wzniósł toast za zdrowie wszystkich Sybiraków i poczęstował wspaniałym tortem, na którym widniały nasze godło i napis „17.09.2018 Związek Sybiraków”. Była to bardzo wzruszająca dla nas chwila.

Miłą atrakcją były występy orkiestry z życzeniami dla Sybiraków, a także dla żony pierwszego prezesa Romualda Sznajdera, która przybyła z Gdańska na tę uroczystość.

Przy wspólnym rozpamiętywaniu i miłej atmosferze spędzono w Ścinawie Dzień Sybiraka.

Koło w Prochowicach

Podobna uroczystość miała miejsce w dniu 16 września 2018 r. w Kole Związku Sybiraków w Prochowicach, w której z ramienia Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Legnicy uczestniczyła prezes Maria Jurkiewicz. Na zakończenie uroczystości proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Prochowicach ks. Tadeusz Dąbski obdarował wszystkich uczestników pamiątkami z miodem.

Koło w Głogowie

W dniu 17 września 2018 r. Koło Związku Sybiraków w Głogowie zorganizowało podniosłą uroczystość połączoną z mszą świętą na tamtejszym cmentarzu przy miejscu pamięci. W uroczystości Oddział Związku Sybiraków w Legnicy reprezentowała Wanda Puchała wraz z pocztem sztandarowym. W uroczystości uczestniczyły władze samorządowe, organizacje społeczne oraz licznie zgromadzona młodzież szkolna. Brało w niej udział 38 pocztów oraz Wojsko Polskie.

Koło w Jaworze

W Kole Związku Sybiraków w Jaworze uroczystość Światowego Dnia Sybiraka zorganizowano w dniu 25 września 2018 r. Ceremonię rozpoczęła Renata Węgiel – przedstawicielka starostwa, która powitała zebranych. Prezes Zarządu Koła Emilia Kotek w kilku słowach przedstawiła tematykę spotkania. Podziękowała pocztom sztandarowym Oddziału ZS w Legnicy, Koła w Jaworze oraz trzech szkół podstawowych w Jaworze. Następnie poprosiła ks. proboszcza Dominika Drapińskiego o modlitwę.

Po modlitwie uczestnicy spotkania złożyli wieńce i zapalili znicze poległym Sybirakom. Z ramienia Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Legnicy wieniec złożyli Wanda Puchała oraz Henryk Olejnik. W następnej kolejności Koło Związku Sybiraków w Jaworze, młodzież szkolna, delegacje kombatantów, władz miasta i innych organizacji społecznych. Wieniec złożyli także przedstawiciele Biura PiS (w imieniu poseł Elżbiety Witek) oraz Biura PO.

W dalszej części uroczystości zgromadzeni przemaszerowali do Teatru Miejskiego, gdzie odbyła się część oficjalna.

Jako pierwsza głos zabrała prezes Zarządu Koła ZS w Jaworze Emilia Kotek, która przedstawiła historię powstania naszego związku.

Następnie głos zabrała Wanda Puchała, wiceprezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Legnicy. Poinformowała zebranych, że tegoroczne obchody są dla nas, Sybiraków, bardzo ważnym wydarzeniem, gdyż wiążą się ze stuleciem odzyskania przez państwo polskie niepodległości, a także z 90. rocznicą powstania Związku Sybiraków oraz 30. rocznicą reaktywowania stowarzyszenia po długich latach milczenia. Zwróciła się również z apelem do młodzieży, by kochali swą ojczyznę, za którą przelano tyle krwi.

W dalszym ciągu uroczystości głos zabrali burmistrz miasta Jawora Emilian Bera i starosta jaworski Stanisław Laskowski, którzy życzyli Sybirakom dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności. Dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworze Mariola Pajdzik życzyła również Sybirakom, by współpraca ze szkołami układała się coraz lepiej. Przedstawiciel kombatantów podziękował za dobrą współpracę między naszymi organizacjami.

Po przemówieniach rozpoczęła się część artystyczna imprezy przygotowana przez młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworze. Występ składał się z wielu wierszy i pieśni o tematyce Sybiru, które były powodem wielu łez wzruszenia ze strony uczestników spotkania.

Na zakończenie uroczystości burmistrz Emilian Bera oraz starosta jaworski Stanisław Laskowski złożyli na ręce prezes Emilii Kotek podziękowania oraz upominki.

Wszyscy uczestnicy spotkania zaproszeni zostali na skromny poczęstunek ufundowany przez władze miasta Jawora.

Odbyło się również spotkanie Zarządu Koła Związku Sybiraków ze Stanisławem Laskowskim, starostą jaworskim. Na spotkaniu Emilia Kotek w imieniu Zarządu Koła w Jaworze podziękowała za pomoc w zorganizowaniu tak ważnej dla nas uroczystości. Szczególne podziękowania przekazała Renacie Węgiel, która każdego roku jest z nami i wspaniale prowadzi konferansjerkę.

Autor: Wanda Puchała, wiceprezes Zarządu Oddziału ZS w Legnicy

Click to listen highlighted text!