20 grudnia 2013 r. w Klubie 4 Regionalnej Bazy Logistycznej przy ul. Pretficza odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Oddział Związku Sybiraków we Wrocławiu. Na spotkanie licznie przybyli zaproszeni goście: przedstawiciele duchowieństwa, Wojska Polskiego, organów państwowych i samorządowych, szkół oraz działacze Związku Sybiraków Oddziału Wrocławskiego.

Prezes Zarządu Oddziału Eugeniusz Kuszka wita przybyłych gości

Modlitwę odmawia metropolita wrocławski ks. abp Józef Kupny, z lewej strony kapelan wrocławskich Sybiraków ks. prałat dr Franciszek Głód, z prawej ksiądz z kościoła garnizonowego

Życzenia składa wojewoda dolnośląski Aleksander Marek Skorupa

Uczestnicy spotkania opłatkowego przy pięknie udekorowanych i zastawionych stołach. Drugi z lewej płk dr Marek Kulczycki – prorektor ds. dydaktyczno-naukowych Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Lądowych

Oprac.: Włodzimierz Kowalczyk

Click to listen highlighted text!