Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że wieku 99 lat odszedł od nas
śp. Tadeusz Olizarowicz,
ppor. rezerwy, Żołnierz Niezłomny, harcerz z drużyny w Grodnie przed 1939 r.

Aresztowany w Grodnie, został skazany na dziesięć lat zsyłki do kopalni w Magadanie, powrócił do Polski w latach 50. do rodziny w Polsce, do Supraśla k/Białegostoku.

Od chwili reaktywowania Związku Sybiraków i powstania w Białymstoku Oddziału, stał się aktywnym członkiem Związku i przez dwie kadencje w latach 1990-1998 był prezesem Oddziału w Białymstoku. Jego zasługą było powstanie wielu kół terenowych Związku oraz tablicy memoratywnej poświęconej wywiezionym Polakom na „nieludzką ziemię”, zlokalizowanej w kościele pw. Ducha św. w Białymstoku.
Położył wielkie zasługi przy tworzeniu pomnika Grobu Nieznanego Sybiraka, autorstwa Dymitra Grozdewa, który został poświęcony w 1977 roku w obecności władz kościelnych i samorządowych oraz min. ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Adama Dobrońskiego.
Po zakończonej kadencji w Oddziale został prezesem Koła Związku w Supraślu.

Został uhonorowany odznaczeniami państwowymi: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Zesłańców Sybiru, Pro Memoria, Pro Patria, Złota Honorowa Odznaka Zasłużony dla Związku Sybiraków. Honorowa Odznaka Sybiraka oraz wieloma odznaczeniami  resortowymi i kombatanckimi.

Był prawym człowiekiem, w każdej sytuacji starał się pomóc sybirakom. Przez całe swoje życie służył Polsce i dewizie „Bóg, Honor, Ojczyzna”  Został pochowany z ceremoniałem wojskowym.

Pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci.
Spoczywaj w pokoju.

                                                                             Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku.

 

Click to listen highlighted text!