Archiwizacja i udostępnienie materiałów archiwalnych.

Trwają intensywne prace nad realizacją zadania pt. „Archiwizacja i udostępnienie materiałów archiwalnych dotyczących osób wywiezionych na Sybir, należących do Związku Sybiraków Zarządu Głównego – etap I”.

Celem zadania, dofinansowanego przez  Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, jest opracowanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie kwestionariuszy członków Związku Sybiraków oraz załączonych do nich materiałów archiwalnych wchodzących w skład zasobu archiwum Zarządu Głównego Związku Sybiraków.

Opracowanie kwestionariuszy znacząco ułatwi poszukiwanie informacji o osobach wywiezionych na Sybir i ich rodzinach. 

Click to listen highlighted text!