Staraniem Wojewódzkiej Rady Kombatantów przy Wojewodzie Podlaskim w Białymstoku w dniu 1 września 2022 r. grupa kombatantów udała się na obchody w Warszawie 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

1 września 2022r. o godz. 11.00 na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, z inicjatywy Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ministra Jana Józefa Kasprzyka, odbyły się centralne obchody Dnia Weterana. W uroczystościach w hołdzie obrońcom ojczyzny w 1939 r. oraz wszystkim walczącym o wolność naszego kraju w czasie wojny udział wzięli kombatanci, przedstawiciele Wojska Polskiego, władz państwowych, korpusu dyplomatycznego i organizacji pozarządowych.
Dzień Weterana Walk o Niepodległość, obchodzony 1 września, został ustanowiony 25 kwietnia 1997 r. przez Sejm RP jako święto obrońców Ojczyzny. Obecna nazwa Dzień Weterana Walk o Niepodległość RP obowiązuje od 18 maja 2014 r.

Obchody zainagurowane zostały mszą św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w intencji Ojczyzny, a następnie przy Grobie Nieznanego Żołnierza.
Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem kompanii honorowej i uroczystą zmianą wart przy Mauzoleum. Prowadzący program spiker wprowadził zebranych w istotę uroczystości, dopełnił nastroju hymn państwowy.

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych minister Jan Józef Kasprzyk w swoi przemówieniu podkreślił ofiarę życia więźniów Gułagu i ofiar obozów koncentracyjnych.

Modlitwa ekumeniczna przywołała bohaterów, którzy za naszą wolność zapłacili najwyższą cenę – swoje życie. Honor i męstwo wszystkich, odwaga i bohaterstwo na polach walk za „naszą i waszą wolność” są niezniszczalne i zasługują na najwyższą ocenę.

Następnie zostały odczytane listy od Marszałka Sejmu pani Elżbiety Witek, premiera RP Mateusza Morawieckiego, ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczak oraz ministra oświaty Przemysława Czarnek. Wszyscy w swoich listach podkreślali sławę i chwałę oręża polskiego, hart i dumę obrońców Niepodległej.
W czasie uroczystości były też odznaczenia państwowe – Złoty Krzyż Zasługi, Medal Stulecia Niepodległości, jak również medale Pro Patria.

Apel Pamięci poświęcony wszystkim obrońcom naszej Rzeczpospolitej zakończył się salwą honorową, a następnie złożeniem wieńców i wiązanek kwiatów.

Nasza delegacja w osobach: Jolanta Hryniewicka z-ca przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Kombatantów, Jerzy Bołtuć – wiceprezes Oddziału ZS, sybiracy Barbara Sokólska, Czesława Bułkowska również złożyła kwiaty od kombatantów woj. podlaskiego. W tej ogólnopolskiej uroczystości wzięły udział delegacja z Zarządu Głównego Związku Sybiraków pani Halina Bieniakońska -Żak, Oddział Warszawski ZS Stanisław Sikorski, przedstawiciele z Olsztyna, Lublina i Białegostoku.

Ostatni złożony wieniec był znaczący. Składali go: Jarosław Kaczyński prezes partii Prawo i Sprawiedliwość, Mariusz Błaszczak minister Obrony Narodowej, Piotr Gliński minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W ciszy i skupieniu opuściliśmy miejsce uroczystości, zaszczyceni, że mogliśmy wziąć udział w tak podniosłej uroczystości.

Opracowała: Jolanta Hryniewicka   

Modlitwa ekumeniczna
Przemówienie Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka
Apel Pamięci
Kombatanci i Osoby Represjonowane
Grób Nieznanego Żołnierza
Od Zarządu Głównego Związku Sybiraków kwiaty złożyła pani Halina Bieniakońska -Żak od Oddziału Warszawskiego ZS pan Stanisław Sikorski

Click to listen highlighted text!