W dniu 26 maja 2014 r. w południe warszawscy Sybiracy, zaproszeni goście oraz młodzież współpracujących z Sybirakami szkół (w tym uczniowie Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów z nauczycielką Moniką Korolkiewicz) zebrali się przy tablicy poświęconej Matkom Sybiraczkom, która znajduje się na skwerze Matki Sybiraczki nieopodal pomnika Poległym i Pomordowanym na Wschodzie. Reprezentowane były sztandary Zarządu Głównego (poczet w składzie Felicja Melon, Ludmiła Terlecka, Leon Zujko), Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów (Wiktoria Szostek, Aleksandra Błażejczyk, Przemysław Sawruk) oraz Koła ZS Wola-Bemowo (Anna Olasek, Aleksandra Miros, Mikołaj Świdwiński, również z Gimnazjum nr 46).

Uroczystość rozpoczęło odegranie Hymnu Sybiraków. Następnie prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Mieczysław Pogodziński przypomniał ciężkie losy matek zesłanych w głąb Związku Radzieckiego i do Kazachstanu, które z wielkim poświęceniem i ofiarnością otaczały opieką swoje dzieci. Zapewniły im nie tylko szansę przeżycia, ale także wychowanie w duchu polskości i patriotyzmu. Wielu z nich nie dane było powrócić do kraju. O nich wszystkich co roku pamiętają Sybiracy i w Dniu Matki oddają im hołd. Prezes Koła ZS Wola-Bemowo Mieczysław Koralewicz odczytał wzruszający wiersz Mariana Jonkajtysa „Matko – Sybiraczko”. Chwilą zadumy i refleksji uczczono pamięć wszystkich matek – Sybiraczek, odmówiono również wspólnie za nie modlitwę. Uroczystość zakończyło złożenie przez prezesa Zarządu Oddziału Mieczysława Pogodzińskiego, wiceprezes Marię Stankiewicz oraz prezes Koła Żoliborz-Bielany Mirosławę Niekoraniec kwiatów pod głazem z tablicą pamiątkową.

Przybyłe na uroczystość poczty sztandarowe (od lewej): Koła ZS Wola-Bemowo, Zarządu Głównego ZS i Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów

Kwiaty pod tablicą złożyli (od lewej): Maria Stankiewicz, Mieczysław Pogodziński, Mirosława Niekoraniec

Tablica poświęcona Matkom Sybiraczkom

Oprac.: ZG ZS, zdjęcia Oddział Warszawski

Click to listen highlighted text!