W dniu 5 grudnia w Rzeszowie odbyło się Międzypokoleniowe spotkanie upamiętniające losy Zesłańców Sybiru. Organizatorami wydarzenia byli: Wojewoda Podkarpacki dr Ewa Leniart, Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Rzeszowie i Przemyślu.
Podczas spotkania Pani Teresa Paryna – przemyska poetka zaprezentowała wiersze mówiące o Kresach, zesłaniach na Sybir i Katyniu.
Osoby zasłużone za działalność patriotyczną i na rzecz Związku Sybiraków postanowieniem Prezydenta RP zostały odznaczone Srebrnym Krzyżem Zasługi. Odznaczenia otrzymali: Pani Krystyna Hańczuk, Pani Jadwiga Maszczak i Pan Józef Sieńko.
Medalem Pro Patria nadanym przez Szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uhonorowane zostały osoby: Stanisława Nykiel, Anna Rak, Jadwiga Romańczyk, Jan Szadkowski, Danuta Zbyszyńska, Maria Żebrowska. Aktu dekoracji dokonała Wojewoda Podkarpacka Pani Ewa Leniart.
Złotą Odznakę za zasługi dla Związku Sybiraków nadaną przez Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków zostały wyróżnione Pani Krystyna Jasz i Pani Teresa Staś a Odznaką Honorową Sybiraka Pan Krzysztof Kędzierski.
Spotkanie w hołdzie żyjącym Zesłańcom Sybiru swoim występem uświetnili uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk Chłopskich w Harcie.
Nie zabrakło wspomnień osób deportowanych. Pani Stanisława Żak przedstawiła swoje wspomnienia, gdy jako dziecko została po zakończeniu II wojny światowej zesłana wraz z rodziną do Chabarowska.
Na spotkanie przybyli przedstawiciele Władz wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gmin. Przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie i Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Służby mundurowe: Wojsko, Straż Graniczna, Policja, Służba Więzienna oraz Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna. Przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz młodzież.
Udział w spotkaniu wzięli uczniowie z X Liceum Ogólnokształcące im. Sybiraków w Rzeszowie wraz z Pocztem Sztandarowym.
Za udział w spotkaniu, w imieniu organizatorów podziękował Pan Józef Sieńko – prezes rzeszowskiego Oddziału Związku Sybiraków.
Spotkanie poprowadził wiceprezes przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków Pan Marian Boczar.
Tekst: Marian Boczar
Z pełną relacją można zapoznać się na stronie internetowej przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków: http://sybiracy-przemysl.pl/category/wydarzenia/
Click to listen highlighted text!