W Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze imieniem Zesłańców Sybiru na terenie przyszkolnym – 28. kwietnia 2022 r. miała miejsce niezwykła uroczystość, upamiętniająca 82. rocznicę zsyłki Polaków na Syberię i do Kazachstanu.

Z inicjatywy Pani Bożeny Boguckiej dyrektorki szkoły i Jana Olszewskiego prezesa koła nr 8 w Zielonej Górze, na placu przyszkolnym – w pierwszą rocznicę nadania dla szkoły imienia Zesłańców Sybiru, dokonano odsłonięcia obelisku i tablicy pamiątkowej. Gospodarzem uroczystości była młodzież szkolna, co jest wymownym faktem angażowania się młodzieży szkolnej w historyczne losy Polaków. Prace nad ustawieniem obelisku z montażem tablicy koordynował Jan Olszewski. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Pani Ewa Rawa – Lubuski Kurator Oświaty, Bogusław Zaraza – Kierownik Wydziału Spraw Społecznych Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego, Jarosław Skorulski – Kierownik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Zielona Góra, Ks. Bp Paweł Socha, Ks. Zbigniew Dymitruk – kapelan zielonogórskich Sybiraków, Wacław Mandryk – Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków, młodzież szkolna i zielonogórscy Sybiracy. Uroczystość wspaniale prowadzili uczniowie szkoły: Julia Miś i Bartłomiej Śliwiński.

Rozpoczęcie uroczystości nastąpiło od wprowadzenia sztandaru szkolnego i wysłuchania Hymnu Państwowego. Odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej dokonali Bożena Bogucka i Jan Olszewski, a aktu poświęcenia dokonał ks. bp. Paweł Socha w asyście księdza Zbigniewa Dymitruka. Następnie Pani Dyrektor szkoły wręczyła dla wszystkich darczyńców – fundatorów sztandaru i obelisku – pamiątkowe statuetki z nadaniem pisemnym tytułu honorowego ,, Ambasadora Szkoły”. W swoim wystąpieniu Bożena Bogucka witając przybyłych gości powiedziała , że odbywająca się uroczystość w powiązaniu z odsłonięciem obelisku i tablicy pamiątkowej, jest jednym z najważniejszych wydarzeń w historii szkoły i zaszczytem z nadanego imienia Zesłańców Sybiru. Kapituła Odznaczeń działająca przy Zarządzie Oddziału Związku Sybiraków w Zielonej Górze przyznała Medale Pamiątkowe dla: Leszka Jarząbka właściciela firmy deweloperskiej IBF w Zielonej Górze, Piotra Mężyńskiego Prezesa Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego w Zielonej Górze, Michała Kulczyńskiego dyrektora Biura Brokerskiego Centrum Ubezpieczeniowego w Zielonej Górze za wieloletnią współpracę i wsparcia finansowe w działalności Związku Sybiraków. Aktu wręczenia Medali Pamiątkowych dokonali Wacław Mandryk Prezes Oddziału i Marian Szymczak Wiceprezes Oddziału.

W swoim wystąpieniu Wacław Mandryk nawiązał do historii zesłań Polaków jednocześnie stwierdził , że nadanie dla szkoły imienia Zesłańców Sybiru jak i obelisk z tablicą pamiątkową, stanowią dla zielonogórskich Sybiraków kolejny bardzo ważny trwały znak pamięci historii narodu polskiego w walce o niepodległość. Ksiądz Biskup Paweł Socha powiedział, że wiara w Boga pozwoliła przetrwać katorgę na zesłaniu i wrócić do kraju. Wystąpienia okolicznościowe mieli: Ewa Rawa Lubuski Kurator Oświaty i Jarosław Skorulski Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Zielonej Góry, którzy mówili z uznaniem o Zielonogórskich Sybirakach w upamiętnianiu prześladowań Polaków na zesłaniu już od XVI wieku, co ma duże znaczenie w kształtowaniu świadomości historycznej młodego pokolenia.

Część artystyczną uświetnił chór szkolny o nazwie ,,Winni Młodości” śpiewając m. in. Marsz Sybiraków. Dyrygentką chóru wykonującego szereg popularnych patriotycznych melodii była lstiena Boguszewicz – Gnatowicz. Po zakończeniu części artystycznej złożono pod obeliskiem wiązanki kwiatów, a Pani Bożena Bogucka zaprosiła wszystkich przybyłych gości na okolicznościowy poczęstunek, przygotowany przez uczniów szkoły specjalizujących się w gastronomii – był on smakowity przy, którym sybiracy wspominali przeżycia na zesłaniu, czas powrotu do kraju i powojenne układanie życia na ziemiach zachodnich.

Opracowała: Maria Grońska

Odsłonięcia tablicy dokonali: Bożena Bogucka – Dyrektor Szkoły i jan Olszewski – Prezes Koła nr 8 w Zielonej Górze
Grupa uczestników uroczystości: Ewa Rawa – Lubuski Kurator Oświaty, Wacław Mandryk – Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków, Jarosław Skorulski – Kierownik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Zielona Góra, Ks. Bp Paweł Socha, Bożena Bogucka – Dyrektor Szkoły, Marek Budniak – pełnomocnik Wojewody, Ks. Zbigniew Dymitruk – kapelan zielonogórskich Sybiraków
Obelisk z Tablicą pamiątkową
Wacław Mandryk – Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków
Click to listen highlighted text!