W dniu 18 grudnia 2012 r. odbył się „Wspólny opłatek”. Zaproszeni goście i Sybiracy przeszli do kościoła garnizonowego pw. Św. Kazimierza Królewicza w Katowicach. Ks. prałat płk Mirosław Sułek, proboszcz parafii wojskowej powitał zaproszonych i zapoznał z historią tablicy pamiątkowej poświęconej 70. rocznicy deportacji. Po modlitwie za Sybiraków Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Katowicach Danuta Sedlak w asyście 10 prezesów kół miejskich ZS zapaliła znicze pod tablicą.

Następnie odbyła się uroczystość „Wspólny opłatek”, której sponsorem był Marszałek Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz, odznaczony Odznaką Honorową Sybiraka.

Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Związku Sybiraków Stanisław Kiewro powitał zaproszonych gości i Sybiraków. Księża płk Mirosław Sułek i Ireneusz Tatura odmówili modlitwę oraz odczytali Ewangelię. Pełnomocnik Wojewody Śląskiego Zygmunta Łukaszczyka odczytał posłanie skierowane do Sybiraków i uczestników spotkania.

Życzenia Sybirakom złożyli: Rzecznik Praw Obywatelskich na województwo śląskie dr Aleksandra Wentkowska, Wiceprezydent Miasta Katowice Marcin Krupa, Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Małgorzata Moryń-Trzęsimiech, Sekretarz Generalny Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych ppłk w st. spocz. Eugeniusz Jargus, Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach dr Andrzej Drogoń, znawca losów Syberii, Komendant Szkoły Policji insp. Jarosław Kaleta (wręczył równocześnie listy gratulacyjne na ręce Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Związku Sybiraków i Prezes Zarządu Oddziału ZS w Katowicach), oficerowie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego Katowice oraz Wojskowych Komend Uzupełnień Katowice i Gliwice, Dyrektor Szkoły Anna Dziedzic i przedstawicielka Kuratorium Oświaty Barbara Adamczyk, przedstawiciele służby zdrowia w osobach ppłk. dr. n. med. Wacława Drząszcza i dr. n. med. Jacka Kocota, płk pilot w st. spocz. Marek Zapiór ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i Seniorów Lotnictwa Wojskowego. W imieniu wszystkich Sybiraków życzenia złożyła Prezes Zarządu Oddziału ZS w Katowicach Danuta Sedlak.

Uroczystości opłatkowe odbyły się także w 10 miejskich kołach ZS, od Jastrzębia-Zdroju aż po Dąbrowę Górniczą.

Oprac.: Stanisław Kiewro, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Związku Sybiraków

 

Click to listen highlighted text!