Na przełomie 2019 i 2020 r. jako członek wielu organizacji uczestniczyłem w dziewięciu spotkaniach opłatkowych i w jednej rodzinnej Wigilii. Chciałbym poniżej przedstawić głównie te, w których uczestniczyli Sybiracy z Koła Fabryczna Związku Sybiraków we Wrocławiu.

W dniu 12 grudnia 2019 r. odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Związek Sybiraków z Dolnego Śląska reprezentowały osoby zaproszone z Zarządu Oddziału i z poszczególnych Kół Związku działających w naszym województwie (19), z Koła Fabryczna – 10 osób (z około 250 członków). Zarząd Oddziału reprezentowali: Ryszard Janosz, Roman Janik, Włodzimierz Kowalczyk i Edward Drużyłowski. Spotkanie odbyło się w Starym Ratuszu.

Po przemówieniu prezydenta Jacka Sutryka, przedstawiciela kombatantów i osób represjonowanych oraz ks. kpt. Maksymiliana Jezierskiego (kapelana Akademii Wojsk Lądowych) składaliśmy sobie życzenia, a później odbyła się „konsumpcja” darów świątecznych przygotowanych przez uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych pod nadzorem nauczycieli, pięknie i smacznie przyrządzonych. Po spotkaniu każdy z uczestników był obdarowywany paczką świąteczną.

Było to miłe spotkanie. Prezydent Wrocławia, odwrotnie niż poprzedni nasi prezydenci, często spotyka się z seniorami! My, Sybiracy, mieliśmy już trzykrotnie podobne spotkanie. Spotkania zawsze są dobrze przygotowane i w miły sposób przeprowadzone, ze skromnym poczęstunkiem… ale jakże bogatszym od tego, jaki mieliśmy podczas zesłania!

Można pomyśleć, że to jest łączenie wszystkich grup z II wojny światowej i późniejszego okresu walczących na różnych frontach i popierających różne ugrupowania polityczne. I to jest piękne i dobre w naszej obecnej rzeczywistości.

To było tradycyjne, polskie spotkanie, z namiastką łączenia ludzi nie tylko w różnym wieku, ale i z różnych opcji politycznych. Opłatek łączył nas, tak jak modlitwa i życzenia.

W dniu 16 grudnia – ostatnie zebranie Zarządu Koła Fabryczna w 2019 r., połączone z dzieleniem się opłatkiem. Spotkanie opłatkowe ze wszystkimi chętnymi Sybirakami z Koła Fabryczna odbyło się w dniu 15 stycznia 2020 r.

Smutne było to spotkanie, gdyż odeszły z naszego Zarządu dwie osoby (śp. Lucyna Zgłobicka-Węcławska i śp. Zofia Daniszewska) oraz 21 członków Koła.

Po krótkiej naradzie podsumowującej 2019 r. i udzieleniu wytycznych na rok kolejny, łamaliśmy się opłatkiem i składaliśmy sobie życzenia. Na 11 członków Zarządu było obecnych 10. Większość z nas w trakcie rozmowy wspominało swoje pierwsze wigilie na zesłaniu w ZSRR, które przypadły najczęściej w trakcie II wojny światowej.

Było to skromne, powiedziałbym „robocze” spotkanie opłatkowe – przypominające o nadchodzącym święcie Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Lecz były opłatek, chwila ciszy, skromne przyjęcie i życzenia.

17 grudnia 2019 r. uczestniczyliśmy na zaproszenie Zarządu Oddziału Związku Sybiraków we Wrocławiu o godz. 11.00 w spotkaniu w Akademii Wojsk Lądowych. Udział wzięli w nim m.in.: prezes Zarządu Głównego ZS Kordian Borejko, przedstawiciele Zarządu Oddziału ZS we Wrocławiu z prezesem Eugeniuszem Kuszką, przedstawiciele Akademii Wojsk Lądowych. Życzenia Sybirakom składał kapelan Sybiraków ks. prof. Franciszek Głód, a opłatki błogosławił abp Józef Kupny.

Było szereg przemówień, „oficjalnych” życzeń, łamanie się opłatkiem jako symbolem pojednania i przebaczenia, jak również przyjaźni i miłości, a także jako symbolem chleba, wynikającym z modlitwy „Ojcze Nasz” (aby nam nigdy chleba nie zabrakło, a brakło w dziejach naszego życia i nie tylko na zesłaniu czy też deportacji).

Głównymi uczestnikami „stołu opłatkowego” jednak byli Sybiracy z Dolnego Śląska – reprezentujący wszystkie Koła Związku Sybiraków.

Bardzo przyjemne spotkanie zorganizowane przez Zarząd Oddziału ZS we Wrocławiu. Miło, że raczył nas odwiedzić nasz prezes Kordian Borejko (z Gdańska), jak również abp Józef Kupny. Tradycji stało się zadość, że uczestniczyli Sybiracy z całego województwa Dolnego Śląska.

Słowa podziękowania należą się Komendzie AWL za umożliwienie zorganizowania tak wspaniałego spotkania. Serdecznie dziękuję w imieniu Sybiraków z Koła Fabryczna i jako jeden z uczestników.

19 grudnia jadę na kolejne spotkanie opłatkowe, tym razem do Koła „SAPER” Związku Żołnierzy Wojska Polskiego do hotelu Jasek. To spotkanie z byłą głównie kadrą Wyższej Szkoły Oficerskiej Inżynierii Wojskowej im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, jak i z wdowami po naszych kolegach.

Po części organizacyjno-odznaczeniowej, ks. Maksymilian (kapelan AWL) pobłogosławił opłatek i uczestników, a następnie mogliśmy nawzajem złożyć sobie życzenia i łamać się opłatkiem. Było to drugie spotkanie w takiej liczbie uczestników po spotkaniu u prezydenta Wrocławia.

Pięknie jest spotkać się z przełożonymi i kolegami z okresu intensywnej pracy w procesie dydaktycznym, przekazywania wiedzy podchorążym i własnego dokształcania się poprzez prowadzenie prac naukowo-badawczych, głównie o kierunku dydaktyki i technicznym (jako WSOIW – o profilu technicznym). Nasza szkoła uległa połączeniu 25 lat temu, a my – jeszcze o niej pamiętamy. Właśnie takie spotkanie opłatkowe jest do tego okazją. W uroczystości brało udział kilku członków z naszych Kół Związku Sybiraków,

W dniu 15 stycznia 2020 r. organizujemy spotkanie opłatkowe z namiastką informacyjną o Kole Fabryczna Związku Sybiraków we Wrocławiu. Co ciekawe, ze względu na nasz wiek (Sybiraków) spotkanie zawsze jest organizowane w styczniu (w grudniu mamy sporo spraw w rodzinach), w Zespole Szkół Gastronomicznych, gdzie uczniowie praktycznie uczą się przygotowywać stoły, potrawy, obsługiwać, ba, pomagać w kuchni.

W naszym sybirackim spotkaniu towarzyszą nasz kapelan ks. prof. Franciszek Głód, dyrektorzy Zespołu Szkół Gastronomicznych i Szkoły Podstawowej nr 95 wraz z chórem oraz inni zaproszeni goście, np. były radny Jan Chmielewski czy wiceprezes Zarządu Oddziału Ryszard Janosz.

Po bardzo krótkim powitaniu głos zabiera nasz kapelan, który wspomina czas na zesłaniu na Syberii i odmawia krótką modlitwę oraz z chórem (podobnie jak w AWL) śpiewa kolędy. Po czym łamiemy się opłatkami i składamy sobie życzenia, aby zapomnieć o przeszłości, a w zdrowiu i szczęściu przeżyć przeznaczone nam jeszcze lata.

Mamy zawsze zupkę, rybkę na drugie danie i przysłowiowe ciastko z kawą lub herbatą, owoce i słodycze. Chór śpiewa w przerwach kolędy. Jak miło posłuchać i popatrzeć, z jaką werwą dzieci i młodzież śpiewają kolędy czy też Hymn Sybiraków.

Prezes Zarządu Koła przedstawia informacje na temat wykonania zadań w 2019 r. oraz główne zadania na kolejny – 2020 r.

Po obopólnym zapoznaniu się odśpiewaliśmy razem i pod przewodnictwem chóru ze Szkoły Podstawowej nr 95 Hymn Sybiraków!

Z pięciorga Sybiraków, którym prezydent RP Andrzej Duda przyznał Krzyż Zesłańców Sybiru (są to Halina Piskorska, Jadwiga Idczak, Janusz Durmaj, Kazimierz Horyd, Marian Obrąpalski), odznaczenie mogliśmy wręczyć tylko Halinie Piskorskiej. Krzyż Zesłańców Sybiru wręczył wiceprezes Zarządu Oddziału Ryszard Janosz z Danutą Zawko. Czworo pozostałych ze względu na stan zdrowia było nieobecnych.

W trakcie spotkania jako prezes Zarządu Koła przedstawiłem krótką informację o naszym Kole, a mianowicie:

– jest nas w Kole 242 osoby, w tym 153 kobiety i 89 mężczyzn, średnia wieku ponad 81 lat;

– naszą seniorką jest Jadwiga Kuczyc (98 lat), pani Jadwidze, która pięknie opowiada o swoich przeżyciach, wręczyłem książkę Ewy Kobel i Kamilli Jasińskiej „Wrocław szlakiem pamięci Zesłańców Sybiru”;

– do naszego Koła przyjęliśmy w 2019 r. trzech członków;

– składki członkowskie opłaca na bieżąco 159 osób (nie opłaca 83 członków);

– Krzyżem Zesłańców Sybiru zostało wyróżnionych 17 członków Koła, a Odznaką Honorową – 3 osoby, 21 osób nie posiada KZS; na medale Pro Patria, Stulecia Odzyskania Niepodległości i Opiekuna Miejsc Pamięci musimy jeszcze poczekać;

– renty tzw. sybirackiej w Kole nie ma 61 osób;

– z naszego życia w 2019 r. odeszło na zawsze 21 osób.

Głos zabrał m.in. wiceprezes Zarządu Oddziału Ryszard Janosz (główna uwaga była zwrócona na organizację przedsięwzięć w 2020 r.)

Ksiądz profesor zachęcał do wzięcia udziału w uroczystościach w Albertówce w dniach 24–26 stycznia oraz do uczestniczenia w wykładach z antropologii filozoficzno-teologicznej w ramach zajęć seminaryjnych dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

To nic, że przekroczyliśmy już ponad osiemdziesiątkę. Dalej w miarę możliwości uczestniczymy we wszystkich uroczystościach państwowych i organizowanych przez Związek Sybiraków. Pomagamy sobie wzajemnie, nie tylko poprzez odwiedziny, ale pomoc materialną.

Uczestniczyłem w tylu spotkaniach opłatkowych. Na wszystkich z nich były pogoda ducha, radość, uśmiech i chęć przekazania swoich myśli. Może nie zawsze są one wesołe, ale zawsze coś wnoszą dla osób słuchających. Zawsze do domu wracałem zadowolony, pełny wiary, że szanujemy tradycję, wierzymy w ludzi, którzy robią te spotkania dla nas, ludzi pracujących, będących na emeryturach i rentach. Szczególnie ci ostatni są dumni, że o nich się nie zapomina. Oby tak dalej, bądźmy dobrej wiary. Miło było, gdy na spotkaniach u prezydenta Wrocławia, w AWL, w hotelu Jasek czy też w Zespole Szkół Gastronomicznych głos zabierali księża, nie tylko z punktu widzenia wiary katolickiej, ale z punktu widzenia np. ciemiężonych zesłańców na Sybir czy też uczestników II wojny światowej, oddając im chwałę i podziękowanie, a dodatkowo zachęcając do śpiewania kolęd. To było miłe. Większość spotkań jest zbliżona do spotkań w domach, w rodzinach. I to jest piękne.

Wszystkim organizatorom w imieniu uczestników serdecznie dziękuję, to jest niemały trud, aby zorganizować i mieć nadzieję, że uczestnicy będą mogli przyjść, a więc do zobaczenia w grudniowo-styczniowych spotkaniach 2020/2021 r.!

Spotkanie w Starym Ratuszu. Ogólny widok „naszego stołu” – Sybiraków. Stoi wiceprezes Zarządu Oddziału Ryszard Janosz, obok wiceprezes Roman Janik. Z Koła Fabryczna udział wzięli: Krystyna Dobkowska, Danuta Zawko, Bogusława Chojenta, Otylia Sych, Barbara Kraszewska, Zofia Tunkiewicz, Stanisława Szarycz, Edward Studziński i Antoni Tunkiewicz, 12 grudnia 2019 r.

Przemówienie prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, obok ks. kpt. Maksymilian Jezierski

Zebranie Zarządu Koła ZS Fabryczna. Od prawej: Barbara Kraszewska, Edward Studziński, Otylia Sych, Krystyna Dobkowska, Stanisława Szarycz i Nijola Stankiewicz-Latosik – aktualnie rzecznik prasowy Zarządu Oddziału, 16 grudnia 2019 r.

Spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Zarząd Oddziału ZS we Wrocławiu, 17 grudnia 2019 r.

Przemawia nasz kapelan ks. prof. dr hab. Franciszek Głód. Z lewej prezes Zarządu Głównego Kordian Borejko i abp Józef Kupny

Prezes Zarządu Głównego Kordian Borejko w asyście prezesa Zarządu Oddziału Eugeniusza Kuszki odznaczył przedstawiciela Akademii Wojsk Lądowych Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków

Spotkanie Koła „SAPER” Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Wręczenie medali nadanych przez Zarząd Główny organizacji, 19 grudnia 2019 r.

Spotkanie opłatkowe Koła ZS Wrocław-Fabryczna, 15 stycznia 2020 r.

Kolędy w wykonaniu chóru Szkoły Podstawowej nr 95 pod dyrekcją Ewy Syjud-Onackiej

Autor: Antoni Tunkiewicz, prezes Zarządu Koła ZS Wrocław-Fabryczna

Click to listen highlighted text!