27 sierpnia 2022 roku w Białymstoku wyruszył kolejny Peleton Pamięci, upamiętniający wydarzenia związane z sierpniem 1939 roku podpisanym paktem o nieagresji między III Rzeszą i Związkiem Sowieckim.

Punktualnie o godz. 17.00 nastąpiło otwarcie Peletonu. Głos zabrał dyr. Muzeum Pamięci Sybiru prof. Wojciech Śleszyński. Nakreślił pokrótce wagę zawartego Paktu, który był w zasadzie IV rozbiorem Polski. Wg tajnego protokołu, nastąpił podział sfer wpływów.
Terytorium Rzeczypospolitej miało  być podzielone pomiędzy III Rzeszę a ZSRR. Tereny leżące wzdłuż linii rzek Narwi, Wisły i Sanu oraz Łotwa, Finlandia, Estonia i rumuńska Berarabia miały przypaść ZSRR, Niemcy przyłączali do swego państwa Wolne Miasto Gdańsk i  Litwę. Niemiecka okupacja sięgała z linii Wisły aż po rzeki Bug i San.

Po wstępnym przemówieniu zabrała  głos przedstawicielka Związku Sybiraków Jolanta Hryniewicka oraz konsul honorowy Litwy pan Tomasz Kurciński. Życzyli udanego rajdu i pomyślnego zwiedzania zaplanowanych miejsc związanych z okupacją sowiecką. Wśród uczestników rajdu, których było około 150 osób, przeważali ludzie młodzi, szczególnie dużo było dzieci szkolnych.

Pierwszy przystanek był przy pałacu Branickich, gdzie we wrześniu  1939 r. toczyły się rozmowy sowiecko – niemieckie. Następnym punktem zatrzymania się był teatr im. Aleksandra Węgierki, gdzie w październiku 1939 r. odbyły się obrady Zgromadzenia Ludowego Zachodniej Białorusi w celu przyłączenia tego obszaru do „ szczęśliwych narodów kraju Rad”. Trzeci przystanek miał miejsce przy budynku Sądu Okręgowego, gdzie w latach 1939-1941 była siedziba NKWD.
Około godz. 18.30 gromkimi brawami przywitaliśmy pierwszych kolarzy, którymi okazali się najmłodsi uczestnicy.

W ciszy i skupieniu zgromadziliśmy się przy pomniku Bohaterskiej Matki Sybiraczki, gdzie dyr. Muzeum w asyście konsula honorowego Litwy, dyrektora Muzeum Genocidu dr Arunas Bubnys oraz Sybiraków złożyli kwiaty. Również przedstawiciele Wnuków Sybiraków wraz z kombatantami złożyli wiązankę.
Po ceremonii złożenia kwiatów wszyscy uczestnicy spotkania postawili na torach kolejowych zapalone znicze.

Sybiracy byli usatysfakcjonowani, że tak ważne wydarzenia  nie zostają zapomniane, a szczególnie młodzież w sposób przystępny poznaje tragiczne fakty z historii Polski.

                                                                                              Opracowała: Jolanta Hryniewicka

 

dyr. Muzeum Pamięci Sybiru prof. Wojciech Śleszyński, sekretarz Związku Sybiraków Jolanta Hryniewicka, konsul honorowy Litwy pan Tomasz Kurciński, dyrektor Muzeum Genocidu w Wilnie dr Arunas Bubnys
Przejazd ulicami Białegostoku
Przystanek przy teatrze im. Aleksandra Węgierki, gdzie w październiku 1939r. odbyły się obrady Zgromadzenia Ludowego Zachodniej Białorusi
Symboliczne postawienia zniczy na torach przy Muzeum Pamięci Sybiru
Zbiórka uczestników peletonu na placu przed Muzeum Pamięci Sybiru
Złożenie kwiatów przy pomniku Bohaterskiej Matki Sybiraczki przez dyr Muzeum w asyście konsula honorowego Litwy, dyrektora Muzeum Genocidu dr Arunas Bubnys oraz Sybiraków

https://bialystok.tvp.pl/62062494/rowerowy-peleton-pamieci

Click to listen highlighted text!