Pomimo nie pogody w dniu 31.07.2022 r w miejscowości Zabiele odsłonięto i poświęcono Pomnik w hołdzie mieszkańcom Zabiela wywiezionych na Syberię. Pomnik powstał z inicjatywy córki Sybiraka Rogińskiego Pani Urszuli Śliwowskiej, która utworzyła komitet  założycielski. Zwróciła się do wójta Gminy o zgodę i udostępnienie placu pod Pomnik . Wójt bez wahania podjął  tą społeczną inicjatywę. Wyznaczył miejsce na placu przykościelnym, który jest własnością gminy i pomógł finansowo. Pomnik jest bardzo skromny ale jakże wymowny. Dojście do Pomnika wyłożono kostką obsypano drobniutkimi  kamyczkami na, których leży 11 brązowych nieforemnych kamieni symbolizujących tragiczne, ciężkie losy 11 wywiezionych rodzin. Znajdują się tam dwie tablice. Na jednej są wypisane nazwiska 11 rodzin wywiezionych na Sybir, na drugiej napis ,,Nigdy więcej Sybiru” w hołdzie mieszkańcom wsi Zabiele wywiezionych całymi rodzinami na tą nieludzką ziemię w latach 1941-1946 wielu z nich nie wróciło tam zostały ich groby. Pamiętamy A.D 2022.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą. Udział wzięła delegacja Sybiraków z Oddziału Łomża wraz z pocztem sztandarowym, Wójt Zabiela z małżonką, Sybiracy z rodzinami i licznie przybyli mieszkańcy Zabiela. Po Mszy świętej ks. Proboszczowi, Wójtowi i pani Urszuli Śliwowskiej – Wiceprezes Pani Danuta Komorowska wręczyła książkę ,,Upragniona Kromka Chleba”, której jest autorką i książkę Pana Zbigniewa Pieńkowskiego ,,Wspomnienia” oraz Medale pamiątkowe z okazji 90 –lecia powstania Związku. Następnie wszyscy udali się pod pomnik. Proboszcz poświęcił Pomnik a odsłonili Nina Żyłko, Proboszcz, Wójt Gminy i Urszula Śliwowska. Poszczególne delegacje przed Pomnikiem złożyli kwiaty i zapalili znicze. Po zakończeniu ceremonii Pani Urszula Śliwowska zaprosiła gości na wspólny poczęstunek do Dworu Rogińskich w Kolnie.

Opracowała Nina Żyłko

 

Pomnik w Zabielu (Oddział Łomża)

Click to listen highlighted text!