W Zespole Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Pamięci Polskiego Sybiru w Nowym Sączu. Stery Stowarzyszenia ponownie powierzono Robertowi Sobolowi, wiceprezes – Antonina Dzikowska, dyrektor szkoły, której patronują zesłańcy.

Do zarządu weszli ponadto: Maria Sowa (sekretarz), Maksymilian Wilk (skarbnik) oraz Kazimierz Korczyński, Danuta Rybicka i Dorota Pietruszka (członkowie zarządu). Komisji rewizyjnej szefuje Urszula Orzechowska. Podczas walnego zebrania K. Korczyński, członek Zarządu Głównego Związku Sybiraków, wręczył Odznaki Honorowe za Zasługi dla Związku Sybiraków: złote – Janinie Brzozowskiej i Danucie Rybickiej, srebrne – Otyldzie Wojciukiewicz i Irenie Zabawie. W dalszej części zebrania omawiano plany i zamierzenia na przyszłość.

 

Warto wiedzieć

Stowarzyszenie Pamięci Polskiego Sybiru w Nowym Sączu zostało powołane w 2009 roku w celu kultywowania pamięci o zesłańcach Sybiru, przekazywania tej wiedzy młodemu pokoleniu, wspierania działalności Związku Sybiraków i podejmowania działań mających na celu zachowanie pamięci o Golgocie Wschodu. Członkowie Stowarzyszenia wzięli udział i współorganizowali m.in. Wigilię Sybiraków, obchody rocznicy wywózki na Syberię, zbrodni katyńskiej, wybuchu II wojny światowej, Międzyszkolny Konkurs Poezji Sybirackiej, Konkurs Wiedzy o Patronie w Zespole Szkół nr 2 im. Sybiraków, Nowosądecki Marsz Pamięci Sybiraków. Sądeccy Sybiracy wzięli także udział w Międzynarodowym Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku oraz odwiedzali ogniska polskości na Litwie, Ukrainie i Białorusi.

Stowarzyszenie sprawuje opiekę nad symbolicznym grobem Sybiraków na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu i obeliskiem Pamięci Sybiraków przy ul. Kraszewskiego oraz przyznaje rodzinom emblemat Golgoty Wschodu – „Zesłaniec Sybiru”, którym opatruje się groby zmarłych Sybiraków.

Staraniem Stowarzyszenia, przy pomocy finansowej Urzędu Miasta, wydano książkę o 20-letniej działalności Związku Sybiraków w Nowym Sączu wraz ze wspomnieniami z pobytu na „nieludzkiej ziemi”. W 2010 r. z inicjatywy Stowarzyszenia odbył się w Nowym Sączu I Krajowy Zjazd Szkół i Placówek noszących imię Zesłańców Sybiru, w którym wzięli udział delegaci 21 szkół różnego stopnia. Nie byłoby tak bogatej działalności, gdyby nie wsparcie, jakie sądeckim Sybirakom udziela Zespół Szkół nr 2, na czele z dyrektor Antoniną Dzikowską.

Stowarzyszenie Pamięci Polskiego Sybiru w Nowym Sączu nie jest typową organizacją kombatancką, bo oprócz Sybiraków, których szeregi wykruszają się, działają w nim przedstawiciele średniego i młodego pokolenia, przeważnie potomkowie zesłańców, ale także ludzie, dla których ważna jest pamięć o cierpieniach Polaków na „nieludzkiej ziemi”. Tu dobrym przykładem jest postać prezesa Stowarzyszenia Roberta Sobola, od lat organizującego akcje pomocy Sądeczan dla Polaków na Wschodzie.

Tekst z portalu Sądeczanin autorstwa red. Henryka Szewczyka

 

Click to listen highlighted text!