Dnia 17 lipca 2022 r. przedstawiciele Sybiraków i Wnuków Sybiraków z Białegostoku udali się na uroczystość obchodów 77. rocznicy obławy augustowskiej w Gibach. Obchody rocznicy rozpoczęły się Mszą św. w kościele parafialnym, którą celebrował bp Jerzy Mazur. Była to uroczystość diecezjalna zorganizowana staraniem Wójta Gminy Giby  Roberta Bagińskiego oraz białostockiego IPN.
W kazaniu ks. bp przybliżył okoliczności wydarzeń obławy augustowskiej. Obława ta, jak podkreślają historycy, to największa po II wojnie światowej niewyjaśniona zbrodnia dokonana na Polakach. Oddziały NKWD i Smiersz 12 lipca 1945 r. rozpoczęły operację w rejonach Sokółki, Augustowa, Suwałk i Sejn, w której zginęło co najmniej 600 działaczy podziemia niepodległościowego. Do dziś nie wiadomo, co się z nimi stało, gdzie są ich groby. Pozostaną w naszej pamięci i modlitwie.

Po zakończonej mszy św. wszyscy obecni przeszli do miejsca, gdzie u stóp wzgórza znajduje się kamienny obelisk z wyrytym napisem „Zginęli bo byli Polakami”. Na szczycie wzgórza widnieje drewniany 10 metrowy krzyż, a na jego podstawie umieszczone są nazwiska osób zaginionych – zamordowanych. Na poboczach wzgórza znajdują się drewniane krzyże, otoczone kamieniami.
Po przybyciu na Wzgórze Krzyży rozpoczął się ceremoniał oddania hołdu ofiarom tragedii z lipca 1945 r. Prowadzący ceremoniał powitał wszystkich zebranych, kładąc szczególny nacisk na rodziny pomordowanych.
Pierwszy zabrał głos europoseł, Krzysztof Jurgiel. W pełnych szacunku słowach oddał hołd i wyrazy szczerego uznania dla osób, którzy walczyli w obronie naszej niepodległości. W następnej kolejności zostały przeczytane listy od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Premiera RP Mateusza Morawieckiego, Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego, Marszałka Woj. Podlaskiego Artura Kosickiego. Wszyscy w swoich listach oddawali cześć prześladowanym i zgładzonym Polakom, którzy zapłacili straszliwą cenę za wierność Polsce.

Na zakończenie wójt gminy Giby powiedział: „Giby stały się świadectwem i kolebką tej straszliwej zbrodni. Zrobimy wszystko by pamięć o tej tragedii nie zaginęła”.

W dalszej części obchodów nastąpiło składanie kwiatów i zapalenie zniczy. Wśród delegacji był prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordian Borejko, delegacja Sybiraków z Białegostoku, Łomży, Augustowa.
Liczne poczty sztandarowe, w większości mundurowe i szkolne uświetniły obchody tej tragicznej rocznicy, a padający deszcz tylko podkreślił powagę tego dnia.

Tekst: Jolanta  Hryniewicka

 

Prezes ZG Związku Sybiraków oraz Sybiracy z oddziałów ZS w Białymstoku
Złożenie kwiatów na Górze Krzyży w Gibach

 

Click to listen highlighted text!