Trwają intensywne prace nad realizacją zadania pt. „Na nieludzkiej ziemi. Digitalizacja i upowszechnienie materiałów dotyczących osób zesłanych na Sybir w latach 1939-1941”.

Celem zadania, dofinansowanego przez  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest digitalizacja i udostępnienie online w Otwartym Systemie Archiwizacji kwestionariuszy członków Związku Sybiraków oraz załączonych do nich materiałów archiwalnych wchodzących w skład zasobu archiwum Zarządu Głównego Związku Sybiraków.

Już niedługo wszyscy zainteresowani będą mogli korzystać z udostępnionych online zbiorów niezależnie od miejsca i czasu ich wykorzystania.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

Click to listen highlighted text!