Sztandar poświęcony Matce Sybiraczce

W dniu 23 sierpnia 2022 roku Sybiracy spotkali się w Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku z gościem specjalnym, druhną Grażyną Zalewską- Pietrykowską, społecznym pełnomocnikiem ds. kontaktu z Sybirakami oraz panią Moniką Szarejko pełnomocnikiem do spraw współpracy z Sybirakami.
Druhna Grażyna, przybyła z Londynu, wprowadziła do rozmowy bardzo koleżeński akcent i poczuliśmy się jak wielka sybiracka rodzina. Opowiedziała o perypetiach wykonania sztandaru, który powstał kosztem minimalnych datków Polonii i Akademii w Londynie, upamiętniającej zesłania Polaków na Syberię, a głównie kosztem głównej fundatorki, czyli druhny Grażyny.

Sztandar został wykonany dzięki pomysłowi druhny i przedstawia się następująco: na zielonym matowym tle widnieje postać zabiedzonej matki z dwojgiem dzieci i czuwająca nad nimi Matka Wszystkich Matek, Matka Boska. Napis w kolorze biało -czerwonym „Matka Polka Sybiraczka” zamyka ten wstrząsający obraz. Na drugiej stronie, na czerwonym tle, białymi literami, w półkolu widnieje orzeł w locie z gałązką oliwną i napis „ Gdy cierpienia nasze  ustały, nad wolną Polską wzleciał orzeł biały”.

Na koniec spotkania zaszczycił nas swoją obecnością zastępca prezydenta miasta Białegostoku pan Przemysław Tuchliński i dyr. Muzeum prof. Wojciech Śleszyński.

Po zakończonym spotkaniu udaliśmy się ze sztandarem do pomnika usytuowanego na dworcu PKP Białystok Fabryczny, skąd w latach 40. XX wieku wywożono Polaków na Syberię i do Kazachstanu. Po oddaniu czci deportowanym Polakom udaliśmy się w drogę powrotną do  Muzeum.

Sztandar będzie eksponowany na uroczystej Akademii 25 września 2022 r. (niedziela) w Londynie o godz. 15:00 z okazji 82. rocznicy deportacji Polaków na Sybir, organizowanej przez 93 Krąg Starszoharcerski „Nadzieja” im. Jana Pawła II w Londynie z udziałem Sybiraków z Anglii oraz gości z Polski.
Wg informacji druhny, sztandar będzie gościł również w Polonii amerykańskiej, a na stałe znajdzie zaszczytne miejsce w Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku.

Sybiracy, uczestniczący w tym spotkaniu, byli bardzo zbudowani tak wspaniałym przedsięwzięciem, jakim było wykonanie sztandaru, poświęconemu Matce Polce Sybiraczce. Oprócz wielu pomników, poświęconym Bohaterskiej Matce Sybiraczce, ten sztandar, również Jej ofiarowany, stanie się kolejnym znakiem pamięci po wsze czasy.

Opracowała: Jolanta Hryniewicka

 

 

Sztandar poświęcony Matce Sybiraczce 
Sztandar poświęcony Matce Sybiraczce 
Pod obeliskiem na dworcu PKP w Białymstoku , skąd w latach 40 wywożono Polaków na Sybir  
Druhna Grażyna Zalewska-Pietrykowska, zastępca prezydenta miasta Białegostoku pan Przemysław Tuchliński i dyr Muzeum prof. Wojciech Śleszyński
Click to listen highlighted text!