Taki napis przywitał nas, Sybiraków, 14 lutego 2018 r. i zgromadzonych uczniów z Zespołu Szkół Technicznych im. gen. W. Andersa w Białymstoku w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej.

Uroczystość rozpoczęła się przywitaniem przez dyrektor szkoły Renatę Frankowską, a następnie Hymnem Sybiraków w wykonaniu wszystkich obecnych.

Na wstępie zabrał głos prezes Tadeusz Chwiedź, który przedstawił przyczyny i skutki paktu Ribbentrop–Mołotow oraz tragiczny w skutkach rozkaz Stalina z 5 grudnia 1939 r. o deportacji obywateli polskich na Syberię i do Kazachstanu w latach 40. XX w. W poruszający sposób przedstawił los polskich dzieci, szczególnie sierot, które umierały z głodu i chorób.

Obecny na spotkaniu wiceprezes Józef Panasiuk był również sierotą – matka zmarła (dwoje rodzeństwa również), a ojciec zginął na szlaku bojowym gen. Andersa. On sam wraz z dwoma braćmi i siostrą po wielu perypetiach wrócił do Polski.

Następnie zabrał głos Zenon Puchalski, autor książki „Z Zacisza na Syberię”, która była żywą lekcją historii, ponieważ jego rodzina wraz z pozostałymi mieszkańcami osady wojskowej Zacisze koło Białegostoku w liczbie 78 osób została wywieziona na Syberię właśnie 10 lutego 1940 r. Zenon Puchalski, wywieziony na zesłanie w wieku 12 lat, wszystko przedstawiał bardzo obrazowo, a do tego slajdy zdjęć zamieszczonych w książce pomagały zrozumieć i chociaż w części sobie wyobrazić pobyt na tej „nieludzkiej ziemi”.

Zadawane pytania wskazujące na zainteresowanie słuchaczy tematem i nastrój wśród uczniów świadczyły o poruszeniu warunkami życia i wprost niedowierzaniu, że tak właśnie było, jak przedstawiał autor.

Na zakończenie głos zabrała sekretarz Zarządu Oddziału ZS Jolanta Hryniewicka, która pokrótce przedstawiła ostatnie przedsięwzięcia, a szczególnie zachęcała do zwiedzenia Muzeum Sybiraków wraz z Panoramą Golgoty Wschodu i innymi znakami pamięci oraz nowo wybudowanym obeliskiem upamiętniającym miejsce wywózki obywateli polskich w głąb ZSRR w latach 40. na dworcu PKP Białystok Fabryczny.

Prowadzący program uroczystości bardzo serdecznie podziękował przedstawicielom Związku za uczestnictwo, a dyrektor szkoły wręczyła podziękowania za tak wspaniałą lekcję historii.

Autor: Jolanta Hryniewicka

Click to listen highlighted text!