Związek Sybiraków Zarząd Główny realizuje zadanie publiczne pod tytułem „Pomoc bohaterom” w postaci dowozu obiadów dla osób uprawnionych.

Zadanie realizowane jest z dotacji otrzymanej z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w ramach programu „ŚWIADCZENIE ZADAŃ OPIEKUŃCZYCH WYKONYWANYCH NA RZECZ ŚRODOWISKA KOMBATANCKIEGO, DZIAŁACZY OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ ORAZ INNYCH UPRAWNIONYCH W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZUJĄCYM STANEM EPIDEMII

Do kombatantów z terenu Warszawy i okolic oraz Torunia dostarczane są obiady w okresie od 16 listopada 2020 r. do 17 grudnia 2020 r. 
Związek Sybiraków otrzymał dofinansowanie w kwocie 90 000 zł. 

Click to listen highlighted text!