Grudzień każdego roku to czas wspólnych spotkań członków Koła Związku Sybiraków w Gorzowie Wielkopolskim przy wigilijnym stole.

Spotkanie w dniu 7 grudnia 2013 r. było poprzedzone wyborem nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła. W części sprawozdawczo-wyborczej uczestniczyło 90 członków Koła. Obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście: wicewojewoda lubuski Jan Świrepo, przewodniczący Rady Miasta Jerzy Sobolewski, prezes Towarzystwa Miłośników Polesia Kazimierz Suproniuk, prezes Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Wilhelmina Rother, przedstawicielka Gorzowskiej Rodziny Katyńskiej (i jednocześnie członek naszego Koła) Alicja Marosz, prezes gorzowskiego Oddziału Światowego Związku Żołnierzy AK Bogusław Mucha, dyrektor Działu Zbiorów Regionalnych w Bibliotece Wojewódzkiej Grażyna Kostkiewicz, prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Gorzowie Wielkopolskim i członek Zarządu Głównego ZS Jadwiga Ostrowska oraz prezesi kół terenowych gorzowskiego Oddziału ZS – Henryk Korba (Międzyrzecz), Mieczysław Wirszyc (Sulęcin), Wincenty Misztak (Rzepin), Iwona Raksa (Drezdenko), Ryszard Kowaluk (Słubice) i Jan Baran (Skwierzyna).

Po powitaniu zaproszonych gości i członków Koła przez prezes Marię Dratwińską, wysłuchaniu Hymnu Sybiraków i uczczeniu chwilą ciszy Sybiraków, którzy opuścili nasze szeregi w 2013 r., odznaczono Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków 9 członków naszego Koła oraz pana Dariusza Sapkowskiego, pracownika Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego. Odznaczenia w asyście prezes Zarządu Oddziału ZS Jadwigi Ostrowskiej wręczał wicewojewoda lubuski Jan Świrepo.

Następnie przewodnictwo zebrania przekazano w ręce prezes Jadwigi Ostrowskiej. Po spełnieniu wszystkich formalności wybrano nowy Zarząd Koła w 11-osobowym składzie. Funkcję prezesa nadal pełni Maria Dratwińska, wiceprezesami zostali Ewa Rawa i Władysław Ryl, na stanowisko skarbnika powołano Janinę Molkę, a funkcję sekretarza powierzono ponownie Halinie Zalewskiej. W skład Zarządu Koła weszli także: Jerzy Rzeczycki, Weronika Sowa, Halina Krupa, Wincenty Hubski, Wacława Minorowicz, Henryk Jarmołowicz. Wybrano 3-osobową Komisję Rewizyjną Koła w składzie przewodniczący – Józef Kita, członkowie – Marian Jermak, Piotr Turczyn, oraz 20 delegatów na zgromadzenie Oddziału Związku Sybiraków w Gorzowie Wielkopolskim.

Uroczystości wigilijnej przewodniczyła honorowa prezes Koła Anna Makowska-Cieleń, a rozpoczął ją uroczystą modlitwą i błogosławieństwem kapelan Sybiraków ks. Henryk Jacuński – Sybirak, członek naszego Koła. Po połamaniu się opłatkiem i życzeniach zdrowia wysłuchaliśmy koncertu kolęd i pastorałek w wykonaniu nauczycieli i uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia im. W.J. Ciesielskiego w Gorzowie Wielkopolskim. Artystom podziękowaliśmy słodkimi upominkami. Trochę głodni zasiedliśmy do wigilijnego stołu zastawionego barszczykiem, krokietami, śledziami, pierogami z kapustą i grzybami oraz sałatką. Czas upłynął na śpiewaniu kolęd.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze prowadzi prezes Oddziału Jadwiga Ostrowska. Na zdjęciu (od lewej): kapelan ks. Henryk Jacuński, prezes Towarzystwa Miłośników Polesia Kazimierz Suproniuk, Władysław Ryl i Anna Makowska-Cieleń – członkowie Komisji Uchwał i Wniosków, przewodniczący Rady Miasta Jerzy Sobolewski

Ukonstytuowany Zarząd Koła. Od lewej: Janina Molka – skarbnik, Władysław Ryl – wiceprezes, Jerzy Rzeczycki – chorąży pocztu sztandarowego, Halina Zalewska – sekretarz, Maria Dratwińska – prezes, Ewa Rawa – wiceprezes, Wacława Minorowicz, Helina Krupa, Wincenty Hubski – członkowie (nieobecna Weronika Sowa – członek)

Odznaczeni Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków (od lewej): Halina Krupa, Henryk Jarmołowicz, Janina Molka, Weronika Sowa, wręczający odznaczenia wicewojewoda lubuski Jan Świrepo, Weronika Stonoga, Piotr Turczyn, Bogdan Zalewski

Uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia im. W.J. Ciesielskiego w Gorzowie Wielkopolskim, przy instrumentach klawiszowych nauczyciel Marek Zalewski

Oprac. Halina Zalewska, sekretarz Koła

 

Click to listen highlighted text!