Olsztyn i Szymonowo to miejscowości na Warmii i Mazurach, gdzie w dniach 8–10 czerwca 2017 r. pod patronatem minister edukacji narodowej i wojewody warmińsko-mazurskiego obradował VII Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru pod hasłem: „Przez Sybir do Niepodległej”.

Organizatorami Zjazdu byli: dyrektor Gimnazjum nr 12 im. Sybiraków w Olsztynie Andrzej Tymecki, wspomagany przez prezesa Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Olsztynie Zygmunta Skotnickiego, opiekuna Klubu Wnuka Sybiraka Józefa Kownackiego, bibliotekarkę Małgorzatę Olszewską i grono nauczycieli, oraz Zofia Bagińska, dyrektor Domu dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie. Wsparcia organizacyjnego i finansowego udzielili: Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, wojewoda warmińsko-mazurski, prezydent miasta Olsztyna, starosta powiatu ostródzkiego, wójt gminy Małdyty, Zarząd Główny Związku Sybiraków i Zbigniew Dąbkowski – ojciec chrzestny sztandaru gimnazjum, właściciel Zakładu Przetwórstwa Spożywczego, zastępca przewodniczącej Rady Miasta Olsztyna.

W zjeździe wzięło udział 53 uczestników z 26 na 49 jednostek szkolnych i placówek oraz z 6 na 10 stowarzyszeń.

Inauguracja VII Ogólnopolskiego Zjazdu składała się z trzech części. Część oficjalna miała miejsce w sali sesyjnej Rady Miasta olsztyńskiego ratusza. Ceremonię otwarcia przeprowadził dyrektor Gimnazjum nr 12 im. Sybiraków Andrzej Tymecki, który po wprowadzeniu na salę obrad sztandaru gimnazjum i odegrania Hymnu Sybiraków powitał gości: prezydenta Olsztyna dr. Piotra Grzymowicza, pełnomocniczkę marszałka ds. kontaktów z organizacjami pozarządowymi Joannę Glezman, dyrektora Wydziału Wychowania i Opieki Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty Barbarę Antczak, prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordiana Borejkę i członka Prezydium Jana Myrchę.

Dyrektor Andrzej Tymecki swoje wystąpienie rozpoczął od nawiązania do rozmyślań Jana Pawła II na temat Polski zawartych w poemacie „Myśląc Ojczyzna”: „Całym sobą płacisz za wolność – więc to wolnością nazywaj, że możesz płacąc ciągle na nowo siebie posiadać. Tą zapłatą wchodzimy w historię i dotykamy jej epok: którędy przebiega dział pokoleń między tymi, co nie dopłacili, a tymi, co musieli nadpłacić”. Następnie powitał gości i zaapelował: „My, którzy nie dopłaciliśmy, winniśmy tę pamięć zachować i przekazać kolejnym pokoleniom wartości, które życia były warte, by obracająca się tarcza zegara historii nie wybiła kolejnej godziny próby. Ten święty obowiązek pamięci i pielęgnowanie tożsamości stały się ideami, które przyświecają organizatorom Zjazdu, szkołom i stowarzyszeniom upamiętniającym zesłańców Sybiru, tych, którzy nadpłacili życiem i cierpieniem, idąc przez Sybir do Niepodległej”.

Prezydent Olsztyna, zabierając głos, m.in. podziękował organizatorom za możliwość goszczenia pedagogów i członków stowarzyszeń, których łączy wspólny cel – upamiętnienie i przekazywanie kolejnym pokoleniom tragicznych losów polskich zesłańców – bohaterów naszej ojczyzny. Życzył pełnego zrealizowania zaplanowanych przedsięwzięć.

Prezes Kordian Borejko, zwracając się imiennie do gości i do uczestników Zjazdu, powiedział: „Spotkaliśmy się dzisiaj zjednoczeni jedną ideą i przekonaniem o konieczności utrwalenia w zbiorowej pamięci narodu wielkiej rzeszy, często bezimiennych bohaterów – męczenników, którym historia nadała imię Sybiraków. Ci, którzy powrócili, długo musieli czekać na czas, kiedy ich niezłomna wola trwania w wierności ojczyźnie zostanie uznana i doceniona. Żywi musieli się upomnieć o tych, którzy zostali na zawsze na »nieludzkiej ziemi«.

Państwo tu zgromadzeni podjęliście się misji przekazania pamięci o Sybirakach młodemu pokoleniu. Praca, jaką wykonują uczniowie pod kierownictwem nauczycieli i dyrektorów szkół – pieczołowitość w zbieraniu pamiątek, wspomnień, licznych cennych prac, organizowanie spotkań z zesłańcami – będzie świadectwem tych okrutnych czasów, znakiem, że pamięć o Sybirakach nie przeminie, będzie przekazana następnym pokoleniom i za to my – Sybiracy – dziękujemy Wam z całego serca.

Patrząc na uczestników naszego spotkania, żywię nadzieję, że historia o zsyłkach w głąb Związku Sowieckiego nie zniknie z pamięci historycznej i serc naszych rodaków. Taka jest nasza patriotyczna powinność!”.

Za wyrażoną pomoc w organizacji spotkania zjazdowego prezesi Stowarzyszeń w Białymstoku i Augustowie wraz z dyrektorami Szkoły Podstawowej nr 4 w Białymstoku i Gimnazjum nr 2 w Augustowie wręczyli upominki pamiątkowe prezydentowi Olsztyna, prezesowi Zarządu Głównego Związku Sybiraków oraz przedstawicielom marszałka województwa i kuratora oświaty. Upominek pamiątkowy dla wojewody został przekazany na ręce dyrektor Biura Wojewody podczas części artystycznej w gimnazjum.

Zgodnie z przyjętą tradycją organizator poprzedniego – VI Zjazdu – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 i Gimnazjum nr 6 im. Sybiraków w Chełmie Dorota Cieślik dokonała aktu przekazania Kroniki Zjazdu organizatorowi VII Zjazdu, dyrektorowi Gimnazjum nr 12 w Olsztynie, celem jej dalszego uzupełnienia.

Wykład inauguracyjny na temat „Wielcy Polacy na zesłaniu” wygłosił prof. Stanisław Achremczyk z Ośrodka Badań Naukowych im. Kętrzyńskiego w Olsztynie.

Druga część uroczystej inauguracji w konwencji pokazu artystycznego odbyła się w gmachu gimnazjum, na którą przybyli dyrektor Gabinetu Wojewody Agnieszka Warakomska-Poczobutt w imieniu wojewody i dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Mariusz Badura.

Po odśpiewaniu Hymnu Sybiraków przez gimnazjalny chór młodzieżowy prezes Zarządu Głównego Kordian Borejko zasłużonym nauczycielom wręczył:

– Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków: Józefowi Kownackiemu, Renacie Skowron, Andrzejowi Tymeckiemu;

– Srebrną Odznakę Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków Ewie Wrzosek;

– Odznakę Honorową Sybiraka Iwonie Malinowskiej;

– podziękowanie inicjatorowi Zjazdów, wiceprezesowi Stowarzyszenia Pamięci Polskiego Sybiru w Nowym Sączu Kazimierzowi Korczyńskiemu.

Następnie uczestnicy Zjazdu i zaproszeni goście wraz ze społecznością gimnazjalną obejrzeli inscenizację słowno-muzyczną, która rozpoczęła się uroczystym polonezem. Uczniowie klasy I a, I b i I c gimnazjum odegrali sceny z życia Polaków zesłanych na Sybir, opierając się na relacjach opracowanych przez Irenę Grudzińską-Gross i Jana Tomasza Grossa zawartych w publikacji: „»W czterdziestym nas Matko na Sybir zesłali…«: Polska a Rosja 1939–1942”. Równocześnie uczniowie klasy II gimnazjum przedstawili teatr cieni symbolizujący niewolniczą pracę zesłańców.

Przedstawienie z pełnego smutku i rozpaczy – wywózki na Sybir i pobytu na „nieludzkiej ziemi” – zmieniło charakter w pełen nadziei na powrót do ojczyzny. Tę cześć rozpoczął kujawiak. W kolejnych odsłonach można było obejrzeć najważniejsze dzieje Polski po 1945 r., m.in. marsz „Solidarności”, który także miał symbolicznie ukazać solidarność różnych pokoleń z tymi, którzy przeżyli Golgotę Wschodu. Koniec zwieńczył artystyczny występ uczennicy prezentującej taniec modern jazz, będący metaforą walki w obronie polskości. Młodzieżowy zespół wokalny gimnazjum zaśpiewał pieśni: „Dom” Krzysztofa Klenczona, „Taki kraj” Marty Bizoń i „Mury” Jacka Kaczmarskiego.

Przedstawienie, w którym brało udział 68 uczniów Gimnazjum nr 12 im. Sybiraków, w tym 24 z klasy z innowacją pedagogiczną „Teatrem i muzyką o Tych, którzy do Niepodległej szli”, przygotowali ich nauczyciele. Spektakl według własnego scenariusza i choreografii wyreżyserowała Iwona Malinowska. Za występy wokalne odpowiadała Mirosława Jankowska, za taniec Aleksandra Kulig, a za scenografię Jolanta Patalas. Nagłośnienie przygotował Dariusz Wybrański.

Ceremonia zakończenia inauguracji VII Zjazdu odbyła się przy odświętnie przygotowanym pomniku Pamięci Zesłańców Syberyjskich, w asyście pocztów sztandarowych Oddziału i Koła nr 1 Związku Sybiraków oraz Gimnazjum nr 12 im. Sybiraków w Olsztynie i miała wymiar patriotyczny. Była wyrazem hołdu Sybirakom, którzy swe życie oddali w obronie polskości.

Po odegraniu Mazurka Dąbrowskiego u stóp pomnika złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze: w imieniu wojewody przez dyrektor Biura Wojewody, w imieniu wszystkich uczestników przez delegację uczniów miejscowego gimnazjum na czele z dyrektorem.

O godz. 15.00 rozpoczęły się warsztaty tematyczne w dwóch grupach. W grupie dyrektorów i prezesów stowarzyszeń dyskutowano o sytuacji placówek po reformie edukacji. Ustalono, że bez względu na wyniki, w szczególności w grupie gimnazjów, dotychczasowa forma współpracy zostanie utrzymana. Zaznaczono, że koniecznością stało się dążenie do zachowania imienia przekształcanych gimnazjów w szkoły podstawowe. Takim pozytywnym przykładem jest zapewnienie zachowania imienia Sybiraków dla szkoły podstawowej powstającej na bazie Gimnazjum nr 12 w Olsztynie – o czym szerzej mówił dyrektor. Wymieniono poglądy na temat istniejących relacji pomiędzy miejscowymi strukturami Związku Sybiraków a patronackimi szkołami i stowarzyszeniami. Bazą do dyskusji było wystąpienie dyrektora Andrzeja Tymeckiego. Naświetlił on, że współpraca z Zarządem Oddziału w Olsztynie generalnie opiera się na działalności istniejącego w gimnazjum Klubu Wnuka Sybiraka. Odbywa się ona na trzech płaszczyznach współpracy:

 – płaszczyźnie wspólnego kształtowania u gimnazjalistów wartości idei sybirackich podczas żywych lekcji historii prowadzonych osobiście przez członków Oddziału,

– płaszczyźnie wspólnej organizacji uroczystości patriotyczno-religijnych upamiętniających Dzień Sybiraka i dni tragicznych zesłań oraz przedsięwzięć mających na celu pogłębienie wiedzy o Golgocie Wschodu Sybiru, np. konkursów, inscenizacji,

– płaszczyźnie integracyjnej poprzez wspólne bezpłatne uczestnictwo w wyjazdach organizowanych przez Zarząd Oddziału na: Międzynarodowe Marsze Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku, Pielgrzymki Sybiraków na Jasną Górę i do Lichenia, Marsze szlakiem pomników Pamięci Zesłańców Sybiru oraz do muzeów w Warszawie, Białymstoku i Szymbarku, gdzie znajdują się eksponaty związane z zesłaniami.

Tematem przewodnim w grupie nauczycieli szkół była wymiana doświadczeń, a także zastanowienie się, w jaki sposób można prowadzić zajęcia, spotkania z młodzieżą i dziećmi, by przybliżyć tematykę sybiracką. Prezentację doświadczeń olsztyńskiego Gimnazjum nr 12 przedstawili Małgorzata Olszewska i Józef Kownacki. Zaś Beata Stankiewicz zaprezentowała pracę nauczycieli religii. Wskazała kilka kręgów tematycznych, które porusza na zajęciach, takich jak: różaniec Sybiraków, św. Rafał Kalinowski, wigilia na Syberii, Matka Boska oczami Sybiraków, poezja religijna Sybiraków, wieczornica poetycka. Iwona Malinowska zaprezentowała teatr kamishibai dotyczący tematyki zsyłek. Potem wraz z nauczycielkami Mirosławą Jankowską i Aleksandrą Kulig omówiła funkcjonowanie klasy z innowacją patriotyczną, istnienie zespołu wokalnego wykonującego repertuar patriotyczny. Wyszczególniła, że na lekcjach języka polskiego, historii i godziny wychowawczej nauczyciele z olsztyńskiego gimnazjum realizują zagadnienia: „Piszę list… do Sybiraków”, „Opis obrazu (Artur Grottger, Jacek Malczewski)”, „Wieczór poetycki – Sybiracy dzieciom, dzieci Sybirakom”, „Życzymy, życzymy Wam… Piszemy życzenia świąteczne dla Sybiraków mieszkających na Syberii”, „Lekcja na temat Polaków na Syberii”, „Powstanie styczniowe i omówienie obrazów Artura Grottgera”, „Sylwetka Sybiraka – prace dla chętnych uczniów (np. prezentacje, plakaty)”, „Obraz Jacka Malczewskiego »Wigilia na zesłaniu« i utwory Jacka Kaczmarskiego »Zesłanie studentów« i »Wigilia na Syberii«”.

Podczas wymiany doświadczeń pracy z młodzieżą zaproponowano, by włączyć w kanon lektur uzupełniających, realizowanych na przedmiocie język polski w klasach IV–VIII szkoły podstawowej i szkołach ponadpodstawowych, wybrane utwory Mariana Jonkajtysa i teksty prozatorskie dotyczące świadectw Polaków deportowanych na Sybir, np. „»W czterdziestym nas Matko na Sybir zesłali…«: Polska a Rosja 1939–1942”. Zgłoszono również potrzebę realizacji konkursów z zakresu wiedzy historycznej na temat zsyłek na Sybir oraz plastycznego i recytatorskiego o tej samej tematyce.

Drugi dzień Zjazdu odbył się w Domu dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie. Po drodze odwiedzono Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w Gietrzwałdzie – gdzie 140 lat temu w dniach od 27 czerwca do 16 września 1877 r. na przykościelnym klonie Matka Boża objawiła się dziewczynkom – trzynastoletniej Justynie Szafryńskiej i dwunastoletniej Barbarze Samulowskiej. Historię objawień przedstawił ksiądz z pobliskiej parafii. Uczestnicy zwiedzili również kościół i zobaczyli stacje drogi krzyżowej na błoniach gietrzwałdzkich.

Pobyt w Domu dla Dzieci w Szymonowie rozpoczął się od powitania chlebem w formie zdrowego tortu kanapkowego i solą uczestników Zjazdu i gości przez dyrektor Zofię Bagińską oraz od złożenia pod tablicą pamiątkową wiązanki kwiatów wraz ze starostą ostródzkim Andrzejem Wiczkowskim, wójtem gminy Małdyty Marcinem Krajewskim, ks. Januszem Piórowskim, dyrektorem Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Morągu Eugeniuszem Kulawiakiem i dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie Tomaszem Podsiadło.

Historię utworzenia, działalności i stosowane formy pracy socjalizacyjno-wychowawczej w Domu dla Dzieci im. Sybiraków przedstawiła dyrektorka. Interesujące były prezentacja o współpracy z potomkami zesłańców polskich w Kazachstanie oraz spotkanie z Janiną Żołędowską, Sybiraczką Koła Związku Sybiraków w Ostródzie, która wraz z rodziną w 1940 r. z Rawszczyzny w woj. lwowskim została wywieziona pod Archangielsk. Wcześnie osierocona, przebywała w Domu Polskiego Dziecka w Semipałatyńsku, a po przybyciu do Polski była mieszkanką Domu dla Dzieci w Szymonowie. Następnie omówiono stopień realizacji uchwał wcześniejszych Zjazdów i jednomyślnie zdecydowano o kontynuacji zawartych w nich założeń.

Wartością turystyczno-poznawczą było odbycie godzinnego rejsu po ciekawym odcinku Kanału Elbląskiego, którego budowę rozpoczęto w 1848 r., łącząc najpierw Elbląg z Iławą w 1860 r., potem z Ostródą w 1872 r. Pozwoliło to kilkukrotnie skrócić drogę wodną z Ostródy do Bałtyku, która uprzednio wiodła rzeką Drwęcą do Torunia, a następnie Wisłą do jej ujścia. Rejs rozpoczęto w Buczyńcu, jednej z pięciu pochylni, które pozwalają pokonać różnicę poziomów około 99,5 m na stosunkowo krótkim (10 km) odcinku kanału. To rozwiązanie hydrotechniczne jest uważane za jedno najznakomitszych na świecie.

Wieczorny spacer po Starówce Olsztyna pozwolił uzupełnić wiedzę historyczną o mieście najznamienitszego jego mieszkańca Mikołaja Kopernika, który na olsztyńskim zamku spisał tekst pierwszej księgi dzieła swego życia, które „wstrzymało Słońce i pchnęło z posad Ziemię”.

W ostatnim dniu VII Ogólnopolskiego Zjazdu Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru przyjęte zostały ustalenia, wchodzące w skład uchwały Zjazdu.

Przed podjęciem uchwały odbyła się wzruszająca ceremonia koleżeńskich podziękowań oraz wręczenie przez dyrektora Andrzeja Tymeckiego pamiątkowego medalu i zbiorowego zdjęcia uczestników i gości Zjazdu zrobionego na schodach olsztyńskiego ratusza.

Autorzy: Zygmunt Skotnicki, prezes Zarządu Oddziału ZS w Olsztynie, Andrzej Tymecki, dyrektor Gimnazjum nr 12 im. Sybiraków w Olsztynie

***

Uchwała VII Ogólnopolskiego Zjazdu Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru

VII Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru obradował w dniach 8–10 czerwca 2017 r. w Olsztynie pod hasłem: „Przez Sybir do Niepodległej”. W wyniku obrad przyjęto następujące ustalenia, wchodzące w skład uchwały Zjazdu:

1. VII Ogólnopolski Zjazd wnioskuje o włączenie w kanon lektur uzupełniających, realizowanych na przedmiocie język polski w klasach IV–VIII szkoły podstawowej i szkołach ponadpodstawowych, wybranych utworów Mariana Jonkajtysa, a także tekstów prozatorskich dotyczących świadectw Polaków deportowanych na Sybir – np. „»W czterdziestym nas Matko na Sybir zesłali…«: Polska a Rosja 1939–1942” – wybrane relacje w opracowaniu Ireny Grudzińskiej-Gross i Jana Tomasza Grossa.

2. VII Ogólnopolski Zjazd apeluje o realizację w miesiącu lutym – upamiętniającym deportacje 1940 r. – konkursów: z zakresu wiedzy historycznej na temat zsyłek na Sybir, plastycznego i recytatorskiego o tej samej tematyce.

3. Zobowiązuje się szkoły, placówki oświatowe i stowarzyszenia do realizacji uchwał z poprzednich Zjazdów.

4. Wskazuje się na konieczność podjęcia działań przez Zarząd Główny Związku Sybiraków zmierzających do:

a) uaktywnienia tych szkół, które dotychczas nie uczestniczyły w Zjazdach,

b) realizacji punktu 4 a poprzez ogniwa Związku Sybiraków.

5. Apeluje się do Zarządu Głównego ZS o podjęcie działań mających na celu zachowanie w należytym szacunku i właściwej ekspozycji sztandarów i pamiątek związanych z patronem szkoły znajdujących się na terenie wygaszanych gimnazjów / skierowanie stosownych pism do organów prowadzących i kuratorów oświaty.

6. Ponawia się wniosek do dyrektorów szkół o tworzenie stowarzyszeń, szczególnie na bazie kadry wygaszanych gimnazjów, których celem będzie kontynuacja działań w zakresie pracy z patronem oraz organizacja pomocy dla Sybiraków, opieka nad znakami pamięci.

7. Rezygnuje się z funkcji koordynatora stowarzyszeń na rzecz samodzielnych działań we współpracy ze środowiskiem lokalnym i ogniwami Związku Sybiraków.

8. Ustala się, że VIII Zjazd w 2018 r. odbędzie się w Łodzi.

9. Uczestnicy VII Ogólnopolskiego Zjazdu Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń składają serdeczne podziękowania organizatorom Zjazdu, a przede wszystkim: Andrzejowi Tymeckiemu, Zofii Bagińskiej, Józefowi Kownackiemu, Leszkowi Bagińskiemu, Mirosławie Marszałek oraz pozostałej kadrze i młodzieży za zaangażowanie.

Szczególne słowa uznania dla Zygmunta Skotnickiego – Prezesa Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Olsztynie.

Otwarcie Zjazdu – dyrektor Gimnazjum nr 12 im. Sybiraków Andrzej Tymecki

Otwarcie Zjazdu przez dyrektora Gimnazjum nr 12 im. Sybiraków Andrzeja Tymeckiego

Przekazanie kroniki Zjazdu

Przekazanie kroniki Zjazdu przez ubiegłorocznego organizatora dyrektor Gimnazjum nr 6 im. Sybiraków w Chełmie Dorotę Cieślik

Ceremonia odznaczenia

Ceremonia odznaczenia. Od lewej: Józef Kownacki, prezes Zarządu Głównego ZS Kordian Borejko, Renata Skowron, dyrektor Andrzej Tymecki, Ewa Wrzosek, prezes Zarządu Oddziału ZS w Olsztynie Zygmunt Skotnicki, Iwona Malinowska, Kazimierz Korczyński

Występ uczniów Gimnazjum nr 12

Występ uczniów Gimnazjum nr 12

Występ uczniów Gimnazjum nr 12

Występ uczniów Gimnazjum nr 12

przy pomniku Pamięci Zesłańców Syberyjskich w Olsztynie

Uroczystość przy pomniku Pamięci Zesłańców Syberyjskich w Olsztynie

Warsztaty dla uczestników Zjazdu

Warsztaty dla uczestników Zjazdu poprowadziła Iwona Malinowska

Złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową w Domu dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie

Złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową w Domu dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie

Dyrektor Domu dla Dzieci Zofia Bagińska

Powitanie uczestników Zjazdu i gości przez dyrektor Domu dla Dzieci Zofię Bagińską

Janina Żołędowska i dyrektor Zofia Bagińska

W spotkaniu uczestniczyła Janina Żołędowska (z lewej), wychowanka Domu Polskiego Dziecka w Semipałatyńsku, a następnie Domu dla Dzieci w Szymonowie, kontynuującego jego misję

Występ wychowanic Domu dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie

Występ wychowanic Domu dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie

Rejs po Kanale Elbląskim

Rejs po Kanale Elbląskim

Spotkanie podsumowujące Zjazd

Spotkanie podsumowujące Zjazd

Wręczenie pamiątkowego zdjęcia i medalu

Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowe zdjęcie i medal

Fotografia pamiątkowa uczestników Zjazdu

Fotografia pamiątkowa uczestników VII Ogólnopolskiego Zjazdu Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru (zdjęcie: Maciej Cudowski)

Click to listen highlighted text!