Spotkanie opłatkowo-noworoczne Koła Związku Sybiraków nr 2 w Sulechowie przy Oddziale ZS w Zielonej Górze składało się z dwóch części.

W dniu 22 stycznia 2017 r. o godz. 10 została odprawiona msza święta w Rzymskokatolickiej Parafii Wojskowej pw. Najświętszego Imienia Maryi w Sulechowie, celebrowana przez proboszcza Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie ks. Andrzeja Szkwarka i kapelana ks. por. Krzysztofa Ziobro. Homilia została wygłoszona przez księdza kapelana, a dotyczyła losów Sybiraków i ich wiary, nadziei oraz miłości do ojczyzny, z wykorzystaniem wierszy i pieśni sybirackich. Msza święta zgromadziła Sybiraków, ich rodziny, mieszkańców, młodzież i zaproszonych gości. Był obecny poczet sztandarowy naszego Koła.

W dniu 24 stycznia 2017 r. o godz. 10 w kawiarni Delicjusz odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyli Sybiracy i zaproszeni goście, w tym: burmistrz Sulechowa Ignacy Odważny, przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Kaczmar, prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Zielonej Górze Wacław Mandryk, wiceprezes Zarządu Oddziału Marian Szymczak, proboszcz ks. Andrzej Szkwarek, szef sztabu płk Artur Danielski, wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie dr Mieczysław Wojecki, były wójt gminy Trzebiechów Stanisław Drobek.

Wszystkich zgromadzonych w imieniu prezesa Zarządu Koła Ryszarda Greszczyka, Sybiraków i swoim powitał wiceprezes Zarządu Koła ZS nr 2 w Sulechowie Józef Misiewicz, prowadzący spotkanie. Następnie odczytał listę osób uhonorowanych przez prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków odznaczeniami nadawanymi Sybirakom oraz osobom wspierającym działalność Związku Sybiraków w przekazywaniu wiedzy o losach zesłańców młodemu pokoleniu i w zachowaniu jej dla przyszłych pokoleń. Decyzją Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków otrzymali: Leokadia Rzaniak i Robert Montwiłł. Natomiast Odznakę Honorową Sybiraka odebrali: Maria Czepurnych, Aleksander Bielawski, Zbigniew Greszczyk, Tadeusz Nowikiewicz, Julian Mital, Kazimierz Jurkowski i Wojciech Zaleski. Jednocześnie wręczono „Medal Pamiątkowy” 99- letniemu członkowi naszego Koła Józefowi Kasperowiczowi, żołnierzowi Armii Krajowej, skazańcowi i łagiernikowi, który walczył z najeźdźcą o wolność i niepodległość ojczyzny. Do wręczenia wyżej wymienionych odznaczeń prowadzący poprosił prezesa Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Zielonej Górze Wacława Mandryka i wiceprezesa Mariana Szymczaka oraz wiceprezes Koła nr 2 w Sulechowie Danę Lechką. W imieniu odznaczonych i uhonorowanych podziękował Kazimierz Jurkowski, Sybirak urodzony w Kazachstanie, który powrócił do Polski pod koniec XX w. Podziękowanie zakończył wierszem na temat naszego zesłańczego życia, złożył także życzenia na nowy rok.

Prowadzący poprosił proboszcza ks. Andrzeja Szkwarka o słowo i modlitwę w tym uroczystym dniu. Wygłoszone słowo i modlitwa wzruszyły do łez zgromadzonych: „Nie żałobne więc są to imiona, nie zgasłe, nie zamarłe, ale żyjące nieśmiertelnością zasługi, żarzące się żarem miłości, która nigdy nie stygnie. Śmierć ich w łagrach i stepach była ofiarą na ołtarzu poświęcenia, ofiarą złożoną dla przyszłych pokoleń i przyszłości ojczyzny”. Po modlitwie zgromadzeni, łamiąc się opłatkiem, złożyli sobie życzenia. Wspólnie kolędowano wraz z zespołem Winne Grono, były wspomnienia Sybiraków i zaproszonych gości.

Z wykładem prelekcyjno-naukowym o trudnych losach Polaków wystąpił emerytowany wykładowca PWSZ w Sulechowie dr Mieczysław Wojecki. Opowiedział o Syberii – krainie gułagów, głodu, zimna i represji, o roli matek Sybiraczek, które pracą ponad siły chroniły swoje dzieci przed śmiercią. Przedstawił liczbę wywiezionych z Kresów Wschodnich we wszystkich wywózkach i przemieszczeniach narodu polskiego, które określa się na około 2,9 mln osób. Z tej liczby zmarło z głodu, chłodu i pracy ponad siły we wszystkich miejscach odosobnienia około 1 mln. Jest niemożliwością dokładnie określić dane, ponieważ archiwa z czasów ZSRR w chwili obecnej w Rosji są niedostępne dla naukowców, a Rosja podaje, że wywiezionych było tylko 300–350 tys. Prace naukowe są bardzo skąpe i należy pamiętać, że różne źródła mogą podawać kłamliwe dane. Należy się tego strzec i weryfikować je, by liczby te nie zostały uznane za obowiązujące i wiarygodne, gdy zabraknie żyjących świadków tamtych wydarzeń. Na zakończenie wykładu dr Mieczysław Wojecki wręczył turystyczną receptę na wieczną młodość, ta recepta jest bezpłatna.

Z zaproszonych gości wystąpił prezes Zarządu Oddziału ZS w Zielonej Górze Wacław Mandryk, przedstawiając wyczerpująco działalność na rzecz bytu członków Oddziału, plan pracy na 2017 r. oraz opiekę nad Sybirakami schorowanymi i potrzebującymi pomocy. Wiceprezes Marian Szymczak poinformował o izbie pamięci i jej zbiorach, o wnukach Sybiraków, sprawach organizacyjnych w Oddziale i w Kołach na 2017 r. oraz o kapitule medalu opracowanego, wykonanego i wręczanego osobom szczególnie zasłużonym dla dobra Związku Sybiraków. Burmistrz miasta Sulechowa Ignacy Odważny w swoim wystąpieniu podziękował Sybirakom za piękne, patriotyczne spotkanie religijne, za zaangażowanie w życie społeczne miasta i gminy, jednocześnie życzył Sybirakom i zaproszonym gościom dobrego zdrowia i samopoczucia, a Sybiracy podziękowali burmistrzowi głośnymi brawami za wszystko, co czyni dla nich, aby w tej małej ojczyźnie nie byli zapomniani. Prowadzący spotkanie Józef Misiewicz w imieniu Sybiraków podziękował zaproszonym gościom za liczne przybycie na mszę świętą 22 stycznia 2017 r. i za spotkanie w dniu 24 stycznia 2017 r. Pożegnał wszystkich słowami: „My, Sybiracy, jesteśmy przeciwni nacjonalizmowi i szowinizmowi, szanujemy wszystkie narody i wszystkim dobrze życzymy, swoją ojczyznę kochamy i o nią się troszczymy, o tę naszą małą ojczyznę, gdzie żyjemy z naszymi rodzinami, i przekazujemy prawdę następnym pokoleniom”.

Na tym zakończyło się spotkanie. Do zobaczenia, gdy Dobry Bóg da, w tym samym gronie w przyszłym roku.

Sulechów zaproszeni goście

Od lewej: szef sztabu płk Artur Danielski, proboszcz ks. Andrzej Szkwarek, burmistrz Sulechowa Ignacy Odważny, przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Kaczmar, prezes Zarządu Oddziału Wacław Mandryk, dr Mieczysław Wojecki, wiceprezes Zarządu Koła nr 2 Józef Misiewicz, Sybirak i AK-owiec Józef Kasperowicz

Wręczenie „Medalu Pamiątkowego”

Wręczenie „Medalu Pamiątkowego” Józefowi Kasperowiczowi (z lewej). Życzenia składają (od prawej) prezes Zarządu Oddziału Wacław Mandryk, wiceprezes Zarządu Koła Dana Lechka i wiceprezes Zarządu Oddziału Marian Szymczak

Ceremonia odznaczenia

Ceremonia odznaczenia (od lewej): Julian Mital, Aleksander Bielawski, wiceprezes Zarządu Koła Dana Lechka, Tadeusz Nowikiewicz, prezes Zarządu Oddziału Wacław Mandryk, Maria Czepurnych, Zbigniew Greszczyk, Kazimierz Jurkowski

Oprac.: Zarząd Koła ZS nr 2 w Sulechowie, zdjęcia Antoni Lechki

Click to listen highlighted text!