Intensywnie pracujemy nad realizacją zadania pt. Na nieludzkiej ziemi – digitalizacja i upowszechnienie kwestionariuszy i wspomnień Sybiraków zesłanych w latach 1939-41”.

Celem zadania, dofinansowanego przez  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest digitalizacja i udostępnienie online na portalu zbioryspoleczne.pl kwestionariuszy członków Związku Sybiraków oraz załączonych do nich materiałów archiwalnych wchodzących w skład zasobu archiwum Zarządu Głównego Związku Sybiraków.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”

Click to listen highlighted text!