Drodzy Państwo!

Kilka lat temu został złożony projekt ustawy tzw. substytucyjnej.

Projekt ten w związku z wydarzeniami 2010 r. nie był procedowany.

W ubiegłym roku w lutym i marcu odbyliśmy 3 spotkania z Marszałek Sejmu panią Ewą Kopacz i zapadła propozycja, że powstanie nowy projekt – poselski, bo ta droga jest najkrótsza.

W międzyczasie pojawiły się inne problemy poza odszkodowaniem substytucyjnym, a mianowicie bardzo poważna rozbieżność w orzecznictwie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli chodzi o tzw. inwalidztwo, którego przyczyną było przebywanie na Syberii.

W związku z tymi rozbieżnościami podjęliśmy ten problem, domagając się, ażeby uprościć procedowanie i wszystkim Sybirakom przyznać uprawnienia „osoby represjonowanej”, co łączy się z przyznaniem renty w najniższym wymiarze i bezpłatnych leków.

W związku z tym w krótkim czasie powstały 2 projekty. Jeden projekt przewiduje uznanie wszystkich Sybiraków za „osoby represjonowane” i drugi projekt oddzielny o odszkodowaniu substytucyjnym.

Oba projekty zostały pozytywnie zaopiniowane przez Biuro Analiz Sejmowych, ale na dzień dzisiejszy nie została podjęta procedura w Sejmie.

W międzyczasie wystąpiliśmy ponownie z oficjalnymi pismami do Pani Marszałek Sejmu, do Premiera Rzeczypospolitej, do Ministra Pracy i Polityki Społecznej i do Ministra Spraw Zagranicznych.

Te pozytywne opinie podjęliśmy w obu przypadkach, ale nieoficjalnie wystąpiły pewne trudności w dalszym procedowaniu, a mianowicie związane z tym, jaki jest stan budżetu, a o tym Państwo słyszycie, widzicie itp.

W dniu dzisiejszym odbyliśmy krótką rozmowę z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej panem Kosiniakiem-Kamyszem, który w sprawach kombatanckich ma bardzo dużo do powiedzenia. Oczywiście nie jest niezależny od Ministra Finansów.

Na dzień dzisiejszy odebraliśmy, że w krótkim czasie będzie podjęta procedura uchwalenia ustawy o uznanie wszystkich Sybiraków za „osoby represjonowane”. Według naszych obliczeń dotyczyłoby to około 5 tys. Sybiraków.

Jeżeli chodzi o ustawę o odszkodowaniach substytucyjnych, która w wymiarze finansowym jest wielokrotnie wyższa i według naszych wyliczeń to 800 mln zł.

To będzie wymagało jeszcze dalszych starań.

Zagadnienie dotyczące ustawy o odszkodowaniach substytucyjnych podjęliśmy przed Ministrem Spraw Zagranicznych, bowiem ten fragment jest podejmowany przez Komisję Mieszaną ds. Trudnych między Federacją Rosyjską a Polską. Strona rosyjska zgodziła się, że takie odszkodowania są należne, że Federacja jest gotowa wypłacać na podstawie ustawy, która obowiązuje w Federacji Rosyjskiej. Takie odszkodowanie przed kilku laty kształtowało się na wysokości około 300 dolarów.

Koszty procedowania i potwierdzenia pobytu w miejscu przebywania byłyby znacznie wyższe od kwoty odszkodowania, dlatego też w rozmowie z współprzewodniczącym tzw. Komisji Mieszanej Polsko-Rosyjskiej ds. Trudnych panem prof. Rotfeldem domagaliśmy się, aby strona polska nie ustępowała i na każdym posiedzeniu podnosiła problem z wpisaniem do protokołu, domagając się reakcji strony rosyjskiej.

Dzisiaj Minister Kosiniak-Kamysz przyrzekł nam, że będzie rozmawiał z Ministrem Spraw Zagranicznych, ażeby naszej prośbie zadośćuczynić, aby Minister Spraw Zagranicznych podjął z nami rozmowę.

Proszę Państwa!

Jest szansa, jak z tych rozmów wynika (nie potrafimy dokładnie określić daty), aby wszyscy Sybiracy w 2013 r. zostali uznani za „osoby represjonowane” i aby im przyznano prawo do renty. A ta najniższa renta w chwili obecnej wynosi 1500–1600 zł netto.

Oczywiście każdy będzie miał wówczas prawo zdecydować, czy pobierze 100% renty i połowę emerytury, czy 50% renty i całą emeryturę.

Jeżeli chodzi o ustawę o odszkodowaniach substytucyjnych, to przed nami są jeszcze zabiegi.

Nasze akcje możecie Państwo obserwować w Internecie na naszej stronie, w „Komunikacie”. W „Komunikacie” nr 3 zawarte są wszystkie nasze wystąpienia, jakie podjęliśmy we wrześniu i październiku. Przynajmniej z jedną ustawą jesteśmy na dobrej drodze.

Dziękuję za uwagę.

 

Click to listen highlighted text!