17 września to ważna data dla przemyskich Sybiraków. W tym dniu obchodzimy Dzień Sybiraka i wspominamy rocznicę napaści sowieckiej na Polskę, która była początkiem deportacji wielu mieszkańców Przemyśla i powiatu przemyskiego na Sybir i do Kazachstanu.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. bp Stanisława Jamrozka a homilię wygłosił ks. prałat Jan Mazurek duszpasterz przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków.
Po nabożeństwie odbyła się druga część uroczystości przy pomniku „Zesłańcom Sybiru i Ofiarom Katynia”. Rozpoczęła się od Hymnu Państwowego i Hymnu Sybiraków. Odmówiono modlitwę ekumeniczną. Uświetnieniem uroczystości były okolicznościowe wiersze „W Dniu Sybiraka” i Sybirakom przemyskim” napisane i odczytane przez Panią Teresę Parynę przemyską poetkę.

Postanowieniem Prezydenta RP Krzyżem Zesłańców Sybiru odznaczona została deportowana i więziona w miejscu zsyłki  Pani Sofija Roznatowska aktu dekoracji dokonała Pani Jolanta Sawicka Wicewojewoda Podkarpacki.
Osoby związane ze Związkiem Sybiraków zostały wyróżnione przez Szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Pana Jana Józefa Kasprzyka.  Medal „Pro Bono Poloniae” otrzymała Pani Lidia Kiełczyńska, Medale „Pro Patria” otrzymali: Pani Helena Czernicka, Pani Krystyna Zwierkowska, Pan Mieczysław Tłuczek, Pan Władysław Witesko. W imieniu Szafa UdsKiOR dekoracji dokonała Pani Jolanta Sawicka Wicewojewoda Podkarpacki.

Podczas uroczystości głos zabrali: Pani Jolanta Sawicka Wicewojewoda Podkarpacki, Pani Stanisława Żak prezes przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków, Pan Marek Rząsa Poseł na Sejm RP, Starosta Przemyski Pan Jan Pączek, Prezydent Miasta Przemyśla Pan Wojciech Bakun.

List okolicznościowy skierował Szef UdsKiOR pan Jan Józef Kasprzyk.

Na zakończenie został odczytany Apel Pamięci Sybiraków, Apel Poległych i została oddana salwa honorowa. Delegacje złożyły wieńce i zapalono znicze przy pomniku.

Tekst i film: Marian Boczar
Zdjęcia: Łukasz Sztolf i Małgorzata Dachnowicz

Mszy św. przewodniczył ks. bp Stanisław Jamrozek
ks. prałat Jan Mazurek duszpasterz przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków
Uczestnicy uroczystości z Panią Jolantą Sawicką Wicewojewodą Podkarpacką i Wojciechem Bakunem Prezydentem Miasta Przemyśla
Pamięci Zesłańców Sybiru

Modlitwa ekumeniczna ks. prałat Jan Mazurek, ks. płk Władysław Kozicki kapelan WP i ks. płk Jerzy Mokrauz kapelan obrządku prawosławnego
Wieniec składają przedstawiciele przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków
Zdjęcie pamiątkowe – 17.09.2022 r.
Click to listen highlighted text!