1 lutego 2018 r. w Zespole Szkół nr 8 im. H.Ch. Andersena w Bydgoszczy odbyło się przesłuchanie w ramach III edycji konkursu ,,Losem rzuceni…” uczniów Zespołu Szkół im. H.Ch. Andersena i Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Sybiraków ze znajomości poezji zesłańczej. Przesłuchaniu poddało się 23 uczniów z obu szkół. Młodzież wykazała wysoki poziom recytatorski i znajomość poezji.

8 lutego odbył się finał konkursu z udziałem publiczności, w którym wystąpili laureaci, po czym nagrodzono ich dyplomami i nagrodami. W recitalu na wiolonczelach zagrali uczniowie szkoły. Wśród publiczności byli rodzice, Sybiracy i uczniowie szkoły. Na zakończenie dyrekcja szkoły ugościła gości pączkami i kawą (tłusty czwartek).

Autor: Mirosław Myśliński, prezes Zarządu Oddziału ZS w Bydgoszczy

Poetyckie wspomnienia

Miejcie nadzieję!… Nie tę lichą, marną
Co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera,
Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno
Przyszłych poświęceń w duszy bohatera.

Utwór Adama Asnyka wybrzmiał w pięknym wokalnym wykonaniu Julii Marzec i Oliwiera Janka na początku rozstrzygnięcia Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Losem rzuceni…”, które odbyło się dwa dni przed rocznicą pierwszych masowych deportacji na Syberię w czasie II wojny światowej, 8 lutego 2018 r., w Zespole Szkół nr 8 w Bydgoszczy.

Słowa wiersza przyświecały organizatorom konkursu oraz uroczystego wręczenia nagród – Żanecie Pliszce i Elżbiecie Peplinskiej, gdyż tegoroczne spotkanie z poezją Sybiraków było już trzecim. Każdego roku nie brakowało młodych adeptów głosowej interpretacji poetyckich wspomnień o doświadczeniu „nieludzkiej ziemi” i, co niezwykle istotne, Sybiracy kolejny raz zaszczycili swoją obecnością organizatorów oraz uczestników konkursu. Fakty te napawają nadzieją, iż pamięć o dramatycznych losach zesłanych na Syberię pozostanie, że kolejne pokolenia będą m.in. poprzez poezję łączyć się z bólem, tęsknotą, poczuciem beznadziei, ale też wiarą w powrót do ojczyzny tych, którzy przetrwali głód, trudne warunki bytowe, rozpacz po stracie bliskich i dramatyczne powroty do kraju, w którym przez wiele lat nie mogli mówić o swoich trudnych doświadczeniach.

Zgromadzonych na uroczystym rozstrzygnięciu konkursu „Losem rzuceni…” powitała dyrektor Ewa Kreft. Oprócz ogłoszenia wyników i wręczenia nagród, na co czekali z niecierpliwością uczestnicy zmagań konkursowych, można było wysłuchać nagrodzonych recytacji oraz uraczyć się muzyką. W tym roku oprócz krótkiego recitalu wiolonczelistów Zuzanny i Antoniego Nogajów organizatorzy przygotowali występy wokalne. W nastrój prezentacji laureatów najstarszej i najbardziej zróżnicowanej grupy wiekowej wprowadziła Laura Mielcarek utworem „Deszcz jesienny”, a występy uczniów klas 4–6 szkoły podstawowej poprzedził Oliwier Janek, który zagrał na gitarze i zaśpiewał piosenkę „List”.

Wśród reprezentantów uczniów siódmych klas szkoły podstawowej, drugich i trzecich gimnazjum oraz uczniów szkoły ponadgimnazjalnej jury w składzie: Mirosław Myśliński – prezes Zarządu bydgoskiego Oddziału Związku Sybiraków, wicedyrektor Ewa Kreft – jednocześnie nauczyciel języka polskiego w gimnazjum, Irena Myśluk – nauczyciel bibliotekarz z Centrum Kształcenia Rolniczego oraz Justyna Frątczak – polonistka w Zespole Szkół nr 8 przyznało następujące nagrody:

– wyróżnienie Julia Kompa (klasa 7),
– III miejsce ex aequo Jadwiga Szulc (klasa 7) i Klaudia Ratajczak (klasa 3 gimnazjum),
– II miejsce ex aequo Natalia Majka i Kaja Barton (uczennice technikum),
– I miejsce Wiktoria Hoffmann (klasa 2 gimnazjum).
W klasach 4–6 szkoły podstawowej nagrodzone zostały:
– III miejsce Michalina Górska i Alicja Reszka (piątoklasistki),
– II miejsce ex aequo Marta Przybysz (klasa 5) i Wojtek Sadowski (klasa 4),
– I miejsce Aleksandra Műller (klasa 5).

Poezja poruszyła do głębi, wywołała wiele emocji, przeniosła gości i uczestników konkursu na niezmierzone przestrzenie syberyjskich doświadczeń. Muzyka okazała się prawdziwym balsamem dla duszy; napełniła pogodą ducha i pokrzepiła.

Konkurs, który odbył się 1 lutego, i jego rozstrzygnięcie łączące pokolenia pozwalają sądzić, że pamięć o przeszłości przetrwa, że młodzi uczestnicy będą wspominać spotkanie z poezją Sybiraków i nimi samymi, a przez to data 10 lutego 1940 r. będzie miała dla nich znaczenie. Tragiczne losy tysięcy wywiezionych na „nieludzką ziemię” będą przypominane, by nigdy nie powtórzył się Sybir.

Konkursowe jury

Uczestnicy konkursu recytatorskiego

Wręczenie nagród laureatom

Występ wieńczący spotkanie

Autor: Elżbieta Peplinska

Click to listen highlighted text!