17 stycznia 2017 r. Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Jeleniej Górze zaprosił Sybiraków na uroczyste spotkanie opłatkowo-noworoczne. Uroczystość odbyła się w restauracji Madelaine w Lwówku Śląskim. Poprzedziło ją posiedzenie prezesów Zarządów Kół Związku Sybiraków z Zarządem Oddziału. Omówiono tam szereg spraw związkowych. Podsumowano pracę w 2016 r. i zapoznano z planem działalności na 2017 r.

O godzinie 13.00 przybyli zaproszeni goście. Prezes Zarządu Oddziału Jarosław Trościanko powitał gości – przedstawiciela Zarządu Głównego Związku Sybiraków sekretarza generalnego Eugeniusza Kuszkę, posłankę na Sejm RP Zofię Czernow, władze miasta Lwówka Śląskiego, kapelana Sybiraków ks. Józefa Steca, prezesów Zarządów Kół Związku Sybiraków oraz pozostałych gości. Uroczystość rozpoczęto Hymnem Sybiraków, który ze wzruszeniem wysłuchali zebrani i włączyli się w jego śpiew, a następnie minutą ciszy uczczono pamięć Sybiraków zmarłych na zesłaniu oraz tych, którzy odeszli na wieczny spoczynek po powrocie do ojczyzny.

W dalszej części spotkania uczniowie i nauczyciele Gimnazjum im. Sybiraków w Lwówku Śląskim przedstawili jasełka, przeplatane kolędami. Goście chętnie przyłączyli się do wspólnego śpiewu. Prezes Jarosław Trościanko serdecznie podziękował dyrekcji szkoły za występ, a uczestnicy imprezy nagrodzili występ gromkimi brawami.

Wystąpiła również prezes Zarządu Koła ZS w Bogatyni Zofia Kulikowska, która przedstawiła wiadomości o zesłaniu i historie z nim związane. Po części artystycznej głos zabrali zaproszeni goście, składając Sybirakom najlepsze życzenia zdrowia, pogody ducha i radości z przeżytych lat. Kapelan Sybiraków ks. Józef Stec odmówił z zebranymi modlitwę, pobłogosławił obecnych, złożył życzenia noworoczne. Po modlitwie Sybiracy i zaproszeni goście łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia. Potem wszyscy zasiedli do obiadu, a po obiedzie przy suto zastawionych stołach, w miłej i rodzinnej atmosferze Sybiracy i goście bawili się przy muzyce.

Oprac.: Zarząd Oddziału ZS w Jeleniej Górze

Click to listen highlighted text!