Ministerstwo Finansów informuje, że sprawozdania finansowe za rok 2022 należy sporządzić do 31 marca 2023 roku. Resort przypomina, że w 2022 roku terminy sprawozdawcze były dłuższe – z uwagi na pandemię COVID-19. Natomiast w bieżącym 2023 roku MF rozważa przedłużenie terminu na złożenie zeznań w podatku CIT.
Oficjalnie CIT-8 w formie papierowej, Oddziały, które w 2021 roku nie miały umów cywilno-prawnych mogą składać w formie papierowej.

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok – do kiedy w 2023 roku?

Ministerstwo Finansów informuje, że w 2023 roku ostateczne terminy sprawozdawcze za 2022 rok upływają (w przypadku gdy rok obrotowy jest równy kalendarzowemu):

  • 31 marca 2023 r. – sporządzenie sprawozdania finansowego
  • 30 czerwca 2023 r. – zatwierdzenie sprawozdania finansowego
  • 15 lipca 2023 r. – złożenie sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym.

Obowiązkami sprawozdawczymi objęte są wszystkie jednostki stosujące ustawę o rachunkowości:

  • jednostki sektora prywatnego
  • organizacje non-profit
  • jednostki sektora finansów publicznych.
Click to listen highlighted text!