W dniach 11–12 maja 2013 r. odbyła się już XXIV Pielgrzymka Sybiraków do Sanktuarium Narodowego na Jasnej Górze. Program obejmował:

11 maja

– mszę świętą w intencji żyjących Sybiraków w Sanktuarium Matki Bożej Sybirackiej w Grodźcu,

– procesję na Kalwarię i modlitwę za zmarłych i pomordowanych na Syberii (Grodziec),

– mszę świętą w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, koncelebrowaną przez kapelanów poszczególnych oddziałów Związku Sybiraków pod przewodnictwem Krajowego Kapelana Sybiraków ks. Zdzisława Banasia,

– spotkanie w Auli o. Kordeckiego z częścią artystyczną „W hołdzie polskim zesłańcom Sybiru” w wykonaniu 7. Drużyny Harcerskiej im. Armii Krajowej w Krzęcinie Niezależnego Związku Harcerstwa „Czerwony Mak” w Skawinie,

– drogę krzyżową na Wałach Jasnogórskich przy stacjach z rozważaniami nawiązującymi do losów syberyjskich poprowadzonymi przez kapelana Oddziału ZS w Krakowie o. Jerzego Pająka,

12 maja

– uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych pod pomnik o. Augustyna Kordeckiego, gdzie nastąpił Apel Poległych żołnierzy polskich na wszystkich frontach oraz złożenie kwiatów przy pomniku Mauzoleum Ofiar Sybiru i Zbrodni Katyńskiej,

– mszę świętą pontyfikalną w Bazylice Jasnogórskiej.

W pielgrzymce uczestniczyły 594 osoby, udział wzięło 17 pocztów sztandarowych.

W sobotę 11 maja po uroczystym nabożeństwie w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej Sybiracy i zaproszeni goście spotkali się w Auli o. Kordeckiego. Po oficjalnych przemówieniach wystąpiła młodzież z programem artystycznym „W hołdzie polskim zesłańcom Sybiru”. Wykorzystano następujące utwory:

1) utwory poetyckie

– „Opowiedz nam Ojczyzno” Janusza Szczepkowskiego,

– „Rozmowa polskich miast nocą 10 lutego 1940 roku” i „Tak, to my” Stanisława Wiatra-Partyki,

– „O Ziemio Syberyjska” Wacławy Batowskiej,

– „Ten ktoś…” i „Wzywam Was do apelu” Mariana Jonkajtysa,

– „Wierzę, że wrócę” Marii Niwińskiej,

2) pieśni

– „Marsz Sybiraków”, słowa Marian Jonkajtys, muzyka Czesław Majewski,

– „Deszcz, jesienny deszcz”, słowa i muzyka Marian Matuszkiewicz,

– „Marsz, marsz Polonia”, słowa Józef Wybicki, muzyka ludowa,

– „Modlitwa o wschodzie słońca”, słowa Natan Tenenbaum, muzyka Przemysław Gintrowski,

– „Modlitwa obozowa”, słowa i muzyka Adam Kowalski,

– „Coś ty za jeden”, słowa i muzyka Feliks Konarski,

– „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”, słowa i muzyka Ewa Zawadzka,

– „Miejcie nadzieję”, słowa Adam Asnyk, muzyka Zbigniew Preisner,

– „Zsyłka na Sybir”, słowa Filomena Bykowska, muzyka Wojciech Góralczyk.

Program został przygotowany i wykonany przez duży zespół młodzieży harcerskiej i szkolnej z miejscowości Krzęcin koło Skawiny w województwie małopolskim. Byli to uczniowie Szkoły Podstawowej w Krzęcinie z klas IV, V i VI oraz kilkoro uczniów z Gimnazjum nr 2 w Skawinie, łącznie 35 osób. Znaczna większość z nich to harcerze 7. Drużyny Harcerskiej im. Armii Krajowej, należącej do Niezależnego Związku Harcerstwa „Czerwony Mak” w Skawinie.

Opiekunowie i nauczyciele, którzy przygotowali młodzież i wyreżyserowali program pod względem tekstowym i muzycznym, to następujące osoby: Halina Jaskierna (harcmistrzyni, poprzednia dyrektor szkoły), Anna Kawaler (dyrektor szkoły), Beata Nowalska (polonistka, przygotowanie scenariusza), Krystyna Michalska (pomoc w opanowaniu tekstów), Teresa Warchak (drużynowa 7. Drużyny Harcerskiej im. Armii Krajowej, prezentacja medialna), Paweł Żmuda (muzyk, opracowanie oprawy muzycznej i prowadzenie chóru), Wojciech Góralczyk (harcerz, akompaniament muzyczny, autor muzyki do tekstu wiersza „Zsyłka na Sybir” Filomeny Bykowskiej, utworu wykonanego podczas występu).

Oprócz wymienionych osób z młodzieżą przyjechał do Częstochowy kapelan 7. Drużyny Harcerskiej ks. Zdzisław Budek, proboszcz w Krzęcinie. Burmistrz Skawiny zafundował autokar, którym przyjechała młodzież.

7. Drużynę Harcerską w Krzęcinie jako odpowiednią do przygotowania programu dla Sybiraków wskazał harcmistrz Niezależnego Związku Harcerstwa „Czerwony Mak” w Skawinie Kazimierz Dymanus.

Zespół harcerzy i uczniów podczas występu w Auli o. Kordeckiego na Jasnej Górze. Po prawej, przy pianoli druh Wojciech Góralczyk

Sztandary sybirackie w czasie Apelu Poległych

Oprac.: Aleksandra Szemioth

Click to listen highlighted text!