17 września jak co roku z inicjatywy Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Bydgoszczy odbyła się uroczystość poświęcona Dniu Sybiraka, 84 rocznicy napaści ZSRR na Polskę i 95 rocznicy powstania Związku Sybiraków. Patronami uroczystości byli: Wojewoda Kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Piotr Całbecki – Marszałek Województwa, Metropolita Bydgoski – Krzysztof Włodarczyk, Prezydent Miast Bydgoszczy – Rafał Bruski.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w Katedrze bydgoskiej pod przewodnictwem Ks. Infułata Stanisława Kotowskiego – Kapelana Oddziału Związku Sybiraków w Bydgoszczy. Homilię wygłosił Ksiądz z Parafii Katedralnej pw. Św. Marcina i Mikołaja. Czytania czytali kol. Ludmiła Borowczyk i kol. Andrzej Wiosna. Intencje wiernych odczytała Kol. Helena Bogusławska. Na zakończenie liturgii Prezes Zarządu Oddziału w asyście Danuty Różyckiej podziękował Księdzu Kapelanowi za przewodniczenie Mszy św. i wręczył Medal wybity z okazji 95 rocznicy powstania Związku Sybiraków.

Następnie zgromadzeni przeszli w pochodzie na Stary Rynek, na zgromadzenie patriotyczne.

Po powitaniu przez prowadzącego uczestników zgromadzenia przy dźwięku Hymnu Narodowego nastąpiło podniesienie Flagi Państwowej na maszt. Następnie kolejno zabrali głos: Prezes Zarządu Oddziału ZS Mirosław Myśliński. Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski, List od Wojewody odczytała Pełnomocnik Wojewody do spraw rodziny dr Grażyna Szabelska jako ostatni głos zabrał Członek Zarządu województwa Sławomir Kopyść.

Po przemówieniach wysłuchano Hymnu Związku Sybiraków w wykonaniu zespołu „Ogrodnik Team” z CKR technikum Rolnicze im Sybiraków.

Następnym punktem uroczystości były odznaczenia.

Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski ” MEDALEM PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY” za szczególne zasługi dla Miasta Bydgoszczy odznaczył – Prezesa Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Bydgoszczy Mirosława Myślińskiego, Prezes Koła ZS „Błonie” kol. Helenę Bogusławską, Skarbniczkę Zarządu Oddziału ZS, Prezes Koła ZS „Fordon” kol. Annę Jarecką i byłą sekretarz ZO ZS i Prezesa Koła ZS „Bartodzieje” Gabrielę Bullę.

Prezes Mirosław Myśliński w imieniu Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków i własnym wręczył Medale 95-lecia powstania Związku Sybiraków i Złote Odznaki Honorowe za Zasługi dla Związku Sybiraków – Prezydentowi Miasta Bydgoszczy – Rafałowi Bruskiemu, Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu Mikołajowi Bogdanowiczowi – w imieniu wojewody odznaczenia odebrała dr Grażyna Szabelska, Edycie Cisewskiej – Naczelnik Delegatury IPN w Bydgoszczy.

Po wysłuchaniu Apelu Pamięci i Salwy Honorowej delegacje złożyły kwiaty przed Pomnikiem Walki i Męczeństwa. Wysłuchaniem wiązanki Melodii w wykonaniu Orkiestry Wojskowej zakończono uroczystość.

Ceremoniał wojskowy zapewnił 11 Pułk Gospodarczy WP w Bydgoszczy. W uroczystości uczestniczyło 15 sztandarów.

Tekst i zdjęcia: Anna Jarecka

 

Click to listen highlighted text!