Prezydent Miasta Przemyśla, Starosta Przemyski oraz Dowództwo Garnizonu Przemyśl byli organizatorami uroczystości związanych z 83. rocznicą wybuchu II wojny światowej.

Obchody 83. rocznicy rozpoczęła Msza święta w intencji poległych w czasie II wojny światowej w kościele OO. Karmelitów Bosych, której przewodniczył Biskup Stanisław Jamrozek. Przybyły przywitał przeor o. Krzysztof Górki a kazanie wygłosił ks. prałat płk Władysław Kozicki.

Główna część uroczystości odbyła się na Cmentarzu Wojskowym przy asyście Kompanii Honorowej 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich, pocztów sztandarowych oraz udziale licznych zaproszonych gości w tym: Wicewojewody Podkarpackiego Jolanty Sawickiej, Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha, Wójta Gminy Przemyśl Andrzeja Huka, komendantów i dowódców służb mundurowych, kombatantów, strzelców i harcerzy Hufca Ziemi Przemyskiej.

Uroczystości rozpoczęto hymnem państwowym, po którym modlitwę przy Grobie Nieznanego Żołnierza poprowadził Biskup Stanisław Jamrozek wspólnie z ks. prałatem płk Władysławem Kozickim. Następnie odczytano apel poległych i oddana została salwa honorowa.

Na zakończenie uroczystości delegacje uczestniczące w obchodach rocznicy wybuchu II Wojny złożyły wieńce na Grobie Nieznanego Żołnierza, Grobie Katyńskim, Kwaterze Żołnierzy z 1939 r. Kwaterze Armii Krajowej i żołnierzy LWP.

Więcej na stronie internetowej:  http://sybiracy-przemysl.pl/2022/09/01/83-rocznica-wybuchu-ii-wojny-swiatowej/

Opracował: Marian Boczar

Mszy św. przewodniczy ks. bp Stanisław Jamrozek
Poczty Sztandarowe
Na zdjęciu: Krystyna i Stanisław Hańczuk – członkowie przemyskiego Oddziału  
Mieszkańcy miasta
Kompania Reprezentacyjna 5 batalionu strzelców podhalańskich

Click to listen highlighted text!