17 sierpnia 2022 r. . w budynku Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, odbyło się Walne Zgromadzenie członków Oddziału Związku Sybiraków w Rzeszowie.

Podczas Walnego Zgromadzenia przedstawiono sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału w okresie kadencji 2018 – 2022, działalności finansowej, przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną i z działalności Sądu Koleżeńskiego.

Po części sprawozdawczej odbyły się wybory do Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,  w wyniku których wybrano nowe władze Oddziału:

Prezes – Józef Sieńko

Sekretarz – Magdalena Bukała

Skarbnik –  Anatol Karewicz

Członek Zarządu – Stanisław Rogalski

Członek Zarządu – Danuta Zedanja

Prezes ustępującego Zarządu Pani Danuta Zbyszyńska podziękowała za pracę wszystkim członkom poprzedniego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Ważnym dla wszystkich zebranych było podjęcie uchwały o nadaniu Godności Honorowego Prezesa Oddziału Pani Danucie Zbyszyńskiej.

Opracował: Józef Sieńko

 

 

Click to listen highlighted text!