Koło Związku Sybiraków Ziemi Nyskiej w Nysie bardzo uroczyście obchodziło 80. rocznicę masowych wywózek na Sybir i 30. rocznicę reaktywowania naszego Związku. Uroczystość odbyła się w dniu 23 stycznia 2020 r. w pięknej, zabytkowej restauracji w Nysie. Uczestniczyło w niej wielu dostojnych gości, m.in. krajowy kapelan Związku Sybiraków ks. Zdzisław Banaś, doradca wojewody opolskiego Jacek Szumański, starosta nyski Andrzej Kruczkiewicz, zastępca burmistrza Nysy Marek Rymarz, prezes AKWY Edyta Peikert, kierownik Dziennego Domu Pobytu Joanna Wiech, przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie – kierownik Działu Pomocy Środowiskowej i Świadczeń Przemysław Czarnopolski, członek Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Opolu Danuta Szeliga oraz licznie zebrani prezesi organizacji kombatanckich i brać sybiracka.

Uroczystość rozpoczęto Hymnem Sybiraków. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć Sybiraków, którzy pozostali w wiecznej zmarzlinie, a także pamięć o tych, którzy odeszli po powrocie do ojczyzny. Prezes Zarządu Koła Teresa Sajan w krótkich słowach przedstawiła genezę powstania Związku, jego reaktywowanie i bieżącą działalność.

Uroczystość obchodów rocznicowych została zorganizowana przez Urząd Miejski w Nysie we współpracy ze Związkiem Sybiraków – sfinansowana prawie w całości przez Urząd Miejski, kilku drobnych darczyńców oraz własny wkład każdego Sybiraka.

W tym miejscu serdecznie dziękuję w imieniu Sybiraków burmistrzowi Nysy Kordianowi Kolbiarzowi, zastępcy burmistrza Elwirze Ślimak, zastępcy burmistrza Markowi Rymarzowi oraz przewodniczącemu Rady Miejskiej w Nysie Pawłowi Nakoniecznemu. Szczególne podziękowania składam naczelnik Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego Alicji Papis i Małgorzacie Wawrzkowicz za wielkie zaangażowanie i włożone serce w przygotowanie uroczystości tych tragicznych rocznic.

Uroczystość odbiła się szerokim echem wśród mieszkańców Nysy i powiatu, bowiem trzech dziennikarzy z Polskiego Radia Opole, Radia Nysa i Radia ONY emitowało przez cały dzień wywiad z prezes Zarządu Koła Teresą Sajan. Redaktor telewizji regionalnej Łukasz Bressa przez cały tydzień transmitował wywiady o Syberii i Sybirakach oraz przebieg całej uroczystości.

Uroczystość rocznicowa pozostanie w pamięci i sercach Sybiraków na długie lata, a społeczeństwo Nysy i powiatu otrzymało lekcję prawdziwej, niezakłamanej historii o Sybirakach.

Przedstawiciel Sybiraków Henryk Merkel dziękuje prezes w imieniu Sybiraków za długoletnią pracę

Prezes Teresa Sajan wita zebranych. Od lewej: członek Zarządu Starostwa Joanna Burska, starosta nyski Andrzej Kruczkiewicz, ks. Zdzisław Banaś – krajowy kapelan Związku Sybiraków, prezes Teresa Sajan, zastępca burmistrza Nysy Marek Rymarz

Sybiracy przy stole

Starosta nyski Andrzej Kruczkiewicz wręcza prezent na ręce prezes Teresy Sajan

Zastępca burmistrza Nysy Marek Rymarz gratuluje prezes Teresie Sajan 30-lecia pracy i składa życzenia z okazji 80-lecia wywózek i 30-lecia reaktywowania Związku

Autor: Teresa Sajan, prezes Zarządu Koła ZS Ziemi Nyskiej

Click to listen highlighted text!