Trudno pozostać obojętnym na serdeczny śpiew w wykonaniu Sybiraków – w ich ustach każde polskie słowo brzmi jak patriotyczny hymn. Tym razem Sybiracy oraz zaproszeni goście śpiewali kolędy, a okazją było tradycyjne spotkanie opłatkowe, które odbyło się 26 stycznia 2017 r. w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie.

Uroczystość otworzył prezes Zarządu Koła Mieczysław Szymoniak, który podziękował wszystkim za przybycie i przywitał coraz mniejszą grupę Sybiraków oraz zaproszonych gości: burmistrza Krzysztofa Szpyta, proboszcza parafii konkatedralnej ks. kanonika mgr. Andrzeja Stopyrę, dyrektora Powiatowego Centrum Kultury i Sportu w Lubaczowie (przedstawiciela starosty lubaczowskiego) Mariusza Franta, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie Katarzynę Pelc-Antonik. Przywitał także Annę Głowacką, korespondentkę Katolickiego Radia Zamość.

Po powitaniu uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubaczowie (Maja Furgała, Natalia Misztal, Kornelia Sitarz, Patrycja Skiba, Wiktoria Szczygieł, Kacper Bednarz, Filip Mazurkiewicz, Jakub Oleszycki i gościnnie Dominik Bundyra), pod opieką Elżbiety Rubin, Beaty Bundyry, Haliny Zaniewicz, Aleksandry Bek, przedstawiły tradycyjne jasełka sybirackie „Pójdźmy wszyscy do stajenki ubożuchnej”.

W zadumie i refleksji zgromadzeni oglądali trud małych dzieci, podziękowali im gromkimi brawami i zaprosili na poczęstunek.

Na dalszą część spotkania uczestnicy przeszli do drugiej sali, gdzie podczas wystąpień zaproszonych gości nie zapomniano o Sybirakach, którzy zmarli na zesłaniu, oraz tych, którzy odeszli już po powrocie do ojczyzny. Minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy odeszli na wieczną wartę.

Ks. kanonik mgr Andrzej Stopyra poprowadził modlitwę. Zebrani dzielili się opłatkiem, życząc sobie wszystkiego dobrego, wiele zdrowia i spotkania w tym gronie za rok.

Przy smacznym obiedzie, herbacie, kawie i cieście, które rokrocznie ofiarowuje prezes Spółdzielni „SCh” w Lubaczowie Zdzisław Cioch, była okazja do wspomnień. Wspominano polskie matki, które będąc ze swoimi dziećmi na zsyłkach w nieludzkich warunkach, w głodzie i chorobach, ratowały nie tylko życie swoim dzieciom, ale także ich tożsamość religijną i narodową.

Ten niepowtarzalny nastrój opłatkowy, ludzkie uśmiechy, śpiew, serdeczne życzenia spotkania w następnym roku zawdzięczamy wszystkim zebranym na opłatku – Sybirakom, zaproszonym gościom i dzieciom, które uświetniły spotkanie swoim występem.

Okres Bożego Narodzenia w polskiej tradycji jest szczególnym okresem, to okres radości, rodzinnych spotkań przy wigilijnym stole, choince, zapalonych świecach, dzielenia się opłatkiem, składania sobie wzajemnych życzeń i kolędowania.

Dla Sybiraków – tam na zesłaniu – też były wigilie. Wigilie, o których nie chcą pamiętać, ale nie zapomną ich do końca życia…

Prezes Mieczysław Szymoniak

Przemawia prezes Zarządu Koła ZS w Lubaczowie Mieczysław Szymoniak

Krzysztof Szpyt, ks. kanonik Andrzej Stopyra

Zaproszeni goście (od lewej): burmistrz Krzysztof Szpyt, ks. kanonik mgr Andrzej Stopyra

Jasełka

Jasełka w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubaczowie

Łamanie się opłatkiem

Łamaniu się opłatkiem tradycyjnie towarzyszyły płynące z serca życzenia

Oprac.: Barbara Janczura

Click to listen highlighted text!