Sybiracy Koła nr 5 w Krośnie Odrzańskim (Oddział Związku Sybiraków w Zielonej Górze), upamiętniając setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, 90. rocznicę powstania Związku Sybiraków oraz obchody Dnia Sybiraka, 17 września 2018 r. spotkali się na cmentarzu Komunalnym przy obelisku „W hołdzie Polakom zesłanym na Sybir 1940–1956”. Tam w 79. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę oddali cześć wszystkim poległym Polakom.

Na uroczystość tę przybyła młodzież krośnieńskich szkół z nauczycielami, wojsko z kompanią honorową z dowódcą 5. Kresowego Batalionu Saperów ppłk. Sławomirem Osmelakiem, poczty sztandarowe. Obecni też byli przedstawiciele samorządu, Urzędu Miasta z burmistrzem Markiem Cebulą i powiatu krośnieńskiego ze starostą Mirosławem Glazem, straży granicznej, miejskiej, pożarnej, Komendy Powiatowej Policji, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Sybiracy oraz mieszkańcy Krosna Odrzańskiego wraz z personelem medycznym, który czuwał nad zdrowiem wszystkich uczestników.

Po uroczystym apelu i oddaniu przez kompanię honorową Wojska Polskiego salwy na cześć poległych oraz złożeniu kwiatów przy obelisku, podstawionym autobusem uczestnicy udali się na drugą część uroczystości odsłonięcia i poświęcenia tablicy Pamięci Zesłańców Sybiru.

Witając wszystkich, prezes Zarządu Koła ZS w Krośnie Odrzańskim Daniela Otlewska oświadczyła: „To dzisiaj spełniły się starania naszego związku, Związku Sybiraków w Krośnie Odrzańskim, by zachować pamięć o zesłańcach Sybiru poprzez postawienie tablicy Pamięci Zesłańców Sybiru przy rondzie Zesłańców Sybiru w naszym mieście. Nie wolno nam zapomnieć, nie wolno nam nie rozdrapywać tych ran, by rana ta nie zabliźniła się zapomnieniem. Dlatego naszym celem było i jest – teraz w poszerzonym składzie o potomków Sybiraków, tj. powołany 17 lipca br. i działający przy Kole Klub Wnuków Sybiraków – upamiętnienie losów wszystkich zesłańców, jakich przez wieki nasze społeczeństwo doświadczyło. Cierpienie splotło się z tragedią całego narodu i ojczyzny dotkniętej pożogą II wojny światowej. Zesłanie na Sybir to nie wymysł agresorów XX w. Pierwsze kibitki z zesłańcami pojechały na Sybir z rozkazu carycy Katarzyny II, następni byli kościuszkowcy, potem uczestnicy powstań: listopadowego, styczniowego. Wszyscy walczyli o wolną i niepodległą Polskę. Wiek XX przyniósł najtragiczniejsze wydarzenia. Szacuje się, że podczas czterech masowych deportacji oraz innych represyjnych działań w głąb Związku Radzieckiego wywieziono w bydlęcych wagonach ponad 1,5 mln polskich obywateli, zamieszkujących Kresy Wschodnie. Dokładnej liczby chyba nigdy nie poznamy, gdyż archiwa rosyjskie są niedostępne dla badaczy najnowszych dziejów…”.

Odsłonięcia tablicy Pamięci Zesłańców Sybiru dokonała prezes Zarządu Koła Daniela Otlewska i burmistrz Marek Cebula. Modlitwę odmówił i tablicę poświęcił proboszcz parafii św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim ks. kanonik Zbigniew Samociak. Następnie apel poległych i zamordowanych na „nieludzkiej ziemi” odczytał prezes Klubu Wnuków Sybiraków Łukasz Mejza: „Złączmy się duchowo z naszymi rodakami, którzy walczyli w obronie swojej ojczyzny w »białym piekle« oraz na polach bitew, a tablica pamięci niech przypomina nam, że ich poświęcenie nie poszło na marne. Żyjemy w wolnej Polsce i wzywam Was: stańcie do apelu!”. „Cześć ich pamięci!” – odpowiadali kadeci klasy mundurowej Zespołu Szkół im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim.

Na pamiątkę tego podniosłego wydarzenia uczestnicy ustawili się do wspólnego zdjęcia. Mamy nadzieję, że dla osoby, która przeczyta słowa znajdujące się na tablicy „Polska Golgota Wschodu” i „Bądź przestrogą dla przyszłych pokoleń Polaków, hołdem dla tych, których kości pozostały na zesłaniu, i wyrzutem sumienia dla sprawców tej strasznej zbrodni”, nie będą one obojętne, a ronda w kraju, jak i to w naszym mieście, noszące nazwę Zesłańców Sybiru, będą bezkolizyjne i bezpieczne gdyż okupione zostały cierpieniem i modlitwą zesłańców.

Na modlitwie spotkali się też Sybiracy Koła w niedzielę w dniu 23 września 2018 r., w kościele św. Jadwigi Śląskiej na mszy świętej, gdzie modlono się za wszystkich rodaków, by trwali w wierze ojców, za Sybiraków wdzięcznych za ocalenie i powrót na łono ojczyzny po tragicznych przeżyciach wojennych, deportacjach setek tysięcy ludności polskiej na Sybir z prośbą, by tak dotkliwe represje już nigdy nie zburzyły domu ojczystego, lecz stały się przestrogą pozwalającą budować nową rzeczywistość, wolną od przemocy.

Następnie po mszy świętej krośnieńscy Sybiracy z rodzinami, członkami Klubu Wnuków Sybiraków oraz zaproszonymi gośćmi udali się do pobliskiej restauracji Odra na dalszą część uroczystości, na której popłynęły życzenia z okazji Dnia Sybiraka oraz zostały wręczone medale i dyplomy. Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków otrzymali: Tomasz Miechowicz – dyrektor Centrum Artystyczno Kulturalnego „Zamek”, Eugeniusz Otlewski – wspomagający działalność związkową, Helena Maślakiewicz – członek Zarządu Koła, dyplom z podziękowaniem za aktywną działalność w Komisji Rewizyjnej przy Kole otrzymała Krystyna Bondarowicz. Odznakę Honorową Sybiraka otrzymali: Zofia Pawłowska, Józef Pietkiewicz i Władysław Giryń. Medal z okazji 90. rocznicy powstania Związku Sybiraków otrzymała prezes Daniela Otlewska.

Ważnym wydarzeniem tej uroczystości było wręczenie pierwszych legitymacji członkom Klubu Wnuków Sybiraków. Otrzymali je: Łukasz Mejza, Zofia Pawella, Klaudia Otlewska, Przemysław Otlewski.

Zaproszonym gościom została wręczona przez wiceprezesa Zarządu Głównego oraz prezesa Zarządu zielonogórskiego Oddziału Związku Sybiraków Wacława Mandryka książka pt. „Zielonogórscy Sybiracy”, która jest kopalnią wiedzy o Sybirakach, którzy osiedlili się na tych terenach po powrocie z zesłania. Potem wszyscy wysłuchaliśmy referatu Tomasza Struka i obejrzeliśmy film pt. „Udział Żołnierzy Sybiraków na frontach II wojny światowej”. Wzruszające słowa skierował do uczestników spotkania burmistrz Marek Cebula: „Naszą pamięcią wyrażamy szacunek dla tych, którzy przelali krew swoją i spoczywają w grobach rozsianych na bezkresnych obszarach byłego Związku Radzieckiego. Przypominając, czcimy ofiary tej okrutnej przeszłości, bo to jest cząstka nas wszystkich, naszej tożsamości, naszej historii, naszej kultury. Nie znając przeszłości, nie zrozumiemy teraźniejszości”. Były też piękne życzenia i kwiaty, każdemu z uczestników Ireneusz Wróbel w imieniu starosty wręczył przyrodniczy album fotograficzny pt. „Pejzaże Powiatu Krośnieńskiego”, promujący nasze piękne miasto i okolice.

„Spotkamy się za rok” – takie słowa skierowała do wszystkich uczestników uroczystości prezes Zarządu Koła Daniela Otlewska, gdyż w 2019 r. przypada 30. rocznica powstania naszego Koła.

Odsłonięcia tablicy Pamięci Zesłańców Sybiru dokonali prezes Daniela Otlewska i burmistrz Marek Cebula

Proboszcz parafii pw. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim ks. kanonik Zbigniew Samociak dokonał poświęcenia tablicy

Apel poległych odczytał prezes Klubu Wnuków Sybiraków Łukasz Mejza wraz z kadetami klasy mundurowej Zespołu Szkół im. W. Broniewskiego

Uczestnicy uroczystości

Rondo Zesłańców Sybiru w Krośnie Odrzańskim

Tablica Pamięci Zesłańców Sybiru

Msza święta w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej 23 września

Wręczenie legitymacji Klubu Wnuków Sybiraków. Na zdjęciu (od lewej): prezes Zarządu Koła ZS w Krośnie Odrzańskim Daniela Otlewska, członkowie klubu Przemysław Otlewski, Klaudia Otlewska, Zofia Pawella, burmistrz Marek Cebula i prezes Zarządu Oddziału ZS w Zielonej Górze Wacław Mandryk

Wacław Mandryk przekazał książki „Zielonogórscy Sybiracy” (od lewej): Ireneuszowi Wróblowi ze starostwa powiatowego, dyrektorowi Centrum Artystyczno Kulturalnego „Zamek” Tomaszowi Miechowiczowi, historykowi Tomaszowi Strukowi i burmistrzowi Markowi Cebuli

Autor: Daniela Otlewska, prezes Zarządu Koła ZS w Krośnie Odrzańskim

Click to listen highlighted text!