16.09.2022 roku zostały zorganizowane obchody 83. rocznicy napaści Sowietów na Polskę i Dzień Sybiraka. Oddanie hołdu pamięci, przemarsz pocztów sztandarowych, Msza święta w intencji Ojczyzny i Sybiraków, apel poległych, przemówienia, złożenie kwiatów, program słowno-muzyczny to uroczystości, które od wielu lat odbywają się corocznie w Lubaniu.

W przededniu 83. rocznicy agresji ZSRR na Polskę w dniu 16 września odbyły się religijno-patriotyczne uroczystości w kościele pod wezwaniem Świętej Jadwigi Śląskiej w Lubaniu, które zostały poprzedzone oddaniem przez Sybiraków hołdu pamięci ofiarom Sybiru na Cmentarzu Komunalnym w Lubaniu przy „Symbolicznej Mogile”. W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego o profilu proobronnym z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej. Po wysłuchaniu przez zgromadzonych capstrzyku, który został odegrany przez wiceprezesa Zarządu Związku p. Kazimierza Bętlewskiego uczestnicy złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze przy „Mogile”. Historię powstanie „Mogiły” przybliżył prezes Zarządu p. Romuald Karczewski. „Symboliczna Mogiła” została poświęcona i odsłonięta 17 września 1998 roku. Fundusze na jej wybudowanie pochodziły ze sprzedaży cegiełek i składek sybiraków. W „Mogiłę” wmurowana jest urna zawierająca ziemię z grobów sybiraków i cmentarzy walczących na frontach II wojny światowej z Katynia, Tobruku, spod Lenina, spod Monte Cassino z Kołobrzegu i Syberii. Następnie uczestnicy przemaszerowali na plac kościelny kościoła p.w. świętej Jadwigi Śląskiej w Lubaniu.

Na placu zbiórki do uczestników dołączyły poczty sztandarowych wszystkich szkół lubańskich. Łącznie uczestniczyło 7 pocztów sztandarowych. Na czele kolumny stanął poczet  Związku Sybiraków – Koło Lubań. Obchodom 83. rocznicy napaści Sowietów na Polskę i Dnia Sybiraka towarzyszyła w Lubaniu jubileuszowa rocznica powstania „Wotum Dziękczynnego”, które zostało odsłonięte i poświęcone 18 września 2012 roku.

Uroczystości religijne rozpoczęły się Mszą świętą w intencji Ojczyzny i Sybiraków o godzinie 11.00. W mszy świętej oraz w późniejszej części patriotycznej uczestniczyli przedstawiciele powiatu lubańskiego i samorządów miejskich i gminnych: Wicestarosta powiatu lubańskiego Konrad Rowiński, Burmistrz Miasta Lubania Arkadiusz Słowiński, wiceburmistrz miasta Lubania Mateusz Zajdel, radni powiatu lubańskiego i Rady Miasta Lubania, Burmistrzowie i Wójtowie powiatu lubańskiego, przedstawiciele służb mundurowych, urzędów i instytucji. Msza św. rozpoczęła się odśpiewaniem przez zgromadzonych Hymnu Państwowego  Mszę celebrowało czterech księży z dekanatu lubańskiego ks. dr Andrzej Fila – gospodarz i proboszcz parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Lubaniu, ks. dr Bogusław Wolański – Dziekan Dekanatu Lubańskiego i proboszcz parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie, ks. mgr Łukasz Klimek – wikariusz parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie, ks. Krzysztof Żmigrodzki – proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jakuba w Lubaniu. Przejmującą Homilię wygłosił ks. Dziekan.

Po mszy  rozpoczęła się część patriotyczna, którą poprowadził p. Karol Kosibab ze Starostwa Powiatowego w Lubaniu. Oprawę akustyczną zapewnił Miejski Dom Kultury w Lubaniu. Ta część rozpoczęła się odegraniem Hymnu Sybiraków. Następnie  odczytany został  przez pedagoga panią Elizę Słowińską Apel Poległych w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu. Wystąpienie okolicznościowe w imieniu Sybiraków odczytał wiceprezes Zarządu Koła p. Kazimierz Bętlewski. Przypomniał rozmiar represji Sowieckich  na Polakach oraz omówił znaczenie dla Sybiraków i potomnych wzniesionego „Wotum Dziękczynnego” w tym kościele. Następnie głos zabrał wicestarosta powiatu lubańskiego, który podkreślił potrzebę pamięci napaści sowietów na Polskę, potrzebę pamięci o wywózkach Polaków na Sybir i do Kazachstanu i nawiązał do obecnej sytuacji na Ukrainie, represjach jakie spotyka naród ukraiński ze strony agresora w toczącej się wojnie Rosyjsko – Ukraińskiej.
Po wystąpieniach okolicznościowych oraz złożeniu kwiatów pod Wotum Dziękczynnym rozpoczął się program słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej. Program przygotowany przez młodzież i ich opiekunów był tak uczuciowy i bardzo chwytający za serce. Nie tylko Sybirakom kręciły się łzy w oczach. Podziękowanie za uroczystość dla organizatorów a szczególnie dla dyrekcji ZSZiO im.KZL na ręce pani wicedyrektor Małgorzaty Twardowskiej złożył w imieniu wszystkich p. Karol Kosibab. Sybiracy zaprosili Gości i Sybiraków na wspólny obiad do restauracji „Ratuszowa”, który częściowo był sponsorowany przez Starostwo Powiatu Lubańskiego.

Opracowała: Regina Karczewska
Zdjęcia: Łużyckie Centrum Rozwoju

 

Click to listen highlighted text!