5 kwietnia 2019 r.

Na zaproszenie Szkoły Podstawowej Nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie odbyło się spotkanie Sybiraków z młodzieżą. Udział wzięli: prezes Oddziału Janusz Pawłowski, wiceprezes Józef Lis, Łucja Rozkosz, Jerzy Jussis. Po spotkaniu na ręce prezesa, dyrektor Szkoły złożyła podziękowanie za świadectwo prawdy historycznej oraz promowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży. Prezes Pawłowski przekazał Szkole literaturę o tematyce zesłańczej.

7 kwietnia 2019 r.

79. rocznica zbrodni katyńskiej. Sybiracy uczestniczyli w obchodach.
O godz. 12.00 msza św. w intencji ofiar, w kościele Pobrygidkowskim, z udziałem pocztów sztandarowych i orkiestry wojskowej. Dalsze uroczystości odbyły się przy pomniku Ofiar Katynia, z zachowaniem ceremoniału wojskowego. Wieniec od Lubelskiego Oddziału Związku Sybiraków złożyli: Janusz Pawłowski, Józef Lis i Franciszek Szopa. Poczet sztandarowy Oddziału stanowili: chorąży Cezar Grzybek, asysta Łucja Rozkosz i Jerzy Jussis.

8 kwietnia 2019 r.

Uroczyste spotkanie przy symbolicznej Mogile Katyńskiej na cmentarzu komunalnym przy ul. Białej. Uczestników powitała prezes Stowarzyszenia Rodziny Katyńskiej Danuta Malon. Modlitwę za pomordowanych, pod przewodnictwem kapelana Rodziny Katyńskiej, odmówili zebrani. Zapalono znicze.

10 kwietnia 2019 r.

Na zaproszenie Społecznego Komitetu obchodów 9. rocznicy katastrofy smoleńskiej, delegacja Lubelskiego Oddziału Związku Sybiraków z wiceprezesem Józefem Lisem, uczestniczyła we mszy św. w intencji ofiar tragedii smoleńskiej.

25-26 kwietnia 2019 r.

Wrocław – VII Marsz upamiętniający Ofiary Golgoty Wschodu, na który zaprosili: Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu ds. Osób Represjonowanych, Paweł Herniak – Wojewoda Dolnośląski, Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Jacek Sutryk – Prezydent Wrocławia, Kordian Borejko – Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków, Eugeniusz Kuszka – Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków we Wrocławiu. Lubelski Oddział Związku Sybiraków reprezentował prezes Janusz Pawłowski, któremu towarzyszyła 12-osobowa grupa młodzieży z XXVII LO im. Zesłańców Sybiru, oraz troje nauczycieli.
W Marszu nieśliśmy sztandar Szkoły i Lubelskiego Oddziału Związku Sybiraków.

26 kwietnia 2019 r.

Dyrektor XXVII LO im. Zesłańców Sybiru zaprosiła w imieniu społeczności szkolnej na uroczystość zakończenia roku szkolnego klas maturalnych. Byliśmy z młodzieżą odchodzącą w dorosłość; Związek reprezentowali: Józef Lis, Łucja Leszczyńska, Cezar Grzybek, Jerzy Jussis, Franciszek Szopa.

13-15 maja 2019 r.

W cyklu spotkań – „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej 1569 – 2019 r” , w ramach wydarzeń Kongresu Dwóch Unii, na zaproszenie Prezydenta Miasta Lublin dr Krzysztofa Żuka, uczestniczyliśmy w uroczystościach. Lubelski Oddział ZS reprezentowali: Janusz Pawłowski, Józef Lis, Witold Koleśnik.

18 maja 2019 r.

Na zaproszenie Komitetu Organizacyjnego Budowy Pomnika „Bohaterom Monte Cassino” oraz Rady Dzielnicy Konstantynów, wzięliśmy udział w obchodach 79. rocznicy bitwy pod Monte Cassino. O godz. 12.00 rozpoczęła się msza św. w kościele pw. Serca Maryi i św. Franciszka, w intencji żołnierzy II Korpusu. Dalsze uroczystości odbyły się przy pomniku: powitanie uczestników, apel poległych, przemówienia okolicznościowe, koncert chóru dziecięcego Garnizonu Dęblin. Z naszej strony uczestniczyli: Janusz Pawłowski, Józef Lis, Cezar Grzybek, Franciszek Szopa, Jan Rybojad. Delegacja Sybiraków złożyła wieniec, zapalono znicze.

6 czerwca 2019 r.

Lubelska Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. Tadeusza Goniewicza zaprosiła na spektakl „Unia Lubelska w oczach uczniów z Żytomierza”, w wykonaniu Polskiego Młodzieżowego Teatru „ModernPol” z Żytomierza. Spektakl odbył się w Domu Kultury LSM w Lublinie. Wraz z grupą Sybiraków naszego Oddziału obejrzał go prezes Janusz Pawłowski.

22 lipca 2019 r.

Na zaproszenie Lubelskiego Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” oraz klasztoru ojców Dominikanów w Lublinie, wzięliśmy udział w obchodach 75. rocznicy likwidacji niemieckiego więzienia na Zamku Lubelskim.
O godz. 9.00 rozpoczęła się msza św. w kaplicy Trójcy Świętej na Zamku, następnie w mauzoleum w baszcie zostały złożone kwiaty. W uroczystościach rocznicowych uczestniczyła Krystyna Mateuszuk z delegacją Sybiraków.

3 sierpnia 2019 r.

Na zaproszenie Związku Piłsudczyków, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Związku Oficerów Rezerwy Okręg Lublin, delegacja lubelskiego Oddziału ZS uczestniczyła we mszy św. polowej na cmentarzu w Jastkowie.

6-7 września 2019 r.

6 września, w przeddzień XIX Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku, nasza delegacja uczestniczyła w wydarzeniach mu towarzyszących. 7 września niosąc swój sztandar wzięliśmy udział w Marszu, wraz z grupą młodzieży z 4 lubelskich szkół i ich opiekunami. Młodzież niosła sztandary swoich szkół. Szliśmy od Ronda Katyńskiego do kościoła Ducha Świętego, gdzie odbyła się uroczysta msza św. Następnie zwiedzaliśmy Muzeum Golgoty Wschodu, w dolnej części kościoła, gdzie m.in. Sybiracy Pawłodarczycy mają swoją stałą ekspozycję muzealną. Jesteśmy wdzięczni prezesowi Tadeuszowi Chwiedziowi, bo dzięki niemu powstała ta ekspozycja – jest ona fragmentem 20-letniej działalności Klubu Pawłodarczyka. Nasz sztandar oczekuje w Muzeum Pamięci Sybiru na ukończenie budowy, kiedy w pełnej krasie będzie eksponowany „Za łaskę przetrwania”.

16 września 2019 r.

Instytut Pamięci Narodowej, Komisja ds. Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Lublinie, Związek Sybiraków,  XXVII LO im. Zesłańców Sybiru – zaprosili na otwarcie wystawy „Przeszliśmy niepokonani”, oraz na konferencję edukacyjną w 30. rocznicę powołania Lubelskiego Oddziału Związku Sybiraków. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim. Wystawę otworzył prezes Oddziału ZS Janusz Pawłowski, a konferencję edukacyjną dyrektor lubelskiego Oddziału IPN Marcin Krzysztofik. Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek w swoim wystąpieniu gratulował Sybirakom, że jesteśmy widoczni na polu edukacji i bierzemy udział w życiu wielu środowisk. Obejrzeliśmy część artystyczną wydarzenia przygotowaną przez młodzież XXVII LO, oraz prezentację animacji ”Inny świat” autorstwa Magdy Śladeckiej –Naczelnika Biura Edukacji Narodowej IPN. Zebrani wysłuchali wystąpień prezesa Janusza Pawłowskiego, rzeczniczki Krystyny Mateuszuk, członkini Zarządu Oddziału Łucji Leszczyńskiej, dr Dariusza Roguta – Dyrektora łódzkiego Oddziału IPN, dr Leszka Czarneckiego z IPN w Lublinie.

17 września 2019 r.

80. rocznica agresji sowieckiej na Polskę. O godz.11.00 msza św. w kościele Wniebowstąpienia NMP Zwycięskiej, w intencji ofiar agresji sowieckiej na kresach wschodnich, zamordowanych w Katyniu, zmarłych na zesłaniu. Następnie przemarsz orkiestry wojskowej, kompanii honorowej, pocztów sztandarowych oraz uczestników uroczystości, na Plac Litewski. Tu przy pomniku Nieznanego Żołnierza uroczystość z ceremoniałem wojskowym , odegranie Hymnu Narodowego, apel pamięci, wystąpienia okolicznościowe, salwa honorowa, złożenie kwiatów, zapalenie zniczy. Dalsze uroczystości odbyły się na Placu Dzieci z Pahiatna przy pomniku Matki Sybiraczki. Młodzież z klasy mundurowej XXVII LO im. Zesłańców Sybiru wystawiła wartę honorową przy pomniku, został odegrany Hymn Sybiraków. Prezes Janusz Pawłowski przywitał uczestników uroczystości i wygłosił przemówienie okolicznościowe. Następnie głos zabrał Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, oraz Marszałek Województwa . Delegacje złożyły wieńce, zapalono znicze. Odegrano utwór „Cisza”.

W ramach obchodów 80.rocznicy agresji sowieckiej na Polskę odbyły się wydarzenia towarzyszące. XIII sesja –„Agresja sowiecka 19 września 1939 r na kresach wschodnich i Lubelszczyźnie”; w programie m.in. wystąpienia:

Ewy Dziadko (UMCS) „Samodzielna grupa operacyjna „Polesie” – działalność gen. Franciszka Kleeberga we wrześniu 1939 r .”
dr Leona Popka (IPN Lublin) „Likwidacja więzień na Wołyniu przez NKWD w czerwcu 1941 r”
Dariusza Wajsa (KUL) „Wojenne losy sztandaru Józefa Piłsudskiego”.

18 września 2019 r.

Na uroczystą sesję XII kadencji Rady Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Lublin, Zofia Matczuk, zaprosiła prezesa lubelskiego Oddziału ZS Janusza Pawłowskiego oraz rzeczniczkę Oddziału Krystynę Mateuszuk. Zostali oni na wniosek uczniów XXVII LO im. Zesłańców Sybiru uhonorowani przez Młodzieżową Radę Miasta plakietkami „Dla osób zasłużonych dla dzieci i młodzieży”. W uroczystości uczestniczyła dyrektor XXVII LO im. Zesłańców Sybiru Urszula Łapińska-Łubniewska. Wyróżnienia wręczyła Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Lublin, Zofia Matczuk.

29 września 2019 r.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Uścimowskiej, NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” Gminy Uścimów, zaprosiły ZS w Lublinie na odsłonięcie pomnika Sybiraków w Starym Uścimowie. W programie uroczystości znalazły się:
– msza św. w intencji Sybiraków, żołnierzy AK i mieszkańców Gminy Uścimów – więźniów łagrów sowieckich, i ich rodzin,
– powitania kombatantów, rodzin osób zesłanych, gości oraz mieszkańców gminy,
– przemówienia okolicznościowe organizatorów oraz gości,
– uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pomnika,
– złożenie wieńców
– część artystyczna.

W uroczystości wziął udział prezes lubelskiego Oddziału ZS Janusz Pawłowski wraz z grupą młodzieży XXVII LO im. Zesłańców Sybiru i opiekunem. Wystawiliśmy poczty sztandarowe lubelskiego Oddziału ZS i XXVII LO.

7 października 2019 r.

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek zaprosił nas na inaugurację obchodów 100-lecia administracji rządowej w województwie lubelskim.
W uroczystości wzięli udział: prezes lubelskiego Oddziału ZS Janusz Pawłowski i rzecznik Krystyna Mateuszuk.

11 października 2019 r.

Dyrekcja XXIII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania złożyła podziękowania Krystynie Mateuszuk za uczestnictwo w pracach jury II Międzyszkolnego Konkursu „450 lat Unii Lubelskiej w tradycji lubelskiego szkolnictwa”.

6 listopada 2019 r.

Bursa szkolna Nr 2 wystosowała zaproszenie na mszę św. do kościoła Matki Boskiej Zwycięskiej z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczestniczyli w niej: prezes lubelskiego Oddziału ZS Janusz Pawłowski, Franciszek Szopa, Łucja Rozkosz, Cezar Grzybek, Witold Koleśnik.

8 listopada 2019 r.

Komendant Wojewódzki Policji inspektor Robert Szewc zaprosił na mszę św. do kościoła pw. św. Mikołaja z okazji Święta Niepodległości.  Uczestniczyli: : prezes lubelskiego Oddziału ZS Janusz Pawłowski, rzecznik Krystyna Mateuszuk oraz poczet sztandarowy Oddziału: Jerzy Jussis, Franciszek Szopa, Cezar Grzybek.

15-17 listopada 2019 r.

Odbyły się XVI Zaduszki Kresowe, zorganizowane przez Towarzystwa Kresowe, Stowarzyszenie Rodzina Katyńska, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Związek Sybiraków, Fundację Niepodległości, Instytut Pamięci Narodowej, Wojewódzką Komendę OHP. Uroczystości rozpoczęły się złożeniem przez delegacje kwiatów pod tablicą ponarską w kościele ojców dominikanów na Starym Mieście. Sesja zaduszkowa odbyła się w sali konferencyjnej IPN. Msza św. w kościele pobrygidkowskim, w intencji ofiar poległych podczas wojny 1939 r .
W kolejnym dniu obchodów XVI Zaduszek Kresowych zwiedzaliśmy zabytkowy cmentarz przy ul. Lipowej, pod przewodnictwem dr Leona Popka.

9 grudnia 2019 r.

Uroczystości jubileuszowe 30-lecia Stowarzyszenia Rodzina Katyńska. Ich otwarcia dokonał dyrektor IPN Marcin Krzysztofik okolicznościowym wystąpieniem. Podsumowanie 30-letniej działalności Stowarzyszenia przedstawiła prezes Danuta Malon. Obejrzeliśmy  prezentację multimedialną, oraz część artystyczną w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego.

Materiał przygotowała
Rzecznik Oddziału ZS w Lublinie
Krystyna Mateuszuk

Click to listen highlighted text!