W Lubaniu w dniu 18 września 2023 roku odbyły się powiatowe uroczystości związane z 84. rocznicą napaści Sowietów na Polskę, 95. rocznicą powstania i 35. rocznicą reaktywowania Związku Sybiraków w Polsce oraz Dnia Sybiraka. Organizatorzy Starosta Lubański Walery Czarnecki, Burmistrz Miasta Lubania Arkadiusz Słowiński i Prezes Zarządu Koła ZS Romuald Karczewski poprzez informacje na plakatach i w indywidualnych zaproszeniach poprosili społeczeństwo powiatu lubańskiego do udziału w tych uroczystościach.

Uroczystości rozpoczęły się na Cmentarzu Komunalnym w Lubaniu przed pomnikiem Ofiar łagrów, zsyłek i innych miejsc kaźni na „Nieludzkiej Ziemi”.

Po powitaniu zebranych oraz młodzieży z klasy o profilu proobronnym z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej wraz z opiekunem panią Elizą Słowińską w krótkim wystąpieniu prezes Zarządu ZS Romuald Karczewski przypomniał fakty z powstania „Symbolicznej Mogiły”. Przypomniał że „Mogiła” została wzniesiona w roku 1989 roku, pod którą jest wmurowana urna z ziemią, ze szczególnych miejsc, ważnych dla zmarłych w związku z II Wojną Światową w tym przede wszystkim dla  Sybiraków. Po wysłuchaniu capstrzyku w wykonaniu pana Kazimierza Bętlęwskiego zebrani wysłuchali wiersza Mariana Jonkajtysa pt. „Poległym i Pomordowanym na Wschodzie” w wykonaniu ucznia Igora Chudzik z ZSZiO im. KZL w Lubaniu. Uczestnicy złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze. Następnie w szyku za sztandarami i wszyscy udali się na plac przykościelny kościoła p.w. Świętej Jadwigi Śląskiej w Lubaniu.

Dalsza część uroczystości rozpoczęła się zbiórką pocztów sztandarowych na placu przy kościele pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Lubaniu. Na uroczystości przybyło 10 pocztów sztandarowych z instytucji, ze szkół średnich i podstawowych.

Po wprowadzeniu Warty Honorowej przy Wotum Dziękczynnym znajdującym się w kościele i pocztów sztandarowych Msza święta rozpoczęła się hymnem  państwowym.  Eucharystię w intencji Ojczyzny i Sybiraków celebrowało czterech kapłanów w tym dwóch Honorowych Sybiraków. Uczestników mszy w imieniu organizatorów powitał ks. proboszcz Andrzej Fila, który także wygłosił przejmującą homilię, przedstawiając fakty  napaści Sowietów na Polskę i gehennę polskich rodzin na zesłaniu na dalekiej Syberii. Na zakończenie nabożeństwa głos zabrał Starosta Powiatu Lubańskiego Walery Czarnecki, który przytoczył fakty historyczne z początków II wojny światowej w konsekwencji, której dokonano czwartego rozbiór Polski.

Po mszy św. odbyła się część patriotyczna, poprowadziła ją Anna Humen ze Starostwa Powiatowego. Ta część rozpoczęła się odegraniem Hymnu Sybiraków z udziałem Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu. Następnie głos zabrała poseł na Sejm RP Zofia Czernow, która pozdrowiła Sybiraków, wyrażając im dogłębną wdzięczność, za ich świadectwo i ich życiową  postawę.
Członek Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie Jarosław Trościanko w swoim wystąpieniu poruszył istotne kwestie związane z działalnością Związku w oddziałach i w kołach terenowych. Przypomniał o wznoszonych przez Sybiraków „Miejscach Pamięci” na terenie całej Polski. Mówiąc o Sybirakach biorących udział w dzisiejszej uroczystości nazwał ich „Dziećmi Sybiru”. Powiedział tak, bo przecież w dniu wywózki byliśmy małymi dziećmi. Podkreślił heroizm Matek sybiraczek, które walczyły o życie swoich dzieci na tej „Nieludzkiej Ziemi’.

Następnie został odczytany Apel Poległych przez panią Elizę Sławińską – nauczyciela Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu. z udziałem uczniów klas proobronnych w/w szkoły. Zebrani w ciszy w postawie stojącej celebrowali słowa apelu.

Kolejnym punktem programu było wręczenie odznaczeń i medali pamiątkowych. Za szczególne zasługi dla Związku. Odznaką Honorową Sybiraka zostały odznaczone: Pani Małgorzata Gut-Twardowska, pani Eliza Sławińska, pani Monika Łyp, pani, Eliza Słowińska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej z Lubania i pan Grzegorz Wieczorek z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza z Lubania. Złotą Odznakę za zasługi dla Związku został wyróżniony wiceprezes Zarządu Koła w Lubaniu – Kazimierz Bętlewski. Wręczenia odznaczeń dokonał Jarosław Trościanko członek Zarządu Głównego ZS z udziałem Starosty Powiatu Lubańskiego Walerym Czarneckim i prezesem lubańskiego koła Romualdem Karczewskim. Następnie przystąpiono do wręczenia medali pamiątkowych wydanym przez Zarząd Główny w Warszawie w związku z 95-rocznicą postania Związku Sybiraków. Decyzją Zarządu Oddziału w Jeleniej Górze, medal został przyznany prezesowi Zarządu lubańskiego koła Romualdowi Karczewskiemu. Wręczenia medalu dokonał Jarosław Trościanko. Należy przypomnieć że Medale Pamiątkowe otrzymali także dwaj wiceprezesi lubańskiego koła: Aleksander Hreczecha i Kazimierz Bętlewski podczas akademii w dniu 15.09.2023r. w Jeleniej Górze.

Decyzją Zarządu lubańskiego koła medale pamiątkowe zostały przyznane niżej wymienionym instytucjom oraz członkom zarządu koła: Starostwu Powiatowemu w Lubaniu, Urzędowi Miasta w  Lubaniu, Zespołowi Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu, pani Danucie Biber i pani Marii Limanowskiej. Medale wręczył Romuald Karczewski z udziałem Jarosława Trościanko.  Po tym  pięknym akcie wyróżnienia osób i instytucji na rzecz Sybiraków,  uczestnicy uroczystości złożyli wiązanki kwiatów przy „Wotum Dziękczynnym” w kościele.

Uroczystość patriotyczna zakończyła się zaproszeniem przez Sybiraków uczestników na poczęstunek  na teren ogrodów pobliskiej restauracji.  Młodzież szkolna i uczestnicy kompani honorowej w prezencie od Sybiraków otrzymali długopisy z nadrukiem oraz znaczek pamiątkowy związany z 95. rocznicą powstania Związku Sybiraków w Polsce. Przy wspólnym poczęstunku, który częściowo był sponsorowany przez Starostwo Powiatowe uczestniczyło ponad 50 osób. Rodziny Sybiraków przygotowały domowe wypieki. W miłej i serdecznej atmosferze zakończyły się uroczystości Dnia Sybiraka w Lubaniu.

Opracowała: Regina Karczewska

 

Od Lewej stoją: Walery Czarnecki, Gut-Twardowska, Monika Łyp, Eliza Sławińska Wiktor Wieczorek, Kazimierz Betlewski, Romuald Karczewski, Jarosław Trościanko.

 

 

Click to listen highlighted text!