W dniu 14 grudnia 2019 r. tradycyjnie jak co roku Sybiracy z gorzowskiego Koła Związku Sybiraków spotkali się na opłatku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta.

Uroczyste spotkanie rozpoczęto wprowadzeniem pocztu sztandarowego i Hymnem Sybiraków. Janina Grzecznowska, dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim uroczystość rozpoczęła tekstem ks. Jana Twardowskiego:

Pomódlmy się w Noc Betlejemską,
w Noc Szczęśliwego Rozwiązania,
by wszystko nam się uprościło
węzły, konflikty, powikłania…

…Aby wątpiący się rozpłakał
na cud czekając w swej kolejce,
a Matka Boska cichych, ufnych
jak ciepły pled wzięła na ręce…

Następnie powitała honorowych gości: prezydenta miasta Jacka Wójcickiego – członka wspierającego Koło ZS, przewodniczącego Rady Miasta Jana Kaczanowskiego, lubuską kurator oświaty Ewę Rawę – członka wspierającego Koło ZS, ks. kapelana Sybiraków Henryka Jacuńskiego, proboszcza parafii katedralnej ks. dr. Zbigniewa Kobusa, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Inę Czaińską, posłankę na Sejm RP Elżbietę Płonkę, mjr. Marcina Sówkę – zastępcę dowódcy, szefa sztabu 35. Skwierzyńskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Skwierzynie. Na uroczystość przybyli prezesi Zarządów Kół Terenowych Związku Sybiraków: Antoni Ratowt – Koło w Rzepinie, Adam Nowak – Koło w Międzychodzie, Mieczysław Wirszyc – Koło w Sulęcinie, Witold Pisarek – Koło w Strzelcach Krajeńskich oraz Alicja Marosz reprezentująca Gorzowską Rodzinę Katyńską. Swoją obecnością zaszczycili dyrektorzy gorzowskich szkół współpracujących z Kołem Związku Sybiraków: Agnieszka Wroniak – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Szarych Szeregów, Piotr Kruk – Zespół Szkół Mechanicznych im. Zesłańców Sybiru, Marlena Młynarczyk – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – Kompania Kadetów im. Zesłańców Sybiru, Ilona Maścianica – Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piusa X, Tadeusz Najdora – Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych im. M. Kopernika, Iwona Turczyńska – Szkoła Podstawowa nr 21 im. Orląt Lwowskich. Szczególnie serdecznie i ciepło dyrektor powitała Sybiraków, żyjących świadków historii.

Prezes Maria Dratwińska jeszcze raz serdecznie powitała gości, Sybiraków i sympatyków. Krótko przedstawiła sprawozdanie z działalności za 2019 r. W związku z powyższym, w podziękowaniu za współpracę i pomoc w działalności Koła zostały wręczone egzemplarze książki „Nasze losy”, wydanej dzięki współpracy z dyrektorem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim Sławomirem Szenwaldem.

Następnie prezes wręczyła prezydentowi miasta okolicznościowy medalion, poświęcony setnej rocznicy odzyskania niepodległości oraz rocznicy powstania Związku Sybiraków w 1928 r. i jego reaktywowania w 1988 r. Udekorowała dyrektora ZSBiS Tadeusza Najdorę Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków. Lubuskiej kurator oświaty Ewie Rawie wręczyła anioła za ułatwianie kontaktów ze szkołami i nawiązywanie współpracy z nimi. Pięknymi aniołami podziękowała stałym członkom pocztu sztandarowego: Jerzemu Rzeczyckiemu, Halinie Zalewskiej i Halinie Krupie.

Głos zabrał prezydent miasta Jacek Wójcicki, członek wspierający Koła Związku Sybiraków, podkreślił znaczenie działalności Sybiraków dla miasta. W podziękowaniu wręczył prezes Marii Dratwińskiej anioła z życzeniami dla wszystkich Sybiraków, a Sybirakom listy gratulacyjne.

Następnie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 21 pod kierunkiem Janiny Stawskiej i Elżbiety Błaszkowskiej – nauczycielek historii oraz Magdaleny Jankowskiej – nauczycielki muzyki zaprezentowali kolędy oraz żywy opis wieczerzy wigilijnej na zesłaniu. Był to obraz oparty na wspomnieniach zesłańców Sybiru.

W dalszej części spotkania kapelan ks. Henryk Jacuński oraz ks. dr Zbigniew Kobus odczytali Ewangelię i poświęcili opłatek, zapraszając do wspólnej wieczerzy.

Po podzieleniu się opłatkiem i złożeniu sobie wzajemnych życzeń, gościliśmy się, śpiewając kolędy przy wtórze fletu w wykonaniu najstarszego, 92-letniego Sybiraka Bogdana Zalewskiego, któremu podziękowano gromkimi brawami.

Tradycyjny stół wigilijny przygotował Marian Rutkowski

Kapelan Sybiraków ks. Henryk Jacuński i proboszcz katedralny Zbigniew Kobus błogosławią opłatek

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 21 im. Orląt Lwowskich w żywym obrazie wigilii na zesłaniu

Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych im. M. Kopernika Tadeusz Najdora odznaczony Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków – uczniowie szkoły nieodpłatnie wykonali generalny remont biura Koła ZS

Prezes Maria Dratwińska wręczyła prezydentowi Jackowi Wójcickiemu medalion wydany z okazji stulecia odzyskania niepodległości Polski, 90-lecia powstania Związku Sybiraków i 30-lecia jego reaktywowania

Poczet sztandarowy Koła: chorąży Jerzy Rzeczycki, Halina Krupa i Halina Zalewska

Autor: Maria Dratwińska, prezes Zarządu Koła i Oddziału ZS w Gorzowie Wielkopolskim

Click to listen highlighted text!