W dniu 4 czerwca 2014 r., w 25. rocznicę niepodległych wyborów w Polsce, odbyła się wspaniała uroczystość z okazji nadania Szkole Podstawowej w Niedźwiadnej imienia Zesłańców Sybiru i przekazania młodzieży sztandaru. Uroczystość swą obecnością zaszczycili dostojni goście: JE ks. bp Stanisław Stefanek, starosta grajewski Jarosław Augustowski, burmistrz Szczuczyna Artur Kuczyński wraz z radnymi, członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek, prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Tadeusz Chwiedź, sekretarz Oddziału ZS w Białymstoku Jolanta Hryniewicka, prezes Oddziału ZS w Łomży Danuta Pieńkowska-Wolfart wraz z Zarządem Oddziału, samorządowcy, służby mundurowe, prezesi Kół ze Szczuczyna, Grajewa i Kolna, Sybiracy, dyrektorzy szkół, nauczyciele, młodzież szkolna i społeczeństwo Niedźwiadnej. Poczty sztandarowe wystawiły: wojsko, straż pożarna, Oddziały ZS w Białymstoku i Łomży oraz sąsiadujące szkoły.

Mszę świętą celebrował ks. bp Stanisław Stefanek. Po mszy świętej biskup poświęcił sztandar i rozpoczęła się ceremonia wbijania symbolicznych gwoździ przez 32 dostojnych gości. Następnie dyrektor szkoły Ewa Grunwald przekazała sztandar młodzieży, która złożyła ślubowanie i dokonała prezentacji.

Po mszy świętej w orszaku, który prowadziła Strażacka Orkiestra Dęta, poczty sztandarowe oraz zebrani udali się do szkoły na dalszą część uroczystości. Tam dyrektor w serdecznych słowach powitała zaproszonych gości i wszystkich zebranych. Prezes Zarządu Głównego ZS Tadeusz Chwiedź w asyście prezes Zarządu Oddziału ZS w Łomży Danuty Pieńkowskiej-Wolfart i sekretarz Zarządu Oddziału Niny Żyłko wręczył medal Pro Patria Janowi Truszkowskiemu, prezesowi Koła ZS w Kolnie i Srebrną Odznakę Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków dyrektor szkoły w Niedźwiadnej Ewie Grunwald. Przekazał też dyrektor trzyczęściową „Księgę Sybiraków”. Jolanta Hryniewicka wręczyła album „Golgota Wschodu”, prezes Danuta Pieńkowska-Wolfart podziękowanie na pięknie wygrawerowanej tabliczce, a Jerzy Szymanowski album. Marian Mikołaj Jonkajtys przekazał wiele pamiątek do Izby Pamięci. Dyrektorzy szkół, przedstawiciele władz samorządowych i służb mundurowych złożyli na ręce dyrektor wiele upominków i podziękowań.

Przemówienia okolicznościowe wygłosili: prezes Zarządu Głównego Tadusz Chwiedź, starosta grajewski Jarosław Augustowski, członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek, burmistrz Artur Kuczyński, Sybirak Jerzy Szymanowski oraz dyrektorzy szkół.

Młodzież szkolna przedstawiła wzruszający program słowno-muzyczny. Szczególnie zapadła w serce rozmowa wnuczka z dziadkiem, zebrani nie kryli wzruszenia. Wymowna była też dekoracja – na czarnym tle białe postacie odgrodzone kolczastym drutem, przed nim napisy: Tara, Tobolsk, Pawłodar, Siewierny, Kazachstan oraz „Sybiracy – skazani na śmierć”. Dalej stał symboliczny brzozowy krzyż z flagą biało-czerwoną na ramieniu, pod którym młodzież złożyła kwiaty i zapaliła znicze.

Dyrektor szkoły Ewa Grunwald, dziękując zebranym za przybycie, powiedziała: „Pamięć o przeszłości jest mądrością narodu, dlatego nasza szkoła przyjęła zaszczytne imię Zesłańców Sybiru, aby ciągle przywoływać zbiorową pamięć o tamtych bolesnych wydarzeniach i przekazywać ją przyszłym pokoleniom. Jesteśmy zaszczyceni, że wśród nas znajduje się garstka tych, którzy przeżyli zesłanie i wrócili do swej Ojczyzny, to są nasi honorowi goście. Sybiracy są naszym autorytetem, wzorem do naśladowania, symbolem zwycięstwa Polski nad złem”.

Przy tej okazji nie sposób nie napisać kilku słów o szkole w Niedźwiadnej. Budynek szkoły położony jest na administracyjnym terenie gminy Szczuczyn. Kompleks szkoły z boiskiem zajmuje 1,37 ha, powierzchnia użytkowa tego obiektu wynosi 2224 m2. Szkoła posiada oddział przedszkolny, 6 izb lekcyjnych, nowoczesną pracownię multimedialną, bibliotekę z czytelnią, świetlicę, stołówkę, salę gimnastyczną, pokój nauczycielski, gabinet logopedyczny, szatnie, łazienki, przestrzenne korytarze, Szkolną Izbę Pamięci Ofiar Sybiru oraz 5 lokali mieszkalnych. W szkole uczą się dzieci w oddziale przedszkolnym oraz w klasach I–IV z Niedźwiadnej i 5 pobliskich wsi. Placówka posiada też wspaniałą kadrę nauczycielską pod dyrekcją Ewy Grunwald.

My, Sybiracy, cieszymy się bardzo, że dzień nadania szkole imienia Zesłańców Sybiru i przekazania sztandaru był tak uroczysty i podniosły. To święto, które pozostawia niezatarte wspomnienia w naszych sercach.

Na zakończenie dyrektor zaprosiła gości na uroczysty obiad do restauracji w Szczuczynie.

Poświęcenie sztandaru przez ks. bp. Stanisława Stefanka

Wpisu do księgi podczas ceremonii wbijania gwoździ dokonała prezes Oddziału ZS w Łomży Danuta Pieńkowska-Wolfart

Ślubowanie uczniów

Wręczenie przez prezesa Tadeusza Chwiedzia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Związku Sybiraków dyrektor szkoły Ewie Grunwald

Jan Truszkowski, prezes Koła ZS w Kolnie został odznaczony medalem Pro Patria

Na uroczystość uczniowie przygotowali specjalny występ

Sztandar Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej

Oprac.: Nina Żyłko, zdjęcia: Stanisław Orłowski, portal Grajewo24, Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej

Click to listen highlighted text!