19 stycznia 2020 r. tradycyjnym spotkaniem opłatkowym przemyski Oddział Związku Sybiraków rozpoczął kolejny rok pracy. Spotkanie opłatkowe rozpoczęło się mszą świętą koncelebrowaną, której przewodniczył ks. prałat Stanisław Czenczek. Po mszy świętej członkowie Oddziału i zaproszeni goście przeszli do Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli, gdzie odbyło się spotkanie. Swoim udziałem zaszczycili nas: prezydent miasta Przemyśla Wojciech Bakun, starosta przemyski Jan Pączek, poseł Andrzej Matusiewicz, Teresa Paryna, Tadeusz Szczerbaty.

Spotkanie otworzyła i wszystkich przywitała prezes Zarządu przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków Stanisława Żak. Podczas spotkania odbyło się dzielenie opłatkiem i wspólne kolędowanie przy dźwiękach kolęd w wykonaniu wnuczki Sybiraczki Katarzyny Boczar i pięknym śpiewie Haliny Chytrej.

W tym radosnym dniu zasmuciła nas wiadomość, że dzień wcześniej odeszła od nas Sybiraczka Stanisława Mielniczek.

Spotkanie opłatkowe rozpoczęła msza święta

Do Sybiraków i zaproszonych gości przemawia prezes Stanisława Żak

Spotkanie opłatkowe przemyskich Sybiraków

Modlitwa i pobłogosławienie opłatków

Kolędy grała wnuczka Sybiraczki Katarzyna Boczar

Autor: Marian Boczar, sekretarz Zarządu Oddziału ZS w Przemyślu

Click to listen highlighted text!