Dzień 17 września dla wszystkich Sybiraków jest dniem szczególnym. W uroczystych spotkaniach wspominamy wszystkich Polaków, którzy byli deportowani z Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej w głąb Syberii. W przeddzień tego dnia tj. 16 września Koło Związku Sybiraków nr 7 w Żarach we współpracy z Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach zorganizowało przy pomniku Zesłańców Sybiru uroczysty apel.
W uroczystości wzięły udział władze samorządowe miasta, powiatu i gminy, Prezes Oddziału Zielonogórskiego Związku Sybiraków w Zielonej Górze oraz organizacje pozarządowe. Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe żarskich szkół podstawowych.

Prowadząca spotkanie Dyrektor Muzeum Pani Małgorzata Cegielska, przywitała wszystkich  przybyłych na spotkanie a szczególnie wszystkich członków Koła Sybiraków.
Jako pierwszy głos zabrał Prezes Żarskiego Koła Sybiraków Walerian Sznajder, który krótko nakreślił genezę przymusowych deportacji ich zakres oraz obowiązek pamiętania o tych, którym nie udało się powrócić do Ojczyzny. Burmistrz Miasta Pani Danuta Madej podkreśliła ważność zachowania pamięci o tamtych wydarzeniach, o ludziach, którzy pomimo przeciwności losu kultywowali swoją polskość w tak nieludzkich warunkach. Natomiast Prezes Oddziału Zielonogórskiego Związku Sybiraków w Zielonej Górze Pan Wacław Mandryk przypomniał m.in. że w tworzonych przez Generała Władysława  Andersa  oddziałach Wojska Polskiego większość to byli właśnie Sybiracy. Podkreślił również, że optymizmem napawa fakt że w tym spotkaniu tak licznie bierze udział młodzież szkolna, młode pokolenie, które tę część historii zna z opowiadań dziadków.

Po przemówieniach wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 w Żarach z krótkim występem artystycznym. Następnie wszystkie delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Członkowie koła Sybiraków zapalili znicze. Uroczystość zakończono wspólnym odśpiewaniem hymnu Sybiraków.

Po spotkaniu przy pomniku wszyscy Sybiracy i zaproszeni goście  przeszli do Sali w Żarskim Muzeum, gdzie przy kawie i ciastku mieli możliwość pobycia razem w swojej „sybirackiej rodzinie”, porozmawiania. Było widać łzy wzruszenia, że po tych pandemicznym czasie mogą znowu być  razem.

Opracowała: Olga Sznajder
Zdjęcia: Andrzej Buczyński

Prowadząca uroczystość – Dyrektor Żarskiego Muzeum Pani Małgorzata Cegielska
Żarscy Sybiracy i Prezes Zielonogórskiego Oddziału Związku Sybiraków Wacław Mandryk
Kwiaty składa Burmistrz Żar Pani Danuta Madej
Zdjęcie grupowe uczestników uroczystości
Click to listen highlighted text!