Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w wieku 83 lat odszedł na wieczna wartę do Pana
śp.  Marian Sławiński 

Zarząd Związku Sybiraków Koło Legnica dnia 15 października 2021 r. pożegnał wieloletniego działacza naszego zarządu pana Mariana Sławińskiego

Marian Sławiński urodził się 01 maja 1938 r. w miejscowości BÓR, powiat DZISNA, województwo WILNO. W marcu 1941 r. wraz z mamą Heleną, siostrą Wandą i bratem Edmundem  zesłany został do miejscowości MAMLUTKA, rejon PIETROPAWŁOWSK, KAZACHSTAN PÓŁNOCNY. Ojciec Piotr przed deportacją był Starostą w DZIŚNIE.  Rodzina powróciła do kraju w czerwcu 1946 r. zamieszkała na Dolnym Śląsku, tutaj Marian zdobył wykształcenie, ukończył Technikum Handlowe w Legnicy a  następnie studia prawnicze.

Po zakończeniu pracy zawodowej bardzo aktywnie zaczął działać w Związku Sybiraków w Legnicy. Zawsze aktywnie uczestniczył w życiu sybirackiej społeczności przez wiele lat sprawował funkcję prezesa naszego koła, nawet, gdy miał problemy zdrowotne nie poddawał się i nadal aktywnie działał w naszym zarządzie.

Przez  całe życie modlił się  do Matki Bożej Ostrobramskiej, to sprawiło, że był  jednym z inicjatorów sprowadzenia kopii Obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej do naszego kościoła p.w. Św. Trójcy. Przy tym obrazie modlimy się na naszych comiesięcznych Mszach w intencji sybiraków.

Był  pomysłodawcą i założycielem Stowarzyszenia „Kresy Przeszłość i Przyszłość”, którego głównym celem była budowa Kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej i Domu Kresowiaka. Niestety śmierć ks. Krzysztofa Bojki i pogarszający się stan  zdrowia pana Mariana Sławińskiego sprawiły, że Stowarzyszenie zostało rozwiązane.

Marian Sławiński przeżywał bardzo sprawę budowy Pomnika Zesłańcom Sybiru, z ogromnym zaangażowaniem włączył się w działania Zarządu Koła, które doprowadziły dzięki poparciu Prezydenta Miasta Legnicy pana Tadeusza Krzakowskiego  i Rady Miasta oraz sponsorowi „KGHM Miedź Polska” do powstania Pomnika.

Za swoją społeczną pracę na rzecz środowiska Sybiraków Marian Sławiński był wielokrotnie odznaczony, m.in.:

  • Uchwałą Zarządu Głównego Związku Sybiraków otrzymał HONOROWĄ ODZNAKĘ SYBIRAKA
  • Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczony został KRZYŻEM ZESŁAŃCÓW  SYBIRU
  • Decyzją Zarządu Oddziału za Zasługi dla Związku Sybiraków otrzymał MEDAL NA 90 ROCZNICĘ POWSTANIA ZWIĄZKU SYBIRAKÓW
  • Postanowieniem Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków otrzymał ZŁOTĄ ODZNAKĘ ZA ZASŁUGI DLA ZWIĄZKU SYBIRAKÓW
  • Decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych odznaczony MEDALEM „PRO PATRIA”
  • Decyzją Ministra Kultury , Dziedzictwa Narodowego i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał Medal „OPIEKUNA MIEJSC PAMIĘCI  NARODOWEJ”     13 sierpnia 2021 r.

 

Zapamiętamy Mariana jako uczciwego, ciepłego człowieka, który zawsze służył pomocą, serdecznego o wysokiej kulturze osobistej. Był prawdziwym Przyjacielem. Będzie nam Go bardzo brakowało. My sybiracy jesteśmy wielką rodziną, która dzisiaj żegna bardzo dobrego, ciepłego, porządnego człowieka.   Pokój Jego duszy.

Rodzinie oraz wszystkim przyjaciołom Mariana Sławińskiego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd Związku Sybiraków Koło Legnica.

Click to listen highlighted text!