Dnia 8 lutego 2018 r. odbyła się uroczystość upamiętniająca 78. rocznicę deportacji Polaków na Sybir, która rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym pw. św. Marcina w Kotli. Następnie w asyście pocztów sztandarowych: Koła Związku Sybiraków w Głogowie, Gimnazjum Gminnego im. Zagłębia Miedziowego w Kotli i Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli, z udziałem przedstawicieli władz gminy Kotla złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową przy kościele. Później odbył się apel w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kotli.

W wydarzeniu udział wzięli Sybiracy z Koła ZS w Kotli i Koła ZS w Głogowie wraz z prezesem Zarządu Koła Stanisławem Dwojnym, radny Rady Powiatu Jan Baraniecki, członek Zarządu Powiatu Głogowskiego Jeremi Hołownia, przewodnicząca Rady Gminy Kotla Halina Przybylska, wójt gminy Kotla Łukasz Horbatowski, proboszcz parafii pw. św. Marcina w Kotli ks. Andrzej Skoczylas, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, zaproszeni goście, nauczyciele i uczniowie.

Uroczystość stała się spotkaniem pokoleń. Uczniowie przedstawili wzruszający program artystyczny, wiersze i pieśni ukazujące bolesny obraz wywózki, nieludzkie warunki życia, głód, pracę ponad siły i wszechobecny mróz. Scenerię spotkania, nagromadzone rekwizyty i ustawione świerki uzupełniały wyłożone na stole trzy kroniki Koła Związku Sybiraków w Kotli. Prezes Zarządu Koła Halina Fendorf podkreśliła, że w każdej kronice powiela się motto według słów C.K. Norwida „Naród, który nie pamięta o swojej przeszłości, nie jest godzien przyszłości, taki naród traci swoją tożsamość” oraz że jesteśmy zobowiązani o tej bolesnej dla narodu polskiego przeszłości mówić dzieciom i młodzieży. Tym bardziej było miło powitać w gronie Koła Związku Sybiraków w Kotli nowego członka rodziny sybirackiej – legitymację członkowską wręczono Bronisławowi Małaszewskiemu, synowi zmarłej w 2013 r. bardzo zasłużonej Sybiraczki pani Leokadii. Następnie Koło Związku Sybiraków w Kotli przekazało dyplomy pamiątkowe i kwiaty dla dyrektor Szkoły Podstawowej w Kotli za organizację spotkania i wójtowi gminy Kotla za wsparcie finansowe gminy w organizacji uroczystości. Natomiast władze gminy Kotla podziękowały za zaangażowanie w przekazywaniu historycznej pamięci prezes Zarządu Koła w Kotli.

Na zakończenie spotkania podziękowanie za organizację spotkania złożył członek Zarządu Powiatu Głogowskiego, wręczając dzieciom kosz cukierków, podobnie wójt gminy, dziękując za organizację uroczystości, przekazał dzieciom i nauczycielom zaangażowanym w jej przygotowanie również słodycze. Następnie, po zrobieniu tradycyjnie grupowego zdjęcia, zaproszeni goście udali się na wspólne spotkanie w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej, gdzie przygotowano poczęstunek.

Złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową

Uroczystość w Szkole Podstawowej w Kotli. Od lewej przedstawiciele Koła Związku Sybiraków w Głogowie, Koła ZS w Kotli, władz powiatu głogowskiego, władz gminy Kotla i proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Kotli

Występ młodzieży w Szkole Podstawowej w Kotli

Wójt gminy Kotla Łukasz Horbatowski wręcza słodycze młodym wykonawcom

Zdjęcie pamiątkowe uczestników uroczystości

Autor: Halina Fendorf, prezes Zarządu Koła ZS w Kotli

Click to listen highlighted text!