Z okazji obchodów Dnia Sybiraka i 72. rocznicy napaści Związku Sowieckiego na Polskę w mieście Kole 16 września 2011 r. nastąpiło uroczyste oddanie do użytku ronda noszącego imię Sybiraków. Starosta kolski Wieńczysław Oblizajek powitał wszystkich zebranych i podziękował władzom miasta za współpracę przy realizacji inwestycji oraz tym, którzy się do niej przyczynili. Następnie zaprosił wybrane osoby do odsłonięcia czterech tablic z nazwą ronda. Biało-czerwoną wstęgę z jednej z nich zdjęli Prezes Koła Terenowego Związku Sybiraków w Kole Wiesław Sitowski i Członek Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Koninie Zbigniew Korzec. Pozostałe tablice odsłonili przedstawiciele władz powiatowych i miejskich, ze Starostą, Burmistrzem oraz Przewodniczącym Rady Powiatowej i Miejskiej na czele. Ksiądz proboszcz Janusz Ogrodowczyk, kapelan kolskich Sybiraków, dokonał poświęcenia ronda. W imieniu kolskich Sybiraków Prezes Koła podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zbudowania w centrum miasta tej nowoczesnej inwestycji, oraz tym, którzy wsparli wniosek Koła o nadanie tak ważnej, historycznej nazwy „rondo Sybiraków”.

Dnia 18 września o godz. 12 w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Kole została odprawiona uroczysta msza święta w intencji kolskich Sybiraków, którą celebrował i homilię wygłosił kapelan Sybiraków Janusz Ogrodowczyk. Podczas mszy delegacja Sybiraków oraz władz powiatowych i miejskich złożyła wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą losy Sybiraków, przy której wartę honorową pełnili harcerze z Hufca Kolskiego. Po mszy świętej nastąpiło spotkanie Sybiraków z władzami powiatowymi i miejskimi w sali podziemia kościoła, przy herbacie, kawie i słodyczach.

Obydwie uroczystości zostały opisane w lokalnych mediach, a telewizja kablowa przeprowadziła transmisję.

Od lewej Prezes Koła Terenowego Związku Sybiraków w Kole Wiesław Sitowski i Członek Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Koninie Zbigniew Korzec podczas odsłonięcia tablicy ronda Sybiraków.

Oprac.: Wiesław Sitowski, Koło Terenowe w Kole

 

Click to listen highlighted text!