W środę 12 grudnia 2012 r. o godz. 15 w sali widowiskowej Domu Kultury „Rakowiec” odbyło się spotkanie Sybiraków z okazji świąt Bożego Narodzenia. Oficjalnych gości powitał dyrektor Domu Kultury pan Jarosław Grzegrzółka, członek honorowy Związku Sybiraków. Wśród zaproszonych znaleźli się m.in. ks. kanonik Tadeusz Aleksandrowicz – proboszcz parafii Opatrzności Bożej na Rakowcu, pan Stanisław Sikorski – Sekretarz Generalny Zarządu Głównego Związku Sybiraków, wiceburmistrz dzielnicy Ochota pan Piotr Żbikowski, wiceburmistrz dzielnicy Ursus pan Janusz Warakomski, burmistrz dzielnicy Włochy pan Michał Wąsowicz, przewodnicząca Rady Dzielnicy Włochy pani Bernadeta Karczewska, naczelnicy Wydziału Kultury Urzędu Dzielnicy Ochota – pani Kinga Wiśniewska oraz Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia – pan Maciej Sotomski, przedstawiciele organizacji kombatanckich i innych współpracujących z Kołem, prezes WSM „Rakowiec” pani Henryka Chmielewska-Pleczeluk, przewodniczący Rady Nadzorczej WSM „Rakowiec” pan Roland Dziubiński, pan Adam Stanisławski – nauczyciel Gimnazjum nr 131 im. K.K. Baczyńskiego w Ursusie z grupą uczniów, członkowie Klubu Wnuków Sybiraków (wśród nich pani Irmina Teperek, przewodnicząca Zarządu reaktywowanego Klubu).

Wszystkich obecnych powitała Prezes Zarządu Koła Warszawa-Ochota pani Maria Markiewicz, prosząc o odegranie Hymnu Sybiraków. Ks. Tadeusz Aleksandrowicz odczytał pismo metropolity warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza mianujące go – na wniosek Zarządu Koła – kapelanem Koła Związku Sybiraków Warszawa-Ochota. Następnie odmówił modlitwę i pobłogosławił pokarmy, a zebrani symbolicznie złożyli sobie życzenia, trzymając się za ręce.

Wiceprezes Mazowieckiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych pani Maria Milbrandt odznaczyła Odznaką za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych panią Marię Markiewicz i pana Mieczysława Pogodzińskiego.

Podczas posiłku głos zabrali zaproszeni goście. W imieniu Klubu Wnuków Sybiraków życzenia świąteczne złożyła pani Irmina Teperek. Na zakończenie odbył się występ uczennic Gimnazjum nr 131.

Oprac.: Ireneusz Piotrowski

 

Click to listen highlighted text!