Najmłodsi uczniowie Gimnazjum im. Sybiraków w Jerzmankach w dniu 17 września 2015 r. spotkali się na lekcji żywej historii z Sybiraczką Franciszką Adamenko. Pierwszoklasiści wysłuchali opowieści o losach rodziny pani Franciszki, o aresztowaniu w 1950 r., wywózce w okolice Chabarowska, warunkach życia, pracy rodziców i pobycie w rosyjskiej szkole. Bohaterka spotkania pokazywała zdjęcia z koleżankami, swoje rosyjskie świadectwo szkolne. Wspominała o skrajnej biedzie i wielkiej miłości, jaką otrzymywała od rodziców, co pomogło im przetrwać okres deportacji i pozwoliło wrócić do Polski w 1957 r.

Takie spotkania są elementem wychowania młodzieży w Gimnazjum im. Sybiraków w Jerzmankach w duchu patriotyzmu i szacunku dla ojczyzny. Są one wpisane w harmonogram zajęć klas pierwszych i stanowią ważny element przekazywania historii narodowej.

Żywa lekcja historii

Żywej lekcji historii udzieliła Sybiraczka Franciszka Adamenko

Uczniowie z Franciszką Adamenko

Uczniowie klas pierwszych z Franciszką Adamenko

Oprac.: Katarzyna Brauza

Click to listen highlighted text!